Blijft het schoolzwemmen in Tiel ?

Door Bert Leenders op donderdag 25 augustus 2016, geplaatst in Politiek, Nieuws.

 De gemeenteraad heeft spijt van het besluit om het schoolzwemmen met ingang van 1 januari 2017 af te schaffen. Tijdens de vergadering van 24 augustus boog de raad zich over twee moties. D66 stelde voor 45.000 euro uit het budget voor armoedebestrijding te halen om kinderen van minima in de gelegenheid te stellen toch de zwemkunst machtig te worden.

In een tweede motie van de Partij voor de Burgers die werd gesteund door alle partijen met uitzondering van ProTiel en D66 werd het college opgeroepen in gesprek te gaan met de schoolbesturen en zwembadbeheerder SportPlaza. Dat gaat het college doen. Carla Kreuk (PvdB), de initiatiefnemer van de motie, denkt dat er in overleg met schoolbesturen, ouders en Sportplaza een oplossing moet kunnen worden gevonden om het schoolzwemmen in wellicht iets afgeslankte vorm te behouden.

Met het afschaffen van het schoolzwemmen bespaart de gemeente 80.000 euro op jaarbasis. Wethouder Verspuij stelde dat hij dit geld zonder alternatieve bezuinigingen niet kan missen. De hoop is nu gevestigd op de septembercirculaire van het rijk, waarin de rijksoverheid de jaarbudgetten voor de gemeenten bijstelt aan de hand van de ontwikkelingen van het huishoudboekje van de centrale overheid.

Ondertussen wordt er ook in de Tielse samenleving vooral door de ouders van basisschoolleerlingen druk gezocht naar mogelijkheden om het schoolzwemmen voor de 800 kinderen, die daarvoor in aanmerking komen te behouden. Een daarvoor georganiseerde petitie leverde al bijna 1000 handtekeningen op. In de toelichtende tekst van de petitie valt te lezen dat 52 % van de basisschoolleerlingen geen zwemdiploma hebben, dat schoolzwemmen belangrijk is om het zwemmen niet te verleren en dat het bijdraagt aan het beleid van de gemeente om kinderen meer te laten bewegen.

Tiel kent naar verhouding veel ‘te dikke’ kinderen. Veel inwoners snappen niet dat er wel geld is voor verschillende miljoenenprojecten maar dat 80.000 euro voor het schoolzwemmen niet meer kan. Het afschaffen van het schoolzwemmen maakt de exploitatie van het inmiddels gedateerde bad een stuk lastiger. Op donderdagavond 25 augustus is er om 19.30 uur in het zwembad in Tiel een voor iedereen toegankelijke discussie- en brainstormbijeenkomst over de toekomst van het zwemmen en het zwembad. Deze bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk.  

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights