Nieuws uit Tiel en de regio, editie 4 februari 2021

4 februari 2021

Groei aantal inwoners stopte in 2020

Tiel ging het jaar 2020 in met 42161 inwoners en het jaar uit met 42159, twee minder dus. Van die 42159 woonden er precies 40.000 in de stad. De overige inwoners van de gemeente wonen in de dorpen Kapel Avezaath, Wadenoijen, het deel van het buurtschap Zennewijnen dat tot Tiel behoort en het buitengebied van Tiel en de beide dorpen. Volgens www.allecijfers.nl is de groei van Tiel van 2013 – 2021 zo klein dat hij per jaar gezien gemiddeld op 0 % uitkomt. Het gaat daarbij om het aantal inwoners dat in het bevolkingsregister is vastgelegd. In feite is het aantal flink hoger door de arbeidsmigranten dat in Tiel woont en zich niet ingeschreven heeft bij de burgerlijke stand. Hoeveel dat er precies zijn weet ook de gemeente niet precies. Het aantal wisselt bovendien sterk.

Gemeente Tiel sluit aan bij Meld Misdaad Anoniem.

Vanaf 1 februari is de gemeente aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem. Dat betekent dat niet alleen de politie maar ook de gemeente geïnformeerd wordt over anonieme meldingen van misdaden of over misdadigers die betrekking hebben op (het grondgebied) van de gemeente Tiel. Daardoor ontvangt niet alleen de politie maar ook de gemeente anoniem gemaakte nuttige signalen over criminaliteit, ondermijning en fraude. Burgemeester Hans Beenakker en Marc Janssen van Misdaad Anoniem hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Misdaad anoniem is een website waarop je ernstige misdaden en andere vormen van criminaliteit kunt melden zonder dat de plegers te weten komen dat jij de melding gedaan hebt. Ook tips die belangrijk kunnen zijn voor het onderzoek naar de plegers van ernstige misdrijven zijn er welkom. Misdaad Anoniem is een website die onafhankelijk van de politie en andere overheden werkt. De meldingen worden gegarandeerd anoniem doorgegeven aan politie en overheden voor wie de melding belangrijk kan zijn. Wanneer ingeschat wordt dat de melder gevaar kan lopen, wordt de melding niet door gegeven.

Voor de gemeente Tiel is vooral ondermijnende criminaliteit, dat zijn misdaden waarbij de onderwereld (de plegers van de misdrijven) zich vermengen met de bovenwereld (meestal het ‘normale’ zakenleven) belangrijk. Denk daarbij aan hennepplantages of drugslabs op industrieterreinen, in schuren of huizen, handel in drugs, dumpen van drugsafval in de natuur, witwassen van misdaadgeld, corruptie, intimidatie, bedreiging van bestuurders, politiemensen en journalisten. Dat soort criminaliteit neemt de laatste jaren enorm toe. Bestrijding is een belangrijk aandachtspunt van de gemeente Tiel op veiligheidsgebied. Meer info over misdaad anoniem: www.meldmisdaadanoniem.nl

Gemeente benadert gedupeerden toeslagenaffaire

De financiële en psychische ellende die de zogenaamde toeslagaffaire bij tienduizenden gezinnen heeft veroorzaakt heeft diepe indruk gemaakt op beleidsmakers en de betrokken uitvoerende instanties. Inderhaast wordt geprobeerd de schade en het leed van de slachtoffers te compenseren.

De Belastingdienst/Toeslagen is bezig hen financieel schadeloos te stellen. Maar voor wie in de problemen is geraakt is dat niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan op het gebied van wonen, psychisch welbevinden, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Wellicht kan de gemeente daarbij helpen. Het college komt daarom graag in contact met inwoners die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire. De gemeente weet sinds kort dat er in Tiel 16 gezinnen, die samen 39 personen tellen, gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire. Het college wil hen wanneer zij dat willen met raad en daad bijstaan of verwijzen naar gespecialiseerde instanties in onze gemeente voor hulp.

Keren oude tijden terug?

Het is al weer even geleden dat je binnen een gemeente moest werken of wonen om kans te maken op een huurhuis. Nu werken woningcorporaties per regio al meer dan 20 jaar samen en is een inschrijving bij een corporatie voldoende om in de hele streek een woning te kunnen huren. Daarvoor moet je wel aan de beurt zijn. Dat kan door de schaarste aan woningen nu jaren duren.

Als het aan de gemeenteraad van Buren ligt, komt er snel een einde aan dit beleid. Eigen dorpelingen moeten voorrang krijgen bij nieuwbouw van huurwoningen in hun dorp. Het college moet daar afspraken over maken met projectontwikkelaars en woningcorporaties.

Kansen voor RegioTV Tiel op grotere rol in de regio dalen

Het ziet er niet gunstig uit voor de kansen van RegioTV Tiel om uit te groeien tot een belangrijke lokale omroep in Rivierenland. Vorig jaar stemde de gemeenteraad van Neder-Betuwe in meerderheid voor RegioTV Tiel als lokale omroep voor die gemeente. De raad week daarbij af van de voorkeur van het college dat voorstelde Nova Media uit Dodewaard de zendvergunning te verlenen. Door overigens niet bewezen ongewenste praktijken van beide omroepen heeft het college het advies voor aanwijzing van RegioTV Tiel nog niet naar het Commissariaat voor de Media gestuurd. Dit orgaan beslist over het verlenen van een zendmachtiging aan lokale omroepen. Ondertussen lijkt het vrijwel zeker dat de gemeente Neder-Betuwe de aanwijzing van RegioTV Tiel intrekt. Het oordeel over RegioTV Tiel van de raad van Neder-Betuwe kan ook invloed hebben op de keuze die de gemeente Buren nog moet maken. Daar concurreert RegioTV Tiel met SRC Rivierenland en Vijfheerenlanden. Deze omroep is nu officiële gemeenteomroep voor de gemeenten Buren, West-Betuwe, Culemborg en de Vijfherenlanden. RegioTV Tiel heeft zich bij het aflopen van de vergunningsperiode voor Buren als kandidaat zendgemachtigde gemeld in Buren. Bij een stemming tussen beide groepen in de gemeenteraad staakten de stemmen een herstemming is later uitgesteld en moet nog plaatsvinden. De Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur pleiten in een notitie van 12 november 2020 voor meer samenwerking en een stevigere financiering voor regionale en lokale media. Het commissariaat voor de Media is voorstander van grote wat professionelere lokale omroepen. De aanvraag voor het aanwijzen van RegioTV Tiel als lokale omroep voor Tiel voor de nieuwe vergunningstermijn is bij het Commissariaat voor de media nog in behandeling.

Doortrekken A 15 opnieuw vertraagd

Doortrekking van de A15 is met minstens 6 maanden vertraagd. Dat komt door een uitspraak van de Raad van State, de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. De raad oordeelde dat voor de doortrekking van Bemmel naar de A12 bij Zevenaar de stikstof niet juist of daardoor te laag is berekend. Vooral transportbedrijven zijn teleurgesteld. Maar ook voor Tielenaren die nu via de A15 en de A12 naar Duitsland rijden is het jammer dat ze nog langer moeten omrijden via de A50 en de A12 of bij Arnhem de drukke Pleyroute moeten nemen. Op die routes staan ook regelmatig files. Of het bij een vertraging van zes maanden blijft moeten we afwachten. Voor de aanleg van de weg was al veel voorbereidend werk verricht. Het stukje snelweg van 12 kilometer staat al jaren op de urgentielijst van de provincie Gelderland. Als de weg er komt, zullen gebruikers via tolheffing mee moeten betalen aan de kosten van aanleg.

Comments
Loading...