Regionaal Archief in Tiel kan weer jaren vooruit

Door Bert Leenders op woensdag 31 januari 2018, geplaatst in Kunst & cultuur, Nieuws, Foto.

TIEL  Het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) nam woensdag 31 januari 2018 het nieuwe depot 8 feestelijk in gebruik. Het archief beschikt daardoor over 5000 strekkende meters aan extra bergruimte. Die ruimte was nodig door de fusie van het RAR met het archief van de Bommelerwaard in Zaltbommel.

Vooraf aan officiële openingshandeling lichtte de voorzitter van het bestuur van het RAR, Marcel Melissen, de noodzaak van de uitbreiding toe. “In 2004 strandde een poging tot samengaan van beide archieven aan weerszijden van de Waal vroegtijdig. Daarom werd de depotruimte voor het nieuwe archiefgebouw in Tiel, dat in 2012 gereed kwam, gebaseerd op de tot 2040 benodigde ruimte oor de archieven van gemeenten, instellingen, bedrijven en particulieren aan de Noordzijde van de Waal. In 2013 ontstond het inzicht dat een fusie tussen beide archieforganisaties en een centrale huisvesting in het nieuwe gebouw in Tiel van alle medewerkers en archieven toch wenselijk was. 1 januari 2014 werd deze fusie een feit. Het betekende wel dat de reserve ruimte van het RAR in een keer tot een minimum teruggebracht werd. Binnen enkele jaren zouden alle zeven depots onder het gebouw bomvol zitten. Uitbreiding was dus noodzakelijk. In februari 2017 startte de bouw en 10 maanden later op 10 december vond de oplevering van de 5000 strekkende meter extra bergruimte plaats. Het archief beschikt nu totaal over bijna 19,5 kilometer aan plankruimte en kan volgens de huidige inzichten zeker tot 2040 vooruit. Waarschijnlijk nog wel langer ook wel langer omdat steeds meer nieuwe archieven digitaal worden aangeleverd. De bouw werd uitgevoerd door bouwbedrijf ‘Aan de Stegge’, die enkele jaren eerder het gebouw met archiefruimte voor het archief en woningcorporatie SCW bouwde. De nieuwe archiefruimte is ongeveer 500 m2 groot en is evenals de bestaande archiefruimten deels onder het maaiveld gebouwd. De parkeercapaciteit die daardoor verloren ging werd vrijwel geheel gecompenseerd door op het nieuwe depot een parkeerdek te maken.
De officiële opening werd verricht door bestuursvoorzitter Marcel Melissen samen met de voorzitters van de vrienden van de archieven van de Bommelerwaard en het RAR, Jan Scheurwater en Gijsbert van Ton en archiefdirecteur Ella Kok – Majewska. Voordat de officiële opening plaats vond, was er voor de talrijke aanwezigen een lezingenprogramma waarin het water centraal stond. Landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen schetste de ontwikkeling van de grote rivieren en de maatregelen die door de eeuwen genomen zijn om de rivieren binnen hun bedding te houden. Archief directeur Ella Kok – Majewska vertelde daarna aanschouwelijk over de manier waarop de toen nog vele archieven in het gebied in 1995 tijdens de extreem hoge waterperiode in record tempo veiliggesteld werden.
Het nieuwe depot 8 heeft in totaal een miljoen euro gekost. Het archief kon dit uit eigen middelen betalen. De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage per inwoner hoefde daarom niet verhoogd te worden.

zie ook de start: http://detielenaar.nl/nieuws/1ste-paal-voor-de-uitbreiding-regionaal-arc…

Het depot is deels ondergronds met daarop een parkeerdekHet depot is deels ondergronds met daarop een parkeerdek

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights