Onderzoeken naar parkeren bij en looproutes naar winkelcentrum Tiel

Door Bert Leenders op donderdag 25 januari 2018, geplaatst in Openbare ruimte, Politiek, Nieuws.

TIEL  Gelijktijdig met de opening van de parkeergarage en het afsluiten van een groot deel van de Waalkade zijn in Tiel de beschikbare parkeerplaatsen opnieuw verdeeld en is de looproute die bezoekers kiezen naar het centrum van veel bezoekers wat veranderd. Een parkeeronderzoek moet het effect van veranderingen in kaart brengen en kan leiden tot aanpassingen van de parkeerregels. Daarnaast komt er een onderzoek naar de loopstromen en de aantallen bezoekers van het centrum.

Parkeren

De parkeergarage bij Zinder is nu enkele maanden in gebruik. Wethouder Melissen is blij met de nieuwe parkeergarage met ruim 580 parkeerplaatsen. Vooral nu de Waalkade onder water staat is het een uitkomst. Dat geldt overigens ook voor de dagen dat er evenementen zijn op de Waalkade. Er wordt een goed gebruik van gemaakt. Maar door de vele weekeinden dat er vrij parkeren is, zijn de parkeerinkomsten wat teruggevallen. Toch zou het in de garage nog wat drukker kunnen zijn. Het valt op dat de terreinen bij de oprit naar de Havendijk vanuit Tiel-Oost vrijwel altijd vol staan terwijl er vaak in de parkeergarage nog veel ruimte is. De wethouder heeft hiervoor wel een verklaring. “Veel mensen denken dat de parkeergarage duurder is dan het parkeren op de grote parkeerterreinen. Dat is niet zo. De uur en dagprijs van de parkeergarage is gelijk aan parkeerterreinen waar betaald moet worden.” Verder denkt de wethouder dat een aantal bezoekers gewoontegetrouw de parkeergarage voorbij rijden en een plek zoeken bij de Poort van Santwijck of de Oude Haven. Ook heeft de wethouder gehoord dat automobilisten ten onrechte denken dat je na tien uur niet meer met je auto de parkeergarage kunt verlaten.”
Na het gereedkomen van de parkeergarage, het afsluiten van een groot deel van de Waalkade en het verlengen van de betaald-parkeertijd tot 22.00 heeft er ook een herverdeling van parkeerplaatsen plaatsgevonden tussen incidentele bezoekers, bewoners en zakelijke vergunninghouders. Gebleken is dat mede door de verlenging van de betaald-parkeertijd meer binnenstadbewoners een parkeervergunning aangevraagd hebben. Ook zijn de loopstromen door de parkeergarage van de bezoekers van de binnenstad gewijzigd. Met name de horecaondernemers op het Plein klagen hierover. Allemaal redenen om het hele parkeersituatie en de spelregels voor het parkeren in en rond de binnenstad te evalueren. Dit zal de komende maanden gaan gebeuren door een onafhankelijk bureau. Medewerkers van dat bureau zullen niet alleen de bezetting van de huidige parkeerterreinen in kaart maar ook de ervaringen van vergunninghouders en het gebruik van de zogenaamde kraskaarten. Los daarvan zal willekeurig een aantal binnenstadbewoners geïnterviewd worden en wordt er gesproken met de vereniging van centrum ondernemers, Hart van Tiel. Het onderzoek zal naar schatting tussen de 15.000 en 20.000 euro gaan kosten en zal mogelijk kunnen leiden tot wat aanpassingen in het parkeerbeleid voor de binnenstad. Wethouder Melissen deelde tijdens het periodieke persgesprek nog mede dat wellicht ook besloten wordt om het inrijden van de parkeergarage, wat nu tot 22.00 uur mogelijk is, te verlengen.

Loopstroomonderzoek

Naast het evalueren van het parkeerbeleid gaat het college ook onderzoek doen naar loopstromen en bezoekersaantallen van de binnenstad. Dat onderzoek wordt verricht door Locatus, een onderzoekbureau dat in dit soort onderzoeken gespecialiseerd is. Daarbij zal gebruik gemaakt worden van zogenaamde wifi-telpunten. Een Wifipunt telt elke bezoeker die langs komt en zijn telefoon en wifi heeft aanstaan. Het wifipunt kan degene die langs komt herkennen aan een unieke code (mac-adres) van de telefoon zelf. Direct omwonenden worden uit de data gefilterd en tellen niet mee. Om ook de mensen mee te tellen die de telefoon niet aan hebben staan maakt het onderzoekbureau een betrouwbare verrekening. Met het onderzoek krijgen de gemeente maar ook de centrumondernemers informatie over onder meer de volgende onderwerpen: de invloed van evenementen op de bezoekers in de stad; drukke of juist stille plekken in het centrum; de belangstelling voor de koopavond; de invloed van een verplaatsing van de markt op passantenstromen; de invloed van wegwerkzaamheden en de invloed van verhogen/verlagen van parkeertarieven en het gratis parkeren.

Poort van SantwyckPoort van SantwyckOude HavenOude Haven

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights