Bijeenkomst Ambassadeursgroep Trots op Tiel

Door Jan Bouwhuis op vrijdag 2 december 2016, geplaatst in Politiek, Nieuws, Foto.

TIEL  ‘Trots op Tiel’ bruisend op dreef.

Een groep ambassadeurs was donderdag 1 december bij elkaar om zich te buigen over hoe de toekomst van de stad eruit moet zien. De ambassadeurs willen met als uitgangspunt ‘Trots op Tiel’ met inwoners van Tiel in gesprek over hun wensen en dromen.

Deze ambassadeurs zijn mensen uit verschillende geledingen die de stad een warm hart toedragen en een groot netwerk hebben. In plaats van een uitgebreide visie te schrijven, willen zij met groepjes inwoners aan de slag om daadwerkelijk ‘de toekomst te maken’.

Diverse werkgroepen gaan nu verder aan de slag om expertise te delen, een communicatieplan op te zetten en mogelijkheden van financieringen in beeld te brengen.

Ontstaan van de Ambassadeurs.
In het Bloesemakkoord staat het voornemen om een stadsvisie op te stellen samen met de inwoners. De gemeente heeft daartoe in 2015 mensen benaderd die Tiel een warm hart toe dragen en een groot netwerk in Tiel hebben, de ambassadeurs. Hen is gevraagd mee te denken over een proces voor deze ‘stadsvisie’, bijvoorbeeld het organiseren van een G1000, maar dan naar Tielse maat T1000. (zie onder)
De Ambassadeurs hebben deze handschoen opgepakt. Zij willen geen visie schrijven. Ook een grote bijeenkomst als een G1000 vonden zij niet passen bij Tiel. Zij hebben een plan opgesteld om met mensen in de stad in gesprek te gaan over hun wensen en dromen voor de toekomst. Doel is dat mensen in de stad en dorpen daadwerkelijk met elkaar de toekomst maken.
De ambassadeurs kiezen nadrukkelijk een positieve insteek: Trots op Tiel. Een voorbereidingsgroep heeft een notitie opgesteld met uitgangspunten voor het beoogde proces. Op de voorlaatste bijeenkomst op 19 september hebben de ambassadeurs ingestemd met deze notitie en zij vragen de gemeenteraad van Tiel om deze uitgangspunten te onderschrijven en eveneens in te stemmen met deze notitie.

Beoogd effect
– De inwoners van Tiel dragen bij aan de toekomst van Tiel door samen projecten en plannen te formuleren en uit te voeren.
– Waardering tonen voor de inzet van de ambassadeurs en hen faciliteren en ondersteunen in het in gesprek gaan met de stad.

G1000 is een methodiek.

Een G1000 gaat over een manier van werken en biedt gelegenheid aan de deelnemers om vrijuit te spreken over wat zij belangrijk vinden. De deelnemers gaan over de inhoud en de initiatiefnemers zorgen er voor dat zij zich niet met allerlei randzaken hoeven bezig te houden maar zich helemaal kunnen richten op hun dialoog.

Al eerder zijn de ‘burgers’ betrokken bij de besluitvorming. Bijvoorbeeld de ‘Klankbordgroep’, nu 25 jaar geleden. Enkele foto’s daarvan toegevoegd.

zie eerdere bijdrage van Walter Post:  http://detielenaar.nl/opinie/t-1000-hoe-de-gemeente-naar-ons-wil-luisteren

Rondwandeling Klankbordgroep op 21 april 1991Rondwandeling Klankbordgroep op 21 april 1991Rondwandeling Klankbordgroep op 21 april 1991Rondwandeling Klankbordgroep op 21 april 1991Rondwandeling Klankbordgroep op 21 april 1991Rondwandeling Klankbordgroep op 21 april 1991

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights