Nieuws van en over de gemeente Tiel editie 22 augustus 2018

 

In deze eerste editie na het zomerreces van het college aandacht voor de woonvisie die wat later af is, de voortgang van de huisvesting van het Lingecollege, een nieuw parkeerterrein voor de bewoners van de Vinkenhof en de gemeentelijke subsidie voor Appelpop dit jaar. In een apart artikel informeren we u over een mogelijk uitstel van de nieuwe inzamelprocedure voor restafval.

Huisvesting Lingecollege

Keer op keer merkt het college dat de bouwkosten flink gestegen zijn en iedere maand verder stijgen. Aannemers zien na een aantal magere jaren kans om door de overvloed aan werk weer prijzen te vragen waarbij ze ook nog wat kunnen verdienen. Bovendien is er in de bouw een schreeuwend gebrek aan vakkrachten, wat de kosten voor arbeid een stuk duurder maakt. Ook materialen zijn fors in prijs gestegen. Na ervaringen met de aanbesteding van de MAVO en het nieuwe zwembad blijkt het nu onmogelijk om de plannen voor het Lingecollege voor het begrote bedrag ongewijzigd uit te voeren. Niettemin gaat het college met deze plannen aan de slag.

Het eerst komt de locatie Heiligestraat aan de beurt. Het college wil het dertigerjaren deel verkopen en de rest van het complex ingrijpend renoveren. Verkoop is mogelijk omdat er de komende jaren een forse krimp van het aantal leerlingen verwacht wordt. Ook Tiel vergrijsd. Voor de renovatie en nieuwbouw van de ‘Heiligestraat’ is ongeveer 12,5 miljoen euro beschikbaar. Met de opbrengst van het oude deel van de school wil het college de VMBO-locatie aan de Teisterbantlaan vervolgens opknappen. In het najaar wil men starten met opnieuw een onderzoek hoe dit het beste met het beschikbare budget kan gebeuren. Het college hoopt met het verbeteren van de huisvesting dat ouders en leerlingen vaker dan nu het geval is voortgezet onderwijs in Tiel gaan volgen. Op dit moment volgen veel Tielse scholieren vervolgonderwijs in Geldermalsen en Culemborg.

Woonvisie vergt meer tijd

Het lukt niet om de nieuwe woonvisie deze herfst aan de gemeenteraad te presenteren. Dat wordt begin volgend jaar. Dat schrijft het college in zijn wekelijkse nieuwsbrief. Voor overleg met de woningbouwcorporaties en andere ontwikkelaars en betrokken instanties is meer tijd nodig. Dit komt onder meer omdat het in de nieuwe woonvisie niet alleen gaat over aantallen en soorten te huizen bouwen op basis van behoeften. Verduurzaming van bestaande woningen en het langer thuis wonen van senioren maken het noodzakelijk om meer aspecten bij de ontwikkeling van de visie te betrekken en met meer instanties intensief overleg te voeren. Het uitstel heeft geen gevolgen voor het woningbouwprogramma. De woningcorporaties hebben voldoende tijd om voor 1 juli aan te geven welk deel van de te ontwikkelen projecten zij voor hun rekening kunnen en willen nemen.

Sint Josephhof

parkeerstraat tussen St. Josephstraat en Esdoornstraat

Sint Josephhof wordt de naam van het nieuwe parkeerterrein aan de achterzijde van de woningen aan de Sint Josephstraat. Het SCW Vinkenhof complex, dat bijna 100 jaar oud, is onlangs zorgvuldig gerenoveerd en opgeknapt. Daardoor en omwille van de leefbaarheid sneuvelden veel parkeerplaatsen vlak bij de woningen en is een nieuw parkeerterrein in gebruik genomen.

20.000 euro subsidie voor Appelpop

Het college sponsort Appelpop dit jaar met een bedrag van 10.000 euro. Daarnaast kent het college de organiserende organisatie, Stichting Muziekstad Tiel, een waarderingssubsidie voor een zelfde bedrag toe.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights