Tiel wil weer aansluiten bij eeuwenoud Hanzeverbond

Door Bert Leenders op zaterdag 4 februari 2017, geplaatst in Politiek, Nieuws, Historie.

Lang voordat steden in de gewesten Holland en Zeeland van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden ons vaderland tot een wereldmacht maakten, had je in het oosten en midden van Nederland al een aantal belangrijke handelssteden. Via de  waterwegen dreven zij handel in heel Noord-West Europa.  Rond het jaar veertienhonderd sloten  Arnhem, Deventer, Doesburg, Elburg, Groningen, Harderwijk, Hasselt, Hattem, Kampen, Nijmegen, Oldenzaal, Ommen, Roermond, Stavoren, Venlo, Zutphen en Zwolle zich aan bij het zogenaamde Hanze verbond.. Dat was toen een samenwerkingsverband op handelsgebied van steden en kooplieden , die in Noord-Duitsland en langs de Oostzee gevestigd waren.

Enkele jaren later werd Tiel ook volwaardig lid. Lang duurde dat niet. Al vanaf 1430 is dat lidmaatschap voor Tiel een maatje te groot. De stad moet zich dan voortaan door Nijmegen laten vertegenwoordigen in de machtige Hanze.  Via Nijmegen blijft Tiel tot in de zeventiende eeuw aan de Hanze gekoppeld.  Het verbond heeft dan al veel van zijn macht en betekenis verloren aan nieuwe handelsnaties zoals Spanje, Engeland en de Nederlandse gewesten Holland en Zeeland. Nadat de meeste van de aangesloten steden de Hanze al verlaten hadden, wordt het roemrijke en lang succesvolle verbond in 1862 opgeheven.  

Ruim 100 jaar later, in 1980, besluit Zwolle ter gelegenheid van het 750 jarig bestaan het vroegere  Hanzeverbond nieuw leven in te blazen. He doel is nu vooral het verleden te benutten voor promotionele doeleinden en het bieden van cultuur en vermaak aan de bezoekers van de Hanzesteden.

Tiel wordt direct weer lid. Het bezoek aan de jaarlijkse Hanzedagen in Nederland en Duitsland wordt een zeer gewaardeerd maar ook duur  meerdaags uitje voor het college en de gemeenteraad. Op die Hanzedagen werd Tiel ook gepromoot. De gemeente liet speciale tinnen Hanzepenningen gieten. Die werden uitgedeeld aan de gastheren en -dames en verkocht op de Hanzemarkt. Ook voor een bezoek aan het corso werd reclame gemaakt.  Erg lang duurde dat niet. Na enkele jaren concludeert het gemeentebestuur dat de kosten in verhouding tot de revenuen te hoog waren.  Tiel deed niet meer mee en liet het rijke Hanzeverleden als promotiemiddel rusten.  

In veel steden in Duitsland en Nederland liep dat anders. Daar is men geweldig trots op het lidmaatschap van het ooit zo machtige verbond en speelt het een belangrijke rol in de stadspromotie. Hanzedagen staan in veel steden op de jaarlijkse evenementen kalender en trekken massa’s mensen. Daarom stelt het college de raad voor om weer lid te worden van dit oude verbond in een nieuw en lucratief jasje.  Wethouder Henk Driessen daarover: “Ik  ben er van overtuigd dat een aansluiting van Tiel  een belangrijke bijdrage kan leveren aan de promotie van de stad. Er zijn momenteel 187 steden lid uit 15 verschillende landen. Tiel kan toeristen trekken uit deze steden. Vooral Duitsers hebben een bezoek aan een Hanzestad vaak op hun bezoekerslijstje staan. De handel tussen de Hanzesteden ging vooral over water. De aansluiting geeft daardoor mooie meekoppelkansen voor Tiel Maritiem. Dit jaar kan het evenement daar al van profiteren. Zo maakt het koninklijk jacht ‘De Piet Hein’ een toer langs Hanzesteden in Nederland  en zal met Pinksteren tijdens Tiel maritiem aan de Tielse kade liggen. Via de website van het Hanzeverbond kunnen we met geringe inzet en kosten toeristische belangstelling  voor Tiel creëren.”  De kosten van het lidmaatschap zijn bescheiden. Eenmalig  moet de stad een soort inschrijfgeld van 300 euro bijdragen. De jaarlijkse contributie is slechts 60 euro. De kosten voor het binnen de stad vorm geven van de aansluiting en het ontwikkelen van informatiemateriaal schat de wethouder op 2500 euro.  

Driessen droomt er al van om de jaarlijkse grote Hanzedagen van het verbond naar Tiel te halen. Dat zit er voorlopig niet in. Tot ver in de jaren dertig is de organisatie van dit jaarlijkse grootse evenement door het hoofdkantoor in Lübeck al vergeven. Maar ondertussen wordt Tiel als de raad er mee instemt en de stad  door het Hanzeverbond opnieuw toegelaten wordt naast Fruitstad aan de Waal ook weer Hanzestad. 

1984 Hanzedagen Neuss met Fruitcorsowagen1984 Hanzedagen Neuss met Fruitcorsowagen1988 Hanzedagen Keulen met een deel van het gemeentebestuur1988 Hanzedagen Keulen met een deel van het gemeentebestuur1989 Hanze steden ontmoeting met oogstfee en fruitambassadrices op de Groenmarkt1989 Hanze steden ontmoeting met oogstfee en fruitambassadrices op de Groenmarkt1993 Hanzedagen Keulen met stadspromoter Jan Beijer met echtgenote in de promotie stand1993 Hanzedagen Keulen met stadspromoter Jan Beijer met echtgenote in de promotie stand2000 Hanzedagen in Zwolle2000 Hanzedagen in Zwolle

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights