Tennisvereniging Ten Medel Tiel wordt elektriciteit-neutraal

Door Jan Bouwhuis op maandag 26 juni 2017, geplaatst in Nieuws, Foto.

Een jaar voorbereiding

Na meer dan een jaar voorbereiding was het 23 juni dan eindelijk zover. Op het clubhuis van Ten Medel zijn zonnepanelen aangebracht en de bestaande, traditionele baanverlichting langs de 6 tennisbanen werd vervangen door LED-schijnwerpers. Dit allemaal in het kader van de doelstelling van deze tennisclub om (op z’n minst) elektriciteit-neutraal te worden en dus duurzamer om te gaan met het milieu. Maar natuurlijk ook om in de nabije toekomst veel minder kosten kwijt te zijn aan energie.

LED-verlichting langs de banen

Hierbij werd gebruik gemaakt van materialen, die in hun soort het meeste rendement opleveren. Zo werden voor de nieuwe LED-verlichting de zgn. 2e generatie LED-armaturen toegepast, LICHT2 genaamd. Behalve dat deze verlichting tot wel 70% minder energie gebruikt, gaan de lampen ook veel langer mee. Het aantal branduren van een traditionele lamp is ca. 7.000 uur; de nieuwe LED-verlichting houdt het wel 35-40.000 uur vol.

Zonnepanelen op het clubhuis

Het Ten Medels clubhuis staat ideaal ten opzichte van de zon; aan de terraszijde is het schuine dak pal op het zuiden gericht. Maar er werden niet alleen op de zuidkant zonnepanelen aangebracht, ook op de oost- en westzijde zijn ze terug te vinden. Berekeningen toonden namelijk aan dat het ook op deze dakvakken rendabel zou zijn, om zonnepanelen aan te brengen. Totaal werden daarom maar liefst 78 st. hypermoderne panelen aangebracht, die per jaar meer dan 18.500 KWh aan energie opleveren. Dat is ongeveer de helft van het totale elektriciteitsgebruik bij Ten Medel.

Energiebesparende maatregelen in het clubhuis

Na de zomer van 2017 worden in het clubhuis zelf nog een groot aantal energiebesparende maatregelen genomen. Deze variëren van het vervangen van de bestaande gloei- en/of TL-lampen door dimbare LED-verlichting en het aanbrengen van bewegingsmelders (in combinatie met LED-verlichting), tot bijv. het isoleren van gasleidingen en het vervangen van energieverslindende apparatuur. Ook wil de club een energiecoördinator aanstellen, die als standaardgereedschap een Wattmeter bij zich heeft….
Als alle maatregelen aan het eind van dit jaar uitgevoerd zijn, zal het jaarlijkse elektriciteitsverbruik dalen van ca. 35.000 KWh nu, naar 0 (nul) in 2018 en de daarop volgende jaren (!)

Geen ‘eigen geld’

Vermeldenswaard is ook dat de vereniging er zélf geen enkele Euro aan ‘eigen geld’ in hoefde te steken. Alle (eenmalige) aanlegkosten die hiervoor moesten, maar ook nog moeten worden uitgegeven, werden in principe gefinancierd door subsidies en m.b.v. (laagrentende) leningen. Dit uiteraard in combinatie met de ‘minderkosten’ die Ten Medel kwijt is aan haar energieleverancier.

Budgetneutraal, dankzij en met hulp van:

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Om de financiering van dit alles budgetneutraal te kunnen laten plaatsvinden is dankbaar gebruik gemaakt van een subsidie van RVO.nl (via de zgn. EDS-subsidie, oftewel een bijdrage uit de landelijke subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame energie Sportaccommodaties).

Stichting Waarborgfonds Sport (SWS)

Om goedkoper geld te kunnen lenen bij banken, is gebruik gemaakt van SWS. Deze stichting heeft een 100% borgstelling verleend voor de aflossingsverplichtingen van de lening die nodig was om de (eenmalige) investeringskosten te kunnen betalen. Dit hebben ze overigens niet zomaar gedaan; het ging gepaard met een uitvoerig door deze stichting uitgevoerd onderzoek bij Ten Medel, of de door de club opgestelde berekeningen wel klopten. Maar ook, of ze misschien niet een te groot risico zouden lopen als de club dergelijke, relatief hoge kosten zou gaan maken. Het stemde het bestuur van Ten Medel tot grote tevredenheid dat de risicoanalyse van de SWS positief uitviel en ze om die reden hun borgstelling ontvingen.

De gemeente Tiel en de Stichting Solar Tiel

Ten Medel heeft ook hulp gevraagd én ontvangen van de gemeente Tiel. En wel door (als eerste sportclub in Tiel) gebruik te maken van de zgn. ‘Deelverordening duurzaamheidsmaatregelen verenigingen en stichtingen Tiel 2017’, die in maart jl. door de gemeenteraad van Tiel is vastgesteld. Dankzij deze stimuleringsregeling kon Ten Medel voor een gedeelte van de te maken kosten, een lening bij de gemeente Tiel afsluiten met een zeer laag rentepercentage. De uitvoering van deze regeling is ondergebracht bij de St. Solar Tiel, die daarvoor een op de Ten Medelse situatie toegesneden geldleningsovereenkomst opstelde, waarmee deze lening een feit werd.

De Rabobank West Betuwe

Last, maar zeker niet least, heeft ook huisbankier, de Rabobank West Betuwe een belangrijke bijdrage geleverd aan het mogelijk maken van de ‘groene plannen’ van Ten Medel. Speciaal voor dergelijke doelen en in combinatie met de hierboven genoemde borgstelling van SWS, biedt de Rabobank laagrentende leningen aan. Voor de resterende nog te financieren kosten, heeft Ten Medel daar dan ook dankbaar gebruik van gemaakt.

Tot slot

Nog niet alle energiebesparende maatregelen bij Ten Medel zijn uitgevoerd. Eind 2017 zal dit wel het geval zijn. De besturen van zowel de Stichting Ten Medel (de eigenaar van het tenniscomplex) als de vereniging L.T.V. Ten Medel (de gebruiker van het park) hebben de wens uitgesproken, om zoveel mogelijk publiciteit aan deze maatregelen te geven. Niet alleen om (wellicht) als voorbeeld te kunnen dienen voor andere sportverenigingen, maar ook om onze ‘sponsors’ te bedanken voor hun onmisbare steun en medewerking. Heel veel dank daarvoor(!)

Fotobijschrift bij de ondertekening:

Op de baan werd het contract ondertekend met vertegenwoordigers van de betrokken partijen:

-Laurens Verspuij, namens de gemeente Tiel, wethouder in zijn hoedanigheid van portefeuillehouder ‘Duurzaamheid’

-Patrick Folmer, namens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

-Jan Smulders, namens Stichting Waarborgfonds Sport (SWS)

-Jan Spee, namens St. Solar Tiel

-Eduard F. Vlot, namens de Rabobank West Betuwe

-Henk van Overbeek, namens de initiatiefnemer en eigenaar van het tenniscomplex St. Ten Medel

-Jacqueline Schoots, namens de gebruiker van het tenniscomplex L.T.V. Ten Medel.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights