Nieuws van en over de gemeente Tiel; editie 7 februari 2019

In de maand januari was er niet veel over politiek en bestuur te melden. Er waren geen vergaderingen en er was slechts een keer een persgesprek. Dat betekent niet dat de raads- en commissieleden helemaal niets gedaan hebben. Er is veel voorbereidend werk in het speuren naar posten waar flink in gesneden kan worden of welke gemeentelijke taken wellicht helemaal geschrapt kunnen worden en verschillende fracties hebben daar al onderling overleg over gevoerd. Eind april verwacht de provincie een concreet plan over de wijze waarop Tiel het gapende gat in de begroting voor 2020 en volgende jaren denkt te dichten. Geen eenvoudige klus.

Met de relatieve rust is het in februari gedaan. Deze week (van 4 t/m 8 februari) zin er liefst 3 commissie vergaderingen. In deze bijdrage informeren we u over enkele punten die in de commissie ruimte aan de orde kwamen en pikken we wat onderwerpen uit de nieuwsbrieven van het college aan de raad.

Waalkade

Het is gelukt om de kademuur en de geplande promenade daar langs binnen het beschikbare budget aan te besteden. In april wordt met de werkzaamheden begonnen. Wanneer het werk klaar is, is Tiel weer een stukje mooier en kan met een goede PR het aantal cruiseschepen dat Tiel aan doet flink toenemen. De middenstand en de inwoners zullen er blij mee zijn. Minder blij zijn de organisatoren van Tiel Maritiem. Door de werkzaamheden zal het evenement dit jaar niet kunnen plaatsvinden.

Kunstwerk met Flipjesfiguren

Wethouder Frank Groen heeft zich geërgerd aan de berichtgeving over de verplaatsing van de Flipjesfiguren bij het voormalige Postkantoor en cafetaria Febo en de mogelijke komst van een glaskunstwerk / fruitmozaïek op die plek. Groen: “Er is nog helemaal niets besloten. Ik ben in overleg met ondernemersvereniging Hart van Tiel en de maker van de figuren of de populaire speelfiguren eventueel verplaats kunnen worden naar een andere geschikte plek in het centrum. Aanleiding is de mogelijkheid dat er op de huidige plaats van de vrienden van Flipje een fruitmozaïek kan komen. Maar ook de komst daarvan is nog niet zeker.

Zodra er meer duidelijkheid is, komt de wethouder er op terug.

Openbare verlichting

Er mankeert nog al wat aan de openbare verlichting. In verschillende straten zijn een of meer lantaarnpalen uitgevallen. Het bedrijf waaraan de gemeente het onderhoud van de openbare verlichting had uitbesteed, heeft laten weten niet in staat te zijn de werkzaamheden voor het werkend houden van alle straatlantaarns bevredigend uit te voeren. Ondertussen is een plaatselijk bedrijf geselecteerd die dat wel kan. Het bedrijf gaat direct aan de slag maar heeft wel een beperkte capaciteit. Ondertussen roept wethouder Groen iedereen die klachten heeft over de openbare verlichting op die te melden bij de bel- en herstellijn (0344 637555) . Dat kan met een simpel telefoontje. Het invullen van een uitgebreid formulier kan bij het melden van defecte lantaarnpalen achterwege blijven.

Toeristische wegwijzers aangepast

Als onderdeel van de bewegwijzering komen deze maand de bruine bordjes met toeristische informatie aan de beurt. Mede door de opening van Zinder kunnen sommige bordjes verdwijnen, komen er enkele nieuwe en moeten andere verplaatst worden.

College bereidt zich voor op tolheffing voor vrachtwagens op A15

Langzaam maar zeker lijkt de weerstand tegen het rekening rijden voor motorvoertuigen minder te worden. Voor personenauto’s is de invoering nog ver weg. Voor vrachtwagens is dit anders. Het kabinet studeert op dit moment op de mogelijkheden van invoering van tol op snelwegen. Een vervelend gevolg kan zijn dat vrachtwagenchauffeurs de snelwegen gaan mijden en voor hinder gaan zorgen op de secundaire wegen. Wethouder Groen onderzoekt op dit moment de mogelijke wegen waar dit gevaar kan gaan spelen en rapporteert dit aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daar kan men zich dan bezinnen op maatregelen om dit te voorkomen.

Bruggen Tiel veilig

Het instorten van een belangrijke verkeersbrug in Turijn heeft het college aangezet om alle 22 Tielse verkeersbruggen te controleren. De uitkomst valt mee van de dertien bruggen die Tiel telt zijn er negen zonder meer veilig. Bij de vier andere bruggen is het onderzoek nog niet afgerond. Elders in het land blijken er wel aanzielijke veiligheidsrisico’s te zijn.

Boerderie-terrein wordt Buitenplaats Nijenrode

Op het terrein van de het vorig jaar opgeheven tuincentrum de Boerderie in Wadenoijen worden zeven woningen gebouwd. Het project zal de deftige naam Nijenrode krijgen. Die naam heeft geen relatie met de bekende businessuniversiteit die in en rond het bekende waterkasteel in Breukelen gevestigd is. In Wadenoijen verwijst de naam naar een vroegere buitenplaats die gedeeltelijk op het ‘Boerderie-terrein’ lag.

Voorlopig nog geen woonbuurtje voor kandidaten voor ‘Anders Wonen’

In december vorig jaar kon wethouder Melissen met enige trots melden dat het via een zoektocht van een aantal Tielenaren gelukt was om een geschikte plek te vinden voor een klein aantal ‘Anders Wonen’ huisjes. De verplaatsbare woningen zijn nodig voor Tielenaren die vanwege overlast in hun woonomgeving of omdat het beter is voor henzelf niet in een gewone woonwijk kunnen wonen. De geselecteerde plek lag aan de spoorzijde van de Papesteeg schuin tegenover de begraafplaats. Het wijzigen van de bestemming in een woonfunctie blijkt daar bij nader onderzoek niet mogelijk. De wethouder heeft nog drie mogelijke plekken voor het bijzondere woonbuurtje achter de hand maar die voldoen net even minder aan de vastgestelde criteria dan de lokatie aan de Papesteeg. Het college gaat nu bekijken welke van deze drie locaties de meest geschikte is en gaat dan met omwonenden overleggen. Het zal daarom nog wel even duren voordat deze nieuwe maar wel noodzakelijke voorziening gerealiseerd wordt.

Mogelijke likaties voor Anders Wonen: Nabij Vuadabos, Lingeweg / Schaarsdijkweg en Thedinghsweert.

 

 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights