Fietstocht langs burgerinitiatieven

Door Hubertien Stultiens op zaterdag 27 augustus 2016, geplaatst in Politiek, Nieuws.

Zaterdag 27 augustus zijn verschillende Raads- en Commissieleden van onze gemeente op bezoek geweest bij het buurthuis in Zennewijnen en bij het Toon Hermanshuis in Tiel. Daar vertelden verschillende initiatiefnemers meer over hun burgerinitiatieven. 

De initiatiefnemers vertelden allemaal enthousiast over hun initiatieven. Het waren allemaal zeer uiteenlopende initiatieven. Zo werd meer verteld over het in ere herstellen van de Bol van Zende in Zennewijnen. Dit is opgepakt door een aantal inwoners van her dorp die zich verenigd hebben in een stichting. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat de dorpsbewoners weer een legale toegangsweg tot de Waal hebben. Zij zullen nog in gesprek gaan met Rijkswaterstaat over het aankleden van de Bol en de veiligheid ter plekke. Een ander initiatief behelst het Dorpsplan Kapel-Avezaath. Dat is geschreven door de Werkgroep Dorpsplan die in nauwe samenwerking werkt met de Dorpsraad. Door een uitgebreide enquête onder de inwoners, waarop een hoge respons is gekomen, zijn verschillende ideeën en initiatieven in één plan gegoten, zodat er meer samenhang tussen alle plannen ontstaat. Het plan moet nog worden aangeboden aan de Tielse Gemeenteraad. Tot slot is verteld over het inzamelen van Zwerfafval. Dit gebeurt kleinschalig door de Buurtvereniging in Zennewijnen. In Tiel zet Bart van den Berg zich in om onder de naam TielTipTop heel Tiel zwerfafvalvrij te krijgen. Vooralsnog is hij vooral actief in de bloemenbuurt, maar hij is actief samenwerking aan het zoeken in andere wijken binnen Tiel om zoveel mogelijk delen van Tiel schoon te maken. 

In het Toon Hermanshuis is verteld over de verschillende activiteiten die daar worden georganiseerd door het inloophuis voor kankerpatiënten en hun naasten. Naast de ontspanning die deze activiteiten de patiënten brengen, levert het hen lotgenotencontact op, waar veel behoefte aan blijkt te zijn. Tevens is verteld over een ander initiatief, namelijk de Petje-af weekendscholen. Dit is een initiatief waarbij kinderen uit kansarme milieus elke zondag naar de Weekendschool mogen komen. Op die manier wordt het voor hen mogelijk om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 

Foto's Erik HenningFoto’s Erik Henning

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights