Jaarthema van de Raad

Door Hubertien Stultiens op dinsdag 4 augustus 2015, geplaatst in Politiek. Eén van de aangemelde initiatieven voor de prijsvraag.Eén van de aangemelde initiatieven voor de prijsvraag.

Elk jaar kiest de Gemeenteraad van Tiel een jaarthema. Dat thema wordt een jaar lang “in het zonnetje gezet” door een werkgroep vanuit de Raad. In die werkgroep heeft van iedere partij één persoon zitting. Daarnaast levert één partij tevens een voorzitter. Dit jaar is het jaarthema Wijk en Buurt. 

Het doel van het jaarthema 2015 is de leefbaarheid in wijken en buurten te vergroten, mede door het ondersteunen van burgerinitiatieven. De ondersteuning vindt niet zozeer plaats in de vorm van financiële hulp, maar bestaat uit bijvoorbeeld promotie van het initiatief, meedenken over de uitvoerbaarheid van een idee, mensen met elkaar verbinden en initiatiefnemers wegwijs maken in het ambtelijk apparaat wanneer dat nodig blijkt. 

Concreet heeft de werkgroep een aantal activiteiten en acties georganiseerd. Zo is er in januari als startschot van het jaarthema een “inspiratieavond” georganiseerd. Deze vond plaats in het Lingecollege. Initiatiefnemers kregen de kans om hun initiatief te promoten en anderen de inspireren om ook een idee daadwerkelijk uit te voeren. De initiatiefnemers hadden tevens de kans om aan te geven waar ze zoal tegenaan lopen bij het vormgeven van hun plannen en er waren geldschieters aanwezig, die bereid waren mee te denken en mee te helpen bij het uitvoeren van een idee. Geld blijkt vaak niet het grootste obstakel waar initiatiefnemers tegenaan lopen, maar het is soms lastig om voldoende enthousiaste mensen te vinden die willen bijdragen aan het initiatief of het blijkt lastig om de juiste betrokken ambtenaar te vinden. Al deze punten zijn geïnventariseerd door de werkgroep en de verschillende initiatieven hebben een contactpersoon vanuit de werkgroep toegewezen gekregen, die hen waar nodig kan ondersteunen. 

In juni heeft een soortgelijk evenement plaatsgevonden, maar dan groter. Toen konden verschillende initiatieven zich presenteren op het Kalverbos. Hoewel de opkomst niet groot was, zijn er toch leuke samenwerkingen en contacten ontstaan. Zo zijn er nieuwe ideeën ontstaan voor tijdens Burendag en is een aantal initiatieven benaderd door enthousiaste buurtgenoten die willen bijdragen aan het initiatief.

Het volgende wat vanuit de werkgroep wordt gedaan is het extra promoten van de Burendag. Dit is een landelijke dag (op 26 september), waarbij buurtbewonders worden opgeroepen om een activiteit voor hun buurt te organiseren. Dat kan gaan om hele kleine dingen: een feestje op het pleintje in de straat of een buitenspeeldag bijvoorbeeld. Ook kan er voor gekozen worden om het braakliggende stukje grond in de wijk aan te pakken (uiteraard wel met toestemming van de Gemeente). Deze dag wordt tevens gesteund door het Oranjefonds. Aldaar kunnen mensen die iets willen organiseren tijdens Burendag financiële ondersteunung voor hun activiteit vragen. De Burendag-activiteiten kunnen worden aangemeld via wijkenbuurt@gmail.com. Dan doen zij automatisch mee aan de prijsvraag. 

Prijsvraag
Het sluitstuk van het jaarthema van dit jaar is de prijsuitreiking van de prijsvraag. Mensen worden opgeroepen om hun initiatieven aan te melden. Enerzijds kunnen ze (waar nodig) op die manier gebruik maken van de ondersteuning van de werkgroep. Anderzijds maken zij kans op mooie geldbedragen die kunnen worden besteed aan het initiatief. De inschrijftermijn verloopt op 20 oktober en de prijsuitreiking is 25 november.

Zie voor meer informatie de site van de gemeente Tiel (www.tiel.nl) en klik daar op de knop van het jaarthema. 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights