Nieuws uit Tiel, editie 17 februari 2021

Moskeebesturen willen islamitische begraafplaats in Tiel of omgeving

In de islamitische traditie is de eeuwige grafrust een belangrijke waarde. Die houdt verband met het geloof in de wederopstanding. In Nederland worden graven ‘voor eeuwig’ bijna nooit uitgegeven. Dat probleem was er voorheen nauwelijks maar de laatste jaren hebben steeds meer moslims de wens om in Nederland begraven te worden waar hun naasten hun graf regelmatig kunnen bezoeken. Maar daarvoor moet wel de eeuwige grafrust gegarandeerd zijn. Belangrijk daarbij is dat het onderhoud van het graf binnen de moslimgemeenschappen niet een louter een familieaangelegenheid is maar van de hele gemeenschap. Op meerdere plaatsen in Nederland zijn er al islamitische begraafplaatsen en dat aantal is groeiende.

Ook in Tiel waar ongeveer 6000 islamieten wonen is de behoefte aan een islamitische begraafplaats in de directe omgeving groot. Voor moslims is het belangrijk om het graf van hun doden vaak te bezoeken. De coronapandemie met zijn reisbeperkingen heeft de wens om in Nederland en dicht bij de nabestaanden begraven te worden nog verder versterkt. Op de algemene gemeentelijke begraafplaats aan de Papesteeg zijn speciale gedeeltes voor Islamieten. Maar daar is een eeuwige grafrust niet mogelijk.

Samenwerking Tielse moskeeën.

De drie moskeeorganisaties in Tiel willen gezamenlijk aan deze behoefte voldoen door het stichten van een zelfstandige islamitische begraafplaats in of in directe nabijheid van Tiel. Het college heeft besloten dat de gemeente de initiatiefnemers ondersteunt bij hun onderzoek en zoektocht naar de mogelijkheden in Tiel en omgeving. Het is de bedoeling dat de islamitische gemeenschappen de benodigde grond zelf kopen en beheren en de begraafplaats ook zelf inrichten.

Nog maar één kermis in Tiel

Het gaat al een tijdje niet goed met de kermissen in Tiel. Vooral de eeuwenoude oktoberkermis trekt steeds minder belangstelling van bezoekers en daardoor ook van exploitanten van attracties. Op voorstel van Bureau de Kermisgids, de organisatie die in Tiel de kermissen organiseert, heeft het college besloten de twee kermissen samen te voegen tot een pinksterkermis.

Gemeenten zien af van claim op Job lanceer

De gemeente Buren, Neder-Betuwe en Tiel hebben per 1-1-2018 de raamovereenkomst met Stichting Job Lanceer opgezegd. Job Lanceer bood arbeidsre-integratietrajecten aan jongeren die vanwege psychische en gedragsproblemen zeer moeilijk aan werk konden komen en veel intensieve aandacht nodig hadden. Zo nodig waren de begeleiders en hulpverleners van Job Lanceer zeven dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar om cliënten hulp te bieden. De werkzaamheden bestonden veelal uit het sleutelen aan oude motoren in het eigen tweewielerbedrijf van de oprichter en eigenaar van Job Lanceer. Nadat gebleken was dat Job Lanceer veel meer beloofde dan waargemaakt werd en de begeleiding professioneel te kort schoot, zegden de drie gemeenten de overeenkomst met de organisatie op en claimden zij teruggave van het geld voor zorg en begeleiding dat ten onrechte betaald was. Met het afzien van deze aanzienlijke claim wordt een langdurige procedure afgesloten. Het verhaal op de voorzitter van Job Lanceer persoonlijk blijft wel in stand. Het gerechtshof heeft in juli 2020 uitspraak gedaan dat hij als bestuurder aansprakelijk is voor het onrechtmatig handelen richting de gemeenten en ook is hij veroordeeld tot het betalen van de kosten van verschillende procedures. Op dit moment loopt een procedure om de kosten van de procedures en de zorgkosten persoonlijk te verhalen op de eigenaar. In 2017 hebben de gemeenten al beslag gelegd op zijn middelen.

Raad van arbitrage voor de bouw besluit in het voordeel van de gemeente Tiel

In november 2019 wees de raad van arbitrage voor de bouw een claim van 3,5 miljoen van bouwbedrijf VolkerWessels in verband met tegenvallers tijdens de bouw van Westluidense Poort / Zinder af. De aannemer accepteerde die uitspraak niet en ging in hoger beroep. In dat beroep is de eerdere uitspraak bevestigd. Een mooie meevaller voor de gemeente. De ruim 800.000 euro die uit voorzorg gereserveerd was, valt nu vrij en de dreiging om een nog veel hoger bedrag op tafel te moeten leggen is nu weg. Dat verlicht de moeilijke financiële situatie van de gemeente. Wethouder Melissen zal ongetwijfeld een zucht van verlichting geslaakt hebben.

Doorgaan fruitcorso nog onzeker

Het is nog onzeker of het fruitcorso dit jaar door kan gaan. Het bestuur van de Stichting 4-Stromenland oordeelde deze week dat de situatie in verband met Corona nog te onzeker is om nu al een besluit te nemen. Dat staat nu op 1 april op de agenda. Bij het nemen van het besluit spelen veel factoren een rol. Voorzitter Verspuij somt ze in een mailing aan alle medewerkers op. Het zijn onder meer: kunnen de corsoclubs in ruim vijf maanden de corsowagens bouwen, krijgt Stichting Vierstromenland het zelf georganiseerd, wat is het beeld bij onze partners (sponsoren, vergunningverlener, hulpdiensten, collega evenementen) en is er tot slot zicht op een eventuele bijdrage uit het landelijke garantiefonds voor evenementen.

Enkele corsoclubs hebben al aangegeven niet meer in staat te zijn in die korte tijd een volwaardige wagen te bouwen. Het corsobestuur gaat wanneer de situatie op 1 april er zo uitziet dat een corso vrijwel zeker georganiseerd kan worden met deze clubs in gesprek om te bekijken of zij in aangepaste vorm toch mee kunnen doen. Want zeker is dat iedereen vindt dat niet volstaan kan worden met het rondrijden met slechts een paar wagens.

Comments
Loading...