Besluiten gemeenteraad Tiel tijdens de vergadering van 22 februari

Door Bert Leenders op maandag 27 februari 2017, geplaatst in Politiek, Nieuws.

Regels en tarieven voor parkeren in binnenstad wijzigen.

Volgens de huidige planning zal de parkeergarage op 1 maart 2017 in gebruik gesteld worden.  Vanaf 1 juli zal er door niet vergunninghouders niet meer op de Waalkade geparkeerd mogen worden. Daar blijven dan alleen nog tweehonderd plaatsen beschikbaar voor vergunninghouders.

Gelijktijdig met de opening moet er van maandag tot en met zaterdag ook betaald worden van 18.00 tot 22.00 uur. Voor die uren geldt een lager tarief van 0,87 euro per uur. De maximale parkeertijd, die op een aantal plaatsen in de binnenstad geldt, is ’s avonds niet van toepassing. Op de parkeerterreinen en in de parkeergarage geldt vanaf 1 maart een maximum tarief van 8,35 euro per dag.

De prijs van een bezoekerspas, dat is een boekje met tien kraskaarten  voor inwoners die in het schilgebied wonen, blijft 10,90 euro. Deze kaarten kunnen voor bezoekers van de bewoners van de zogenaamde schil niet gebruikt worden voor de terreinen Oude Haven, Poort van Santwijck, Burense Poort en de nieuwe parkeergarage aan de Westluidense Poort. Binnenstad bewoners kunnen voor 10,90 ook kraskaarten kopen. Deze mogen in de binnenstad gebruikt worden op alle plaatsen waar parkeerapparatuur aanwezig is.

Er komt een mogelijkheid voor bewoners om voor bezoekers of bedrijven die in de parkeerschil, op de Veemarkt of in de binnenstad wonen een tijdelijke parkeervergunning aan te vragen. Bezoekers van de binnenstad krijgen eenmalig een gratis kraskaartenboekje met 10 kraskaarten. Met deze regelingen komt de gemeente tegemoet aan veel van de bezwaren van de inwoners van de binnenstad tegen een eerdere versie van het parkeerplan voor de binnenstad.

Met algemene stemmen werd het college opgeroepen om de parkeerfaciliteiten voor mantelzorgers van bewoners in de binnenstad en parkeerschil te verbeteren. Het college komt daarvoor met een voorstel. Een tweede motie om de wijzigingen in verband met het gereedkomen van de parkeergarage pas per 1 oktober te laten ingaan, haalde geen meerderheid. De wijzigingen zijn naar het oordeel van het college en een meerderheid van de raad nodig om exploitatie van de parkeergarage kostendekkend te maken.  

Wijzigingen in het afvalverwijderingssysteem

De AVRI heeft het regiobestuur voorgesteld om het vuilophaalsysteem op een aantal punten te wijzigen.

De gemeenteraad van Tiel vindt het geen goed idee om restafval in de gehele gemeente voortaan niet meer aan huis op te halen maar de inwoners naar een centraal inzamelingspunt in de wijk, buurt of dorp te laten brengen. De raad kan wel instemmen met een verlaging van de ophaalfrekwentie van de grijze container voor restafval en het, waar dit mogelijk is, verstrekken van een vierde container aan bewoners voor verpakkingen. De raad wil verder dat de mogelijkheid bezien wordt om in de zomermaanden de ophaalfrequentie te verhogen.  Door alle verpakkingen gescheiden op te halen wordt de hoeveelheid restafval verder beperkt. Dat is goed voor het milieu en leidt tot kostenbesparing. Avri pleit er voor om het hele werkgebied eenzelfde regeling uit te voeren. De uiteindelijke keuze van de wijzigingen ligt bij het algemeen bestuur van de regio, dat daar later dit jaar over besluit.

Aansluiting bij het Hanzeverbond  

Zonder hoofdelijke stemming ging de raad akkoord met aansluiting bij het internationale Hanzeverbond. Zie voor meer informatie:  http://detielenaar.nl/politiek/tiel-wil-weer-aansluiten-bij-eeuwenoud-hanzeverbond

Onze bron voor deze bijdrage was het INFORMATIEF Overzicht VAN DE BESLUITVORMING IN DE RAADSVERGADERING D.D. 22 FEBRUARI 2017. Het complete overzicht en alle onderliggende stukken vindt u op: https://raad.tiel.nl/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights