Aandacht, geld en ondersteuning voor Tielse mantelzorger

Door Hubertien Stultiens op donderdag 4 februari 2016, geplaatst in Politiek, Nieuws.

TIEL In de raadscommissie Samenleving zijn woensdagavond de resultaten van de zogeheten ‘mantelzorgbarometer’ besproken. Uit de barometer, ingevuld door ruim 400 Tielse mantelzorgers, komt naarvoren dat deze groep mensen graag voor hun naasten zorgt, maar dat het ook zwaar is. Zo geeft een deel van hen aan zich regemaltig moe en overbelast te voelen. Bovendien zijn niet alle mantelzorgers op de hoogte van de mogelijkheden als zogeheten respijtzorg en de activiteiten die worden geboden ter ondersteuning. 

De barometer is opgebouwd uit de resultaten van een enquête onder Tielse mantelzorgers. Het doel van deze enquete was om informatie te verkrijgen voor nieuw te vormen beleid rond mantelzorgers in het sterk veranderende zorgklimaat. Alle raadsfracties onderstreepten het belang van de mantelzorgers in het huidige zorgklimaat en benadrukten dat er goede ondersteuning voor deze groep mensen nodig is. Zo benoemden meerdere partijen dat het belangrijk is dat de gemeente goed communiceert over de mogelijkheden tot ondersteuning van de mantelzorger, zodat mogelijk overbelaste mantelzorgers weten waar en op welke wijze ze hulp kunnen krijgen.

Een voorstel van de VVD om met een aantal commissieleden te brainstormen met de wethouder over dit onderwerp werd door bijna alle partijen omarmd. Verder zijn de partijen het er raadsbreed over eens dat het bedrag dat over is van het budget voor het mantelzorgcompliment van 2015 te reserveren voor het mantelzorgbeleid in 2016.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights