Nieuws uit Tiel, editie 11 februari 2021

44 appartementen op voormalig schoolterrein De Balije

In de woonvisie voor de jaren 2019 -2023 staat dat de gemeente streeft naar wijken waar verschillende bevolkingsgroepen samen leven. Daarom moet er in iedere wijk een goede mix komen van woningen voor lagere, midden en hogere inkomens. In 2030 mogen er geen wijken of buurten zijn waar meer dan 60% van de huizen uit sociale huurwoningen bestaat. In Tiel West zijn de eerste stappen gezet om het percentage sociale huurwoningen terug te dringen door de bouw van woningen voor de midden- en hogere inkomensklassen. Daarna wordt een plan gemaakt voor de bomenbuurt.

Met de woningcorporaties heeft de gemeente afspraken gemaakt om in de jaren 2021 tot 2023 minstens 170 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. In Drumpt wordt daarvoor op een vroeger schoolterrein een flinke stap gezet. Verdeeld over twee gebouwen ontwikkelt woningcorporatie Kleurrijk Wonen daar 44 huurappartementen op het terrein van een voormalige school. Voor de gemeente is de bouw ook in financieel opzicht gunstig. De boekwaarde van het bouwterrein is 471.000 euro. Kleurrijk wonen betaalt echter 726.000 euro. Dat bedrag wordt nog vermeerderd met een bijdrage voor de wijziging van het bestemmingsplan en een fors bedrag voor elke gebouwde vierkante meter.

Thius voegt kantoren samen

Woningcorporatie Thius is op 1 januari 2020 ontstaan uit een fusie tussen de woningcorporaties SWB uit Lienden en SCW te Tiel. na de fusie beschikte de nieuwe organisatie over twee kantoren. Dat blijkt uit kostenoogpunt en doelmatig functioneren niet praktisch. Daarom is het kantoor in Lienden per 1 februari gesloten. Alle activiteiten worden dan vanuit het kantoor in Tiel op de hoek Papesteeg – Teisterbantlaan uitgevoerd. Thius is bereid om voor mensen voor wie het erg lastig is om naar Tiel te komen een oplossing zoals bezoek aan huis te zoeken.

Wintergames door SportFriends

SportFriends organiseerde voor de basisschool leerlingen Wintergames. Op de Ophemertsedijk, de dijk nabij het dierenasiel Passewaaij en bij het Leliepark waren er activiteiten voor de schooljeugd. Bij elkaar zijn op dinsdag, woensdag en donderdagmiddag zo’n 250 leerlingen geweest. (JB)

Adopteer een boomkrans

Met boomkransen wordt niet de kruin van een boom bedoeld maar de uitsparing in de bestrating rondom de boom. Boomkransen zijn nodig voor een goede vocht doordringing en bodemventilatie. Zij zijn noodzakelijk voor een goede gezondheid van de boom.

Tiel telt maar liefst rond de 1000 boomkransen. Vaak zijn die weinig aantrekkelijk. Je vindt er in het groeiseizoen veel onkruid en hondenbezitters laten hun hond daar nog wel eens hun behoefte doen. Het college heeft geen geld om ze onkruidvrij en schoon te houden of de grond rond de boomstam in te planten.

Daar is nu iets slims op bedacht. Omwonenden krijgen de gelegenheid om een of meer boomkransen te adopteren en naar eigen idee in te planten. Het college draagt met een cheque van 25 euro bij in de kosten van de aanschaf van planten. Binnenkort geeft de gemeente daar meer informatie over, maar nu al hebben verschillende inwoners belangstelling getoond voor dit adoptieplan, dat de straat opfleurt en heel Tiel aantrekkelijker kan maken.

Verkeerssituatie bij winkelcentrum Westlede krijgt aandacht

Het stond al lang in de planning maar dit voorjaar worden de wegen in Tiel-West echt aangepakt. De Nieuwe Tielseweg zal daarbij een flink deel van het jaar op slot gaan. Dat zal ongetwijfeld voor overlast voor het verkeer gaan zorgen. De weg krijgt om de geluidsoverlast voor omwonenden te beperken geluidsarm asfalt. Naast de verbetering van het wegdek krijgen ook de nu erg krappe afslagen vanaf de rotonde en de Wadenoijenlaan naar winkelcentrum Westlede aandacht. Wat daar precies gaat gebeuren kon wethouder Groen, die verantwoordelijk is voor de Tielse wegen, nog niet zeggen. Op het programma staat ook het zo nodig verbeteren van de geluidsisolatie van woningen in andere straten met een te hoge geluidsbelasting door verkeerslawaai in Tiel-West. Met name in de Heiligestraat kan dit het geval zijn.

Comments
Loading...