Persoonlijke terugblik op week 23 in Tiel

Financiën van de gemeente

Deze week was er na lange tijd weer een persgesprek. Het onderwerp was de voortgangsrapportage, de prognose van het verschil tussen de werkelijke inkomsten en uitgaven en de geprognosticeerde op basis van de eerste vier maanden van het jaar. Duidelijk is dat we ook zonder rekening te houden met de gevolgen van de coronacrisis afkoersen op een groot tekort.

Wethouder Marcel Melissen vertelde dat hij slechts twee wielen had om aan te draaien. Dat waren inkomsten verhogen (lees belastingen, heffingen en leges) of bezuinigen. Volgens mij is er nog een derde stuurwiel. Dat is geplande projecten niet of later uitvoeren als dat niet strikt noodzakelijk is. Dat wiel heeft de coalitie tijdens de twee jaar dat ze nu aan het roer staat nog nauwelijks ontdekt en gehanteerd.

Het tekort wordt veroorzaakt door overschrijdingen van budgetten voor projecten, het niet begroten van uitgaven die noodzakelijk zijn en onvoorziene uitgaven. De grootste boosdoener is opnieuw het sociale domein en daarbinnen de jeugdzorg. Het blijft bijzonder dat na een reeks van jaren met tekorten op deze post er nog nauwelijks meetbare vooruitgang geboekt is. Dat is ook bijzonder lastig want als gemeente mag je wel de rekeningen betalen maar verder heb je geen invloed op het behandel en verwijscircuit. Dat is het terrein van de medische professionals. Een onmogelijke situatie voor de gemeenten. Het verbaast me wel dat de gemeenten niet veel meer druk zetten op de rijksoverheid om dit probleem dat niet alleen in Tiel speelt aan te pakken. Meer geld lijkt me geen oplossing. De gezondheidszorg is nu al peperduur en alleen al door de vergrijzing zullen de uitgaven ons besteedbaar inkomen de komende jaren flink aantasten. De oplossing moet gezocht worden in een beperking van de vraag en misschien ook wel het aanbod. Kinderen krijgen tegenwoordig wel erg snel een etiket opgeplakt waarvoor een vaak peperdure behandeling voorgeschreven wordt. Anderzijds is er een enorm aanbod aan hulpverleners en zorgaanbieders die allemaal werk willen hebben. Jaren terug bleek dat het aantal baarmoederverwijderingen in een regio direct afhankelijk was van het aantal gynaecologen dat daar werkte. Zoiets zou in de jeugdzorg ook wel eens aan de hand kunnen zijn. Het zou goed zijn wanneer de gemeenten met Tiel en de regio voorop wat meer druk zou uitoefenen op de rijksoverheid om aan dit probleem snel meer aandacht te geven. Als individuele gemeente heb je nu maar een stuurwiel en dat is hoge rekeningen betalen.

Een schone stad

Deze week vroeg Arjen Sijpkes in de vergadering van de Commissie Ruimte aandacht voor de overvolle afvalbakken en het vele afval op de grond van de winkelstraten tijdens de Pinksterdagen. Ditmaal eindigde de discussie die volgde niet in een gekat op de Avri. Een moedeloze wethouder Groen wees naar de inwoners en bezoekers die ongegeneerd veel afval op de grond gooien en winkeliers die afval van hun producten niet zelf opruimen. Niet Avri is de veroorzaker van het probleem maar inwoners, bezoekers en sommige ondernemers zorgen voor al dat vuil. Nog steeds zie je inwoners zakjes restafval in de openbare vuilniszakken proppen en bezoekers van de binnenstad verpakkingsmateriaal en sigarettenpeuken achteloos op de grond werpen. Groen noemde als voorbeeld een ijsverkoper in de Westluidensestraat. Zodra het mooi weer is, ligt het hele grasveld bij Zinder vol met papier en bekertjes. Niet de eigenaar van de ijssalon, maar een buurtbewoner die zich er aan ergert zorgt dat het mooiste stukje toonbaar blijft. Het zou goed zijn als de gemeente meer inzet op gedragsbeïnvloeding van inwoners, bezoekers en ondernemers. Borden met een Flip die zegt: “In Tiel gooien we geen afval op de grond.” zouden kunnen helpen. Daarnaast zouden niet alleen Boa’s maar ook wij allemaal mensen die afval op de grond gooien of van huis meegebracht afval in een openbare prullenbak persen moeten aanspreken. Een veel schonere gemeente en op termijn een paar euro minder gemeentelijke belasting per jaar kan maar zo het resultaat zijn. Al die geweldige vrijwilligers, die regelmatig met de knijper rond gaan, zouden wat vaker van hun vrije zaterdag kunnen genieten.

Horeca en terrassen weer open

Tweede Pinksterdag bleef in Tiel de verwachte run op de terrassen uit. Later in de middag werd het wat voller maar niet echt druk. Het is voor de uitbaters te hopen dat we mooi weer houden en tot diep in de herfst buiten op een terras wat kunnen gebruiken. Goed bezette terrassen zorgen voor een gezellige sfeer en maken van het centrum een leuke plek om te zijn.

Actie ‘Zorg voor Tiel’ kan nog wel wat bijdragen gebruiken

De organisatoren van de actie ‘Zorg voor Tiel’ hebben hun doel van 100.000 euro hoog en misschien wel te hoog gesteld. Deze week werd de mijlpaal van 50.000 euro overschreden. De weg naar het einddoel is nog lang en misschien wel te lang. Toch zou het fijn zijn, wanneer het bedrag aan donaties deze maand nog flink groeit. Insiders, patiënten en hun verwanten hebben ervaren hoe hard er wekenlang gewerkt is en hoe waardevol een betrokken en begripvolle professional aan het bed is. Daarom nemen wij de vrijheid om nog een keer het banknummer van de actie te noemen.  NL59 RABO 0362 9096 52 t.n.v. Vereniging Hart van Tiel.

Comments
Loading...