College Tiel maakt balans op

Door Bert Leenders op donderdag 15 september 2016, geplaatst in Politiek, Nieuws.

Het huidige college  heeft er 2,5 jaar van de lopende raadsperiode opzitten. Tijd voor de een periodieke tussenbalans. Wethouders Laurens Verspuij presenteerde 14 september tijdens het periodieke persgesprek het resultaat. De wethouder is best tevreden. “We liggen goed op stoom.Bijna 2/3 van de punten uit ‘Het Bloesemakkoord’, zoals het coalitieprogramma van D66, VVD, PvdA en CDA heet is gerealiseerd. Aan vrijwel alle andere punten wordt gewerkt. Die komen deze raadsperiode aan de orde. Het bezuinigingsprogramma loopt op een aantal onderdelen vertraging op en enkele andere zijn te optimistisch ingeschat. Op hoofdlijnen klopt het ook financieel . Bij de komende begrotingsbehandeling wordt duidelijk hoe het de gemeente er financieel voorstaat.” De uitbesteding van veel ‘buitenwerk’ aan de AVRI heeft zo’n 800.000 euro besparing opgeleverd. Een beoogde mogelijk maximale extra besparing van 500.000 euro lijkt moeilijker te realiseren. De samenwerking en samenvoeging van de gemeentelijke diensten van Culemborg, Geldermalsen en Tiel loopt weliswaar voorspoedig, maar bracht nog niet alle financiële voordelen waarop gehoopt was. Binnenkort worden nieuwe stappen gezet om nog meer diensten samen te voegen. Er is veel geïnvesteerd om zaken die de gemeente tot nu toe zelf deed, door de inwoners te laten uitvoeren. De tijd zal leren of die inspanningen  het gewenste resultaat hebben. Wethouder Marcel Melissen, die het onderwerp bewonersparticipatie in portefeuille heeft, is er niet ontevreden over. “Elders in het land zijn goede resultaten bereikt. Dat moet in Tiel ook kunnen. De eerste resultaten zijn veelbelovend. De aangestelde vier wijkregisseurs doen goed werk. Wanneer  de inwoners geen belangstelling hebben om zich in te zetten voor voorzieningen in hun wijk  of buurt, dan hechtten zij waarschijnlijk weinig waarde aan de voorziening en moeten we die mogelijk tegen het licht houden”.  De verkoop van woningen in de Westluidense Poort verloopt minder snel dan verwacht. “Voor de gemeente”, zo verklaarde wethouder Verspuij “heeft dit geen financiële gevolgen”.  

Een greep uit de overige punten van het bloesemakkoord:

  • De ingrijpende transities in het sociale domen zijn zonder grote problemen verlopen. Nog dit jaar komt het college met een nota met voorstellen om de positie van de minima te verbeteren. Door de oprichting van de scootmobielpools worden jaarlijks 400.000 euro bespaard.  
  • Wanneer de raad deze maand instemt met het voorstel, kan begonnen worden met voorbereiding van de bouw van het het Integraal KindCentrum in Passewaaij, waarmee de wijk ook het lang verwachte MFC in afgeslankte vorm krijgt. De bouw zal volgends de planning in 2018 kunnen starten.   
  • Verenigingen staan niet te trappelen om taken op het gebied van onderhoud van gebouwen en velden van de gemeente over te nemen. Om de door de raad gestelde bezuinigingsdoelen te bereiken is meer tijd nodig. het kunstgrasveld voor TEC is gerealiseerd.
  • Er zit goede voortgang in de ontwikkeling van de Burense Poort. Bij de Zandwijkse Poort wordt een parkeerterrein aangelegd. Ook de plannen voor de inrichting van de Waalkade krijgen vorm.
  • Er zijn flinke stappen gezet om de huisvestiging van het Lingecollege te verbeteren. Om dit te kunnen bekostigen moet in 2018 de OZB wel met maar liefst 7,5 % omhoog. Verspuij: “Ook  na die verhoging blijft Tiel, wanneer je naar de hoogte van de gemeentelijke heffingen kijkt, voor de inwoners een goedkope gemeente in vergelijking met de belastingdruk in de andere regiogemeenten.”.

(oorspronkelijke tekst WOZ verhoging aangepast naar 2018)

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights