Ivm droogte extra pompen ingezet door Waterschap Rivierenland

Ivm de droogte zet WSRL Waterschap Rivierenland op een aantal plaatsen pompen in om rivierwater de polders in te pompen. 2 pompen van ieder 1200 m3 per uur worden aangedreven door tractoren waarmee water uit het Amsterdam-Rijnkanaal wordt gehaald.

video:

Deze pompen staan aan de Nieuweweg nabij de Marijkesluis in Ravenswaaij. Daar is een verbinding naar het Amsterdam – Rijnkanaal maar mede door de lage waterstand heeft de aanwezige vijzel onvoldoende capaciteit en zijn er 2 ‘losse’ pompen geplaatst.
Deze pompen 24/7 om de boeren en tuinders van water te voorzien. Ook op andere plaatsen , zoals in Ingen, zijn pompen geplaatst. Door een te snelle verdamping mag er overdag niet tussen 09:00 en 18:00 beregent worden.

Het is 25 jaar geleden dat er voor het laatst pompen zijn ingezet ivm de droogte.

site WSRL: https://www.waterschaprivierenland.nl/newssearch

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights