Erepenning voor F.A. (Frits) van Es. SZR

Door Jan Bouwhuis op woensdag 26 augustus 2015, geplaatst in Nieuws, Foto.

Frits van Es, die na 34 jaar afscheid neemt van de Stichting Zorgcentra Rivierenland is sinds woensdagmiddag ereburger van Tiel. Hij kreeg de bij die titel behorende erepenning uit handen van burgemeester J. Beenakker tijdens een symposium, waarin aandacht werd besteed aan de zorg zoals die is georganiseerd in ons land en in de ons omringende landen.

De heer Van Es werd 34 jaar geleden verpleeghuisarts, daarna was hij hoofd van de medische dienst en directeur van het verpleeghuis Vrijthof. Die inrichting is samen met andere verpleeginrichtingen in Tiel opgenomen in de overkoepelende Stichting Zorgcentra Rivierenland, waarvan Van Es directeur is.

De altijd goedgeluimde en vriendelijke Van Es is erg populair bij de honderden personeelsleden van de SZR, die hij klaarblijkelijk nog allemaal bij naam en toenaam kent. Ook zijn vele zorgafnemers pleegt hij als goede vrienden te benaderen.

Het symposium, waarin behalve hijzelf ook deskundigen uit België en Duitsland aan het woord kwamen, is op zijn verzoek en als een afscheidscadeau georganiseerd. Ongetwijfeld vanuit zijn visie dat de zorg in ons land niet achterop mag raken bij die van de naburen.

Na zijn beroepsmatige werkzaamheden is Van Es sinds 1990 vrijwilliger bij de stichting Juco, die weeshuiszorg in Roemenië organiseert; is hij sinds 1994 commissaris bij de Van Heumen-de Sitter Stichting, sinds 2010 lid van het College van Regenten van de stichting Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis en al heel lang actief lid van de Rotary.

 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights