Amateur archeologen ontdekken aanvullende vondsten Westluidense Poort

Door Jan Bouwhuis op dinsdag 20 oktober 2015, geplaatst in Kunst & cultuur, Historie, Foto. Augustus 2014Augustus 2014

TIEL Amateur archeologen ontdekken aanvullende vondsten Westluidense Poort

In grond afkomstig uit de bouwkuip van het project Westluidense Poort hebben personen met een metaaldetector aanvullende archeologische vondsten gedaan. Het gaat hierbij onder andere om mantelspelden en munten. De vondsten lijken afkomstig uit grond die geen deel uitmaakte van de archeologische opgraving die heeft plaatsgevonden.In de 10de-11de eeuw was Tiel een van de belangrijkste handelsnederzettingen van de Lage Landen. Een deel van de vondsten komt uit deze periode. Ze zijn misschien zelfs wel in Tiel gemaakt.
Opgraving
Voorafgaand aan de ontgraving van de bouwkuip in het project Westluidense Poort is een archeologische opgraving uitgevoerd naar deze handelsstad. Dit onderzoek was gericht op de (volle) middeleeuwen. Tijdens dit onderzoek zijn veel vondsten gedaan die inzicht geven in de ontwikkeling van de handelsnederzetting Tiel in deze periode.Vanwege zwaarwegende civieltechnische beperkingen was het helaas niet mogelijk de onderste (en oudste) gronden van de bouwkuip archeologisch te onderzoeken. De grond is ten behoeve van de bouw van de parkeergarage ontgraven en afgevoerd naar een stortlocatie waar mensen met een metaaldetector de mantelspelden en munten gevonden hebben.Voorafgaand aan het onderzoek was al besloten de hoger gelegen gronden van jongere, in het (recente) verleden al verstoorde terreindelen niet intensief te onderzoeken, vanwege de verminderde archeologische informatiewinst.

Informatiewaarde
De informatie uit deze losse vondsten kan een leuke aanvulling bieden op de grote hoeveelheid vondsten die tijdens de opgraving al is verzameld. Hoe deze aanvullende informatie een rol kan spelen bij de uitwerking van de opgraving wil de gemeente Tiel graag, in overleg met de verschillende betrokken partijen, de komende tijd onderzoeken. Personen die menen vondsten te hebben gedaan die relatie houden met Westluidense Poort, worden dan ook van harte uitgenodigd om hun informatie en kennis met de gemeente te delen. Daarnaast hoopt de gemeente in overleg met de betrokkenen bijzondere vondsten in tijdelijke bruikleen te geven aan het Flipje- en Streekmuseum.

Contact
Personen die meer informatie hebben over de vondsten kunnen contact opnemen met de archeologisch adviseur van het project Westluidense Poort, de heer Jan-Willem Oudhof via j.w.oudhof@burodebrug.nl of met de gemeentelijk archeoloog, mevrouw Ilse Schuuring via ischuuring@tiel.nl.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights