Huiselijk Geweld

Door Hubertien Stultiens op donderdag 5 november 2015, geplaatst in Politiek, Nieuws.

De Visie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling stond ter bespreking op de agenda voor de vergadering van de Commissie Samenleving van 4 november 2015. De visie is opgesteld door de samenwerkende gemeenten van de regio’s Rijk van Nijmegen en Rivierenland. De visie moet door alle betrokken gemeenteraden worden vastgesteld en biedt het kader waarbinnen het beleid wordt opgesteld en uitgevoerd. 

Op de inhoud van de visie had de Commissie verschillende aanmerkingen. Zo werd gevraagd naar bepaalde uitvoeringsplannen. Ook werd er aandacht gevraagd voor een goede begeleiding van “daders” van huiselijk geweld en voor ouderenmishandeling. Tot slot werd ook gevraagd om aandacht voor financiële uitbuiting in de huiselijke sfeer. Alle partijen spraken het belang uit van een veilige thuissituatie voor alle inwoners.  De meeste kritiek kwam echter op het moment van bespreking. In de stukken staat namelijk  dat de visie voor 1 juli 2015 vastgesteld had moeten worden en dat het beleid vervolgens in het vierde kwartaal van 2015 opgesteld zou worden. In talrijke andere gemeenten die hierbij betrokken zijn is de visie al eerder besproken. Bij een aantal gemeenten zelfs al in net voorjaar van dit jaar. Dit riep bij de commissie de vraag op of er nog wel iets wordt gedaan met de opmerkingen die gemaakt zijn en wanneer we het beleids- en uitvoeringsplan kunnen verwachten. De wethouder gaf aan dat de visie in juni/juli pas was binnengekomen bij het college en dat men er niet in is geslaagd om het eerder in te brengen in de commissie. Commissiebreed werd hier krititiek op geuit. De wethouder heeft toegezegd dat er voor de volgende reguliere Raadsvegadering een procesvoorstel komt waarin staat toegelicht hoe het vervolg zal verlopen. Ook gaf de wethouder de toezegging dat de opmerkingen die over de visie zijn gemaakt nog wel worden meegenomen in de visie, maar dat Tielse accenten mogelijk beter gemaakt kunnen worden in het uitvoeringsplan . 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights