Avontuur

Door Huub van Heiningen op zondag 17 april 2016, geplaatst in Kunst & cultuur, Historie. Een panorama van Medel 2 met op de voorgrond de Broekdijkstraat, waaraan het op te graven gebied grenst.Een panorama van Medel 2 met op de voorgrond de Broekdijkstraat, waaraan het op te graven gebied grenst.

Iedereen die zich daartoe aangetrokken voelt krijgt binnenkort een unieke kans deel te nemen aan ‘het avontuur van de spade’. Op het industrieterrein Medel zal op een veelbelovend terrein archeologisch onderzoek plaatsvinden en daaraan mogen onder deskundige begeleiding ook vrijwilligers deelnemen. De archeologische vereniging Bato zorgt voor deskundige begeleiding.

Op het industrieterrein Medel 2 is een verkennend archeologisch onderzoek verricht en daarbij zijn zeer rijke “vindplaatsen” aangetroffen. Beroepsarcheologen gaan daar nu een groot archeologisch onderzoek verrichten en daaraan mogen vrijwilligers meewerken. Een van de verenigingen die daarvoor is aangezocht is de Oudheidkamer en binnen de daaraan verbonden archeologische werkgroep is enthousiast gereageerd.

Gezocht worden mensen die beschikbaar zijn voor allerlei taken. Dat kan zijn: voorlichting geven, het schoonspoelen van gevonden voorwerpen, het aanleggen van vlakken voor onderzoek enzovoort. De werkzaamheden vinden plaats onder leiding van beroepsarcheologen.

Het onderzoek zal ruim een jaar in beslag nemen en zal waarschijnlijk lopen van november 2016 tot november 2017. Afhankeliik van het jaargetijde zal de “werkdag” natuurlijk verschillen.

De Oudheidkamer heeft de leden benaderd met de vraag wie eraan mee wil doen, maar ook niet-leden kunnen eraan meedoen. Wie ervoor voelt kan contact opnemen met BATO en voor degenen die zich (tevoren) echt willen verdiepen in de materie heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een aardig boekje gemaakt, dat de downloaden is op: http://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/rijksdienst_…

En wie mee wil gaan doen aan het onderzoek kan contact opnemen met: bato@oudheidkamer-tiel.nl. Overigens blijkt dat in verband met de eisen die het Industrieschap stelt, iedereen die mee wil doen aan het archeologisch onderzoek lid moet zijn of worden van een van de historische verenigingen, die in Tiel, Kesteren of het gebied actief zijn.

opgravingen voor het vooronderzoekopgravingen voor het vooronderzoekEen overzichtskaart van het gebiedEen overzichtskaart van het gebiedHet vooronderzoek in mei 2014Het vooronderzoek in mei 2014

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights