Tekenen coalitieakkoord Tiel

Onder het motto “Tiel in balans” willen PvdB, VVD en PvdA de volgende vier jaar werken aan een schone, aantrekkelijke en zorgzame gemeente. De partijen ondertekenden woensdag 30 mei het coalitieakkoord. De coalitiepartijen stellen dat iedere inwoner die zorg nodig heeft, deze zorg ook krijgt. In het akkoord staat verder de realisatie van een nieuw zwembad waarin het schoolzwemmen blijft bestaan. Ook het voornemen om de leegstand in de binnenstad te verminderen, het tweede deel van de Waalkade een nieuwe inrichting te geven en de ver- nieuwbouw van het RSG Lingecollege staan in het akkoord. Andere plannen zijn het aanschaffen van een veegwagen door de gemeente en het verstrekken van startersleningen voor koopwoningen.

Tekst gaat door onder de video

De nieuwe coalitie presenteert een gezond financieel meerjarenperspectief. De drie partijen vinden zorg op maat en dichtbij belangrijk voor elke inwoner die dat nodig heeft. Het rijk geeft Tiel hier onvoldoende geld voor. Daarom ziet de coalitie zich genoodzaakt het tekort de komende jaren deels te betalen uit de reserve van de gemeente. Ondertussen zet de coalitie maatregelen in gang om de zorg voor Tiel betaalbaar te maken en ook betaalbaar te houden. Verder wil de coalitie werken naar één loket waar inwoners van alle leeftijden terecht kunnen voor hulp en ondersteuning.

Goed wonen

Er zijn de afgelopen jaren onvoldoende woningen gebouwd. Daarom wil de coalitie aan de slag met de uitbreiding van Passewaaij buurten 9, 10 en 11. Voor een goede en veilige ontsluiting van de wijk is daarbij de aanleg van de rondweg nodig. Ook wordt een impuls gegeven aan woningbouw op verschillende locaties in de stad.

Schone gemeente

Tiel moet er netter en schoner uit gaan zien. Daarom schaft de gemeente weer een gemeentelijke veegwagen aan. Ook wil zij het huidige toezicht op het onderhoud van de openbare ruimte (wegen en groen) door Avri terughalen naar de gemeente. Als het gaat om afvalinzameling, wil de coalitie maatwerk en onderzoek naar het systeem van nascheiden.

Het hele coalitieakkoord is te lezen op www.tiel.nl.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights