Fabriekslaantje

Door Huub van Heiningen op woensdag 8 juli 2015, geplaatst in Openbare ruimte, Historie.

Waarschijnlijk wordt nog deze zomer het archeologisch onderzoek aan het Fabriekslaantje en op het terrein van het voormalige boedelcentrum nog voortgezet. Er zijn daarvoor in oktober 2014 al proefsleuven gegraven waarbij een grote hoeveelheid vervuilde grond is afgegraven. Het gaat om een voor archeologen en de geschiedenis van Tiel interessant gebied.

Het is heel lang onduidelijk geweest wat er met het gebied zou gaan gebeuren, nadat gebleken was dat de projectontwikkelaar die hier woningen wilde bouwen, niet in staat was die plannen uit te voeren. Daarom heeft de gemeenteraad in december besloten de gronden aan te kopen voor 8 ton. Dit ook om een eind te maken aan de rommelige aanblik die het terrein al zoveel jaren bood en omwonenden veel ergernis bezorgde. Er worden nu parkeerplaatsen van gemaakt met veel groen. Dit voor een periode van minimaal vijf en mogelijk tien jaar.  Om de mogelijkheden voor toekomstige bebouwing open te laten  wordt op het gehele terrein bodemonderzoek verricht.

Of er bij het graven van proefsleuven behalve (licht) verontreinigde gronden, ook nog archeologische vondsten zijn gedaan, is niet bekend. Nu het om een groter oppervlak gaat en dieper gegraven zal worden, zijn bij Tielenaren die belangstelling hebben voor de geschiedenis, de verwachtingen hoog gespannen.

Het terrein grenst aan de kern van het oude Zandwijk, waarvan resten zijn gevonden bij de opgravingen voor de nieuwe school. Daarbij kwam een pauselijke bulla voor de dag die uniek blijkt in Nederland. Interessant is ook, dat op de plaats waar men nu gaat graven, door Diederick Vijgh in 1590 de rivierdijk is verlegd omdat hij had gehoord dat de hertog van Parma een beleg van Tiel voorbereidde. Die dijkverlegging was zeer tegen de zin van de Zandwijkers die over de gevolgen ervan jarenlang hebben geprocedeerd. Die dijkverlegging heeft ongetwijfeld zijn sporen achtergelaten.

Comments
Loading...