Punten uit de vergadering van het college van B &W Tiel van 25 oktober 2016

Door Bert Leenders op woensdag 26 oktober 2016, geplaatst in Politiek, Nieuws.

Schoolzwemmen

Op 24 augustus 2016 kwam de gemeenteraad terug van het plan om het schoolzwemmen per 1 januari geheel af te schaffen. Het college kreeg toen de opdracht in overleg met de exploitant van het zwembad, de stichting Sportplaza en de schoolbesturen te zoeken naar mogelijkheden om het (leren) zwemmen onderdeel te laten blijven van het bewegingsonderwijs.  Dat overleg heeft drie alternatieven opgeleverd.

  • Een zwemaanbod van sportplaza waar individuele scholen op kunnen inschrijven. De kosten voor dit alternatief zijn daarbij voor rekening van de scholen;
  • Het vergroten van het aanbod voor het (leren) zwemmen van lagere schooljeugd door het zwembad buiten de schooltijden. De kosten daarvan komen voor rekening van de ouders.
  • De gemeente betaalt vanaf 1 januari de zwemlessen voor kinderen, waarvan de ouders dat niet zelf kunnen betalen.

De schoolbesturen zijn van oordeel dat het leren zwemmen van kinderen een verantwoordelijkheid  van de ouders is en willen hiervoor geen geld ter beschikking stellen. Op 16 november zal de raad tijdens de jaarlijkse begrotingsvergadering een voorlopige keuze moeten maken uit de drie alternatieven. Hierna zal het college het voorkeursalternatief verder uitwerken.

Tiel wil meedoen aan regionaal investeringfonds

Regio Rivierenland gaat een regionaal investeringsfonds instellen. Dat fonds moet de uitvoering van kansrijke initiatieven, die niet geheel met particulier geld gefinancierd kunnen worden  mogelijk maken. De initiatieven moeten betrekking hebben op een van de drie speerpunten, die de regio voor de economische ontwikkeling aangewezen heeft. Dit zijn: Agribusiness, Economie en Logistiek en Recreatie en Toerisme. Ook dit voorstel staat op de agenda voor de begrotingsraad van  16 november.

WMO beleid voor reisbudgetten en reigersbijdragen gaat op de schop

Het regiotaxisysteem verdwijnt per 1 januari 2017. In plaats daarvan komt de vervoersdienst Versus.  Het nieuwe systeem in grotendeels vergelijkbaar met het huidige systeem. Het zonesysteem verdwijnt. Voortaan bepalen de afgelegde kilometers de bijdragen. Bij een maatwerkvoorziening wordt het kilometerbudget 2500 kilmeter per jaar. Een gereduceerd tarief geldt slechts tot een afstand van 25 kilometer. Daarboven moet in plaats van 0,107 per kilometer 1,73 euro per kilometer betaald worden. Per rit komt daar nog een opstaptarief van 0,89 bij. Om gebruik te maken van het nieuwe systeem heb je een vervoerspas nodig die 7,50 gaat kosten.  Inwoners met een WMO indicatie krijgen de pas gratis. De Regio Rivierenland wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van het systeem.

Toezicht op leveranciers van WMO-diensten

De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de diensten die organisaties in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning leveren. Zestien gemeenten in de regio Gelderland-Zuid, waar ook  Tiel deel van uitmaakt, en de gemeente Mook en Middelaar stellen dit toezicht in handen van de GGD Gelderland-Zuid . De GGD kan verbetermaatregelen opleggen. Wanneer deze niet of onvoldoende opgevolgd worden, is het aan de afzonderlijke  gemeenten om verdere maatregelen te nemen.  

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights