Nieuws van de gemeente Tiel editie 22 mei

Door Bert Leenders op maandag 22 mei 2017, geplaatst in Politiek, Nieuws.

In deze editie van nieuws van college en raad besteden wij aandacht aan de benoeming van PvdA-wethouder Corry van Rhee – Oud Ammerveld tot waarnemend-burgemeester van West Maas en Waal, het aanleggen van een zogenaamde regenboogloper in de bestrating bij Zinder en een flink aantal banen voor mensen met een beperking. Aan de zorgelijke financiële situatie van de gemeente wijden wij een apart artikel:
https://detielenaar.nl/politiek/2017/05/tiel-goochelt-groot-tekort-2016-om-naar-klein-minnetje/
Corry van Rhee – Oud Ammerveld vertrekt

Wethouder Corry van Rhee – Oud Ammerveld wordt waarnemend burgemeester in West Maas en Waal. Zij volgt daar burgemeester Thomas Steenkamp op, die op 16 juni afscheid neemt. De zoektocht naar een nieuwe burgemeester is nog maar net begonnen. Verwacht wordt daarom dat er eerst begin 2018 definitief in de opvolging van Steenkamp zal worden voorzien. Corry van Rhee is hoewel pas 60 jaar, een oude rot in de Tielse politiek en het lokale en regionale bestuur. Zij is daar vanaf 2002 actief. Zij begon haar politieke en bestuurlijke carriere in 2002 als raadslid van de PvdA. Na vier jaar werd ze fractievoorzitter. Sinds 2009 is zij onafgebroken wethouder, waarbij ze verschillende zware portefeuilles voor haar rekening nam. In West Maas en Waal is Thomas Steenkamp, de zoon van de prominente KVP- en later CDA-voorman Piet Steenkamp, achttien jaar burgemeester geweest. West Maas en Waal telt bijna 19.000 inwoners en bestaat uit de dorpen Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel. De gemeente is aangesloten bij de Regio Rivierenland. Van Rhee is een belangrijke bestuurlijke speler in regionale samenwerkings- en uitvoeringsorganen. Zo is zij onder meer voorzitter van het Industrieschap Medel, lid van de stuurgroep Waalweelde, lid stuurgroep Deltaprogramma Rijn – Waal, lid regiegroep Bakens aan het Water, lid stuurgroep Vereniging Nederlandse Riviergemeenten, voorzitter van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur van Werkzaak Rivierenland, lid van de regiegroep RAAK (Regionaal Actieprogramma Arbeidsmarktkansen) en lid van de stuurgroep dijkverzwaring Tiel – Waardenburg. Of en welke functies de vertrekkende wethouder zal kunnen en willen blijven vervullen zal de komende maanden duidelijk worden. De fractie van de PvdA zal zo spoedig mogelijk bekend maken op welke wijze zij de lege stoel van de wethouder zal opvullen.

Regenboogloper bij Zinder
Vorig jaar heeft de gemeenteraad het college gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken of het mogelijk is een regenboogloper aan te leggen in de nabijheid van het cultuurkwartier. Met deze loper kan de stad duidelijk maken dat lesbiennes, homoseksuelen, biseksuele en transgenders welkom zijn en geaccepteerd worden. Die loper – zo heeft het college nu besloten – gaat er komen. Hij wordt uitgevoerd met duurzame gekleurde klinkers in de buurt van Zinder, het nieuwe cultuurgebouw. De aanleg gebeurt al voor de zomervakantie. Het college gaat overleggen met de initiatienemers over een passende en aansprekende ‘opening’ van de ‘loper’.

Veel nieuwe banen voor mensen met een beperking

Het gaat goed met het vinden van banen voor mensen met een beperking. In de hele regio Rivierenland zijn in de eerste negen maanden van 2016 893 banen gevonden bij het bedrijfsleven . Het aantal gerealiseerde banen bij de overheid, die het goede voorbeeld moet geven, steekt hier schril bij af. Daar werden slechts 39 banen gecreëerd.

Reacties zijn gesloten.