Nieuws vanuit het gemeentehuis Tiel

Door Bert Leenders op donderdag 9 maart 2017, geplaatst in Politiek, Nieuws. VijverterreinVijverterrein

Jaarthema Wonderschoon wonen.

Het jaarthema van de raad is dit jaar  Wonderschoon Wonen . Via dit thema wil de raad een extra impuls geven aan de eigen verantwoordelijk van de inwoners voor de leefomgeving en leefbaarheid van de stad. Schoon,  groen en veilig zijn daarbij  kernwoorden en ook aspecten waarvoor aparte subwerkgroepen aan de slag gaan.  Ans Duquesnoy gaat de elf man sterke raadswerkgroep leiden.  De (sub)werkgroepleden kunnen een beroep doen op de griffie, de wijkregisseurs en Nanny Roelen van de gemeentelijke afdeling communicatie. De werkgroep zal bestaande initiatieven binnen de aandachtsgebieden benutten en waar mogelijk ook scholieren inschakelen om het project te faciliteren, hun kennis en kunde ter beschikking te stellen en door hun betrokkenheid ook prikkelen om in hun verdere leven bij te dragen aan de leefbaarheid van hun woonplaats en woonomgeving. Het programma van de werkgroep is ambitieus en veelzijdig met tal van activiteiten. Op deze website zullen wij u hier regelmatig over informeren.

De gemeente heeft met Tiel Maritiem een eenjarig sponsorovereenkomst gesloten.  Daarnaast  krijgen de organisatoren een waarderingssubsidie voor de organisatie van het evenement in 2017.

Woningbouw

Het college heeft ontwikkelmaatschappij ‘De Groene Weerd‘ toestemming gegeven voor de ontwikkeling en bouw van maximaal 140 woningen op een deel van het vijver terrein in Tiel-Oost. De huizen worden met een groen- en een waterstrook afgescheiden van het deel dat nu in gebruik is door autosloperij Reuvers. De duurste woningen komen het dichts  bij de dijk.  Tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte pleitte de VVD voor het vrijwel uitsluitend bouwen van duurdere woningen in Tiel. Daar was volgens de woordvoerder behoefte aan. Goedkoper woningen waren er volgens makelaars genoeg in Tiel. Wethouder Verspuij reageerde  dat voor hem de door de raad vastgestelde woonvisie richtsnoer was en bleef tot dat de raad een ander beleid vaststelde.

Er is ook een plan gemaakt voor woningbouw aan de Twaalf Apostelenen – Betuwestraat.  Zie hiervoor het betreffende artikel met een aantal beelden van de locatie op deze site:  http://detielenaar.nl/nieuws/woningbouwplan-betuwestraat-twaalf-apostelen-tiel.

 

College steekt handen uit de mouwen

Het college steekt op vrijdag 10 maart tijdens NL Doet de handen uit de mouwen. Burgemeester Beenakker en wethouder Melissen gaan helpen bij de AVGN. De wethouders van Rhee-Oud Ammerveld en Verspuij gaan aan de slag bij basisschool  de Molenwerf.  Wethouder Driesen bezoekt  vrijdag en zaterdag 10 en 11 maart enkele projecten waar vrijwilligers dan aan de slag zijn.

 

Wethouder Verspuij wil straks wat anders

Deze week maakte wethouder Verspuij bekend dat hij niet beschikbaar is voor een derde termijn als wethouder. Na afloop van de huidige raadsperiode in 2018 kiest hij voor een volgende nu nog onbekende stap in zijn loopbaan. Met portefeuilles  als o.a. financieen, onderwijs, duurzaamheid en sociaal cultureel werk en projecten als de Westluidense Poort is hij een belangrijke speler in het stadsbestuur. Verspuij is al drie raadsperiodes actief als wethouder en was daarvoor  in deeltijd gedurende zijn eerste raadsperiode docent economie bij het Linge College.

 

Informatie over de structuurvisie voor de binnenstad

Op maandag 20 maart organiseert de gemeente een inloopavond voor de binnenstad. Tussen 17.30 en 20.00 is iedereen welkom om kennis te nemen van het ontwerp, darover vragen te stellen of wellicht suggesties te doen. Tot 5 april kan iedereen schriftelijk reageren op de visie. Daarna gaat de gemeenteraad er mee aan de slag en zal deze mogelijk wat gewijzigd vastgesteld worden. Voor meer informatie verwijzen wij naar de drie artikelen die wij enkele weken geleden op deze site publiceerden. De complete en prettig leesbare versie van deze voor de ontwikkeleing van de stad belangrijke  structuurschets vindt u de site van de gemeente Tiel. https://www.tiel.nl/wonen_en_leven/ruimtelijke_plannen/structuurvisie_en…

 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights