Nieuws van en over de gemeente Tiel editie 20 augustus 2017

Door Bert Leenders op maandag 21 augustus 2017, geplaatst in Politiek, Nieuws. EsdoornstraatEsdoornstraat

Door vakanties is het even rustig geweest bij de Tielenaar. Nu de vakanties op een einde lopen nemen we de draad weer op. In deze bijdrage leest u onder meer informatie over het weer in gebruik nemen van het buurtgebouw in de bomenbuurt, sloop en nieuwbouw van woningen in de Meidoorn en Esdoornstraat en de uitbreiding van de wijkteams jeugd.

Bewoners bomenbuurt nemen wijkcentrum aan de Peppellaan in gebruik.

Begin dit jaar besloot de gemeente wandelvereniging Wandellust het gebruik van het wijkgebouw aan de Peppellaan te ontzeggen. Naast Wandellust gebruikten ook enkele andere verenigingen en groepen, waaronder smart en levensliederenkoor ‘Fruitig Geflipt’ het gebouw. Ondertussen heeft zich een groep bewoners uit de bomenbuurt gemeld, die activiteiten in het gebouw willen organiseren en het gebouw ook willen beheren. Zij hebben daartoe een stichting opgericht. Het initiatief wordt breed gesteund door maar liefst 600 bewoners uit de directe omgeving. Zij ondertekenden een petitie. De gemeente is blij met het initiatief en heeft er vertrouwen in dat beheer en onderhoud van het gebouw in goede handen komt. De stichting krijgt een startsubsidie van 22.500 van de gemeente om dringend noodzakelijk achterstallig onderhoud uit te voeren en een start met activiteiten te kunnen maken. Verder hoeft de stichting geen huur te betalen en neemt de gemeente de kosten van gas, licht en water op zich.

Sloop en nieuwbouw van woningen in de Meidoornstraat en Esdoornstraat

Na de oorlog zijn er in Tiel massaal goedkope huurwoningen gebouwd om de opgebouwde schrijnende woningnood tijdens de oorlog te verminderen. Op veel plekken zoals in Tiel-Oost zijn die woningen al gerenoveerd of gedeeltelijk vervangen. Dat gaat nu ook in de Meidoornstraat en de Esdoornstraat in Tiel-Oost gebeuren. 74 sociale huurwoningen worden gesloopt en er worden door woningbouwcorporatie vervolgens ruim 50 nieuwe woningen gebouwd.

Tekort sociale domein

De gemeente Tiel kwam vorig jaar veel geld tekort op het budget voor sociale zorg. Het Rijk heeft een potje om gemeenten die ernstige tekorten hebben op hun sociale uitgaven als gevolg van de de wijzigingen in de uitvoering en financiering herstructurering onder voorwaarden tegemoet te komen. De gemeente gaat een beroep doen op dit fonds. Los daarvan gaat het college de geoormerkte middelen in de algemene weerstandsreserve voor het sociale domein over te hevelen naar de reserve sociale domein.

Uitbreiding jeugdwijkteams

De wijkteams die zich met de jeugdzorg bezighouden kunnen het vele werk niet aan. Naast overbelasting van de medewerkers zijn vooral de jongeren en hun ouders die aandacht en zorg nodig hebben de dupe. Ook de samenleving ondervindt daar negatieve gevolgen van. Ieder wijkteam krijgt er daarom 1,5 volledige arbeidsplaats bij.

Subsidies

Stichting Muziekstad Tiel, de stichting die Appelpop organiseert, krijgt dit jaar van de gemeente een nettobijdrage van 10.000 euro. De gemeente wordt hiermee officieel voor een jaar ‘partner van Appelpop’. Ook De Plantage krijgt eenzelfde bedrag. Dat is bestemt voor de productie en uitvoering van een nieuwe jeugdmusical van en voor basisschoolleerlingen. De musical heet ID-FIX.

Provincie schrapt invalswegen uit provinciaal wegennet.

Het college is er niet blij mee. De provincie gaat flink schrappen in het provinciaal wegennet. Voor Tiel betekent het dat het onderhoud van de N834 tussen de bebouwing en de A15 voortaan voor rekening van de gemeentelijke portemonnee komt. Datzelfde zal gaan gelden voor de toekomstige westelijke uitvalsweg. Tiel is het er niet mee eens. De provincie komt nog met de regio praten over de plannen.

Gebouw Wandellust aan de PeppellaanGebouw Wandellust aan de Peppellaan2015 Start aan onderhoud aan Lingebrug N834 nabij Thedinghsweert2015 Start aan onderhoud aan Lingebrug N834 nabij Thedinghsweert

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights