Aanleg Waterplein Vogelbuurt Tiel Oost

Door Jan Bouwhuis op dinsdag 10 november 2015, geplaatst in Nieuws, Foto.

TIEL  Aanleg Waterplein in de Vogelbuurt. Op de locatie waar eerst de RK Kerk Tiel-Oost stond is op dit moment is de betonvloer gestort en worden betonnen buizen en putten aangebracht.

In opdracht van de gemeente en Waterschap Rivierenland is aannemerscombinatie Waardenburg uit Tiel bezig met de aanleg van het waterplein in de Vogelbuurt. De werkzaamheden zijn naar verwachting aan het einde van het jaar klaar. De aanleg van het waterplein is het sluitstuk van het toekomstbestendig maken van de Vogelbuurt en één van de maatregelen uit het programma ‘Tiel-Oost droger en mooier’. In dit programma werken gemeente en waterschap samen met de inwoners aan een aantrekkelijke en leefbare wijk waarin ‘leven met water’ voor nu en in de toekomst werkelijkheid is.

Het ontwerp van het waterplein, gemaakt door de Urbanisten, is tot stand gekomen met inbreng van de inwoners van de Vogelbuurt en leerlingen van de naastgelegen basisschool De Achtbaan. Het waterplein is in droge tijden een uitnodigende plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en kinderen kunnen spelen.  Er is een sportveld en een baan voor alles op wieltjes en er komen eilandjes. Uiteraard komen er bankjes, prullenbakken, verlichting en zelfs appelbomen. Als het regent vangt het plein in diverse bassins het regenwater op van het schoolplein en nabije omgeving, waarna het langzaam de grond in zakt. Bij een zeer forse regenbui loopt het centrale deel, dat wordt ingericht als een sportveld, ook onder water. Het is dan tijdelijk een soort ondiepe vijver. Het water wordt geleidelijk afgevoerd via de hemelwater afvoer naar de Spoorsingel.De aanleg van het waterplein wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Gelderland in het kader van Impulsgelden en Future Cities.
Overige maatregelen.
Om de overlast van grond- en kwelwater te beperken zijn de afgelopen jaren een gescheiden rioleringssysteem en drainagebuizen aangelegd. Ook zijn de straten voorzien van waterpasserende bestrating. Gemeente en Waterschap Rivierenland werken met deze maatregelen aan een leefbare en aantrekkelijke wijk, waarin ‘leven met water’ voor nu en in de toekomst waarheid wordt. Naast deze watermaatregelen hebben de woningcorporaties KleurrijkWonen en SCW de woningen in de buurt toekomstbestendig gemaakt. Kleurrijk Wonen heeft daarnaast nieuwe eengezinswoningen en appartementen gebouwd. De gemeente heeft in samenwerking met bewoners extra parkeerplaatsen aangelegd.

Voor video zie: https://youtu.be/l6IRqn1fwB0

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights