Terugblik op 2020, maart 2020

Corona houdt iedereen in zijn greep

Het Covid-19 virus beheerst deze maand de samenleving in Tiel. Bewoners van de verzorgingshuizen en het verpleeghuis mogen geen bezoek ontvangen. Bezoek van familie en vrienden aan bewoners bestaat slechts uit zwaaien voor de ramen en telefonisch contact. Het is voor hen allemaal zeer ingrijpend. Verschillende Tielenaren proberen de pijn wat te verzachten. Artiesten brengen wat vrolijkheid bij de bejaardenhuizen en het verpleeghuis. Winkeliers verrassen bewoners en verplegenden met bloemen en lekkers. Het echtpaar Van Veenendaal, dat in Walstede woont krijgt op hun 60-jarige huwelijksdag een muzikaal onthaal. Oproepen om om te zien naar ouderen en alleenstaanden en hen zo nodig een handje te helpen worden massaal opgevolgd.

Alle culturele instellingen en het zwembad zijn gesloten. Vrijwel alle verenigingen hebben hun activiteiten gestaakt. De ‘anderhalvemetersamenleving’ doet zijn intrede.

Vergaderingen van commissies en gemeenteraad worden in maart en april geannuleerd. Een lokaal crisisteam volgt de ontwikkelingen in de gemeente op de voet en neemt wanneer nodig snel maatregelen. Regionale afstemming vindt plaats in de veiligheidsregio. De agenda van burgemeester Beenakker wordt bepaald door de ontwikkelingen en gebeurtenissen die verband houden met het virus.

Ondernemers krijgen, wanneer zij dat nodig achten, uitstel van betaling van verschillende overheden en de rijksoverheid zorgt voor compensatie voor het geleden omzetverlies met een forse loonkostensubsidie. De provincie tast in haar buidel om cultuurinstellingen te helpen overleven. Ook de gemeente doet wat mogelijk is om de ondernemers te steunen. Steun is er ook voor verenigingen die hun baromzet missen en huur moeten betalen zonder dat de accommodaties en terreinen gebruikt mogen worden.

Op 23 maart werden door het kabinet strengere maatregelen afgeroepen. Niet noodzakelijke contactberoepen zoals kappers moeten hun activiteiten staken. ‘Het advies om thuis te werken, tenzij het echt niet anders kan, wordt breed opgevolgd. Files bestaan even bijna niet meer. Thuis met een grotere groep verjaardagen vieren, wordt verboden. Je mag niet meer dan drie bezoekers tegelijkertijd thuis ontvangen.

Supermarkten mogen ook op zondag open zijn van 7.00 uur ’s ochtends tot 10.00 uur ’s avonds. Er komt een vroeg koopuurtje voor ouderen. Onder meer toiletpapier wordt gehamsterd. Toegangsbeperkingen en looproutes in winkels moeten helpen om direct contact te vermijden. Een aantal winkeliers en restaurants gaan over op thuisbezorging. Sommige non-food winkels sluiten of passen hun openingstijden aan. Supermarkten behalen recordomzetten omdat de horeca gesloten is. Oproepen om lokaal te kopen moeten de winkeliers, die hun omzet scherp zien dalen, een beetje helpen.

Mensen slaan massaal aan het doe het zelven en ruimen hun huis op. Daardoor ontstaan bij de milieustraat lange files. Er worden daar maar enkele auto’s met afval tegelijkertijd op het terrein toegelaten.

De editie 2020 van Appelpop wordt afgelast, weldra gevolgd door het Fruitcorso. Het Cruyff Court en skatepark worden met hekken afgesloten. In heel het land worden evenementen verboden.

Ingrijpend is het besluit om vanaf maandag 16 maart tot voorlopig maandag 6 april alle basisscholen en de scholen voor voortgezet onderwijs te sluiten. De landelijke eindexamens voor het voortgezet onderwijs worden geschrapt. Het Linge college besluit de schoolexamens, die nu bepalend voor het diploma zijn, uit te stellen.

Het cancelen van de voetbalcompetitie zorgt er voor dat tweede divisionist TEC verlost wordt van het dreigende degradatiespook. Voor het nieuwe seizoen is de hoop op de nieuwe trainer Hans van de Haar gevestigd om de plaats in de tweede divisie te behouden.

Burgemeester Beenakker vat de situatie kernachtig samen met “Niets is deze periode normaal”.

In Westelijk Gelderland is het aantal besmettingen in vergelijking met andere regio’s in maart nog relatief laag. Begin maart wordt in ziekenhuis Rivierenland bij een van de patiënten het covid19 virus geconstateerd. Het ziekenhuis neemt direct passende maatregelen. Het ziekenhuis registreert in de tweede helft van maart het eerste dodelijke slachtoffer van de pandemie in de regio. Een 72-jarige Tielenaar overlijdt dan in ziekenhuis. In ijltempo verrijst er voor de ziekenhuisingang een spoedpost waar mensen met luchtwegklachten behandeld kunnen worden. Zodat ze het ziekenhuis niet hoeven te betreden. Ook de prikpost krijgt daar een eigen noodlocatie. In de loop van de maand stijgt het aantal opgenomen patiënten in het ziekenhuis. Dat dwingt tot het beperken van niet acute zorg en medische ingrepen. Veel geplande polikliniek consulten worden telefonisch afgehandeld. Verplegend en verzorgend personeel heeft het zwaar. Zij worden in deze eerste corona golf onze helden.

Eind maart bereiken we in de eerste golf van het virus, dat Nederland teistert, het hoogste aantal besmettingen maar ziet het RIVM ook de eerste hoopvolle signalen van een naderende daling.

 

 

Nieuw kunstwerk maakt verplaatsing van de Flipje beeldengroep nodig

In het begin van deze maand worden plannen bekend gemaakt om de beeldengroep ’Vriendjes van Flipje’ te verplaatsen naar een andere plaats in de Waterstraat. De beeldengroep, die ook als klimtoestellen voor jonge kinderen dienst doet, gaat plaatsmaken voor een groot rechthoekig mozaïekplateau van glas van 13 bij 6 meter. De verplaatsing zal pas in de loop van 2021 zijn beslag krijgen.

Heel Tiel krijgt breedband

Ondernemers en gamers hebben er lang naar uitgezien, maar het besluit is gevallen. Heel Tiel krijgt glasvezel. Ongeveer 17.300 panden zullen er op aangesloten worden. Netwerk Exploitatiemaatschappij B.V. (NEM) gaat het aanleggen. Met dit netwerk en het glasvezelproject van regio Rivierenland krijgen alle woningen en bedrijven een glasvezelaansluiting.

Afscheidscadeautje voor Truus Vermeulen: Tiel wordt dementievriendelijke gemeente

32 jaar was Truus Vermeulen, de oud-directrice van verzorgingshuis Walstede, de daadkrachtige en betrokken voorzitter van de afdeling Rivierenland van Alzheimer Nederland. Vrijdag 6 maart nam zij afscheid tijdens het symposium ‘Dementievriendelijk Tiel’. Het mooiste afscheidscadeau wat zij kreeg was het besluit van de gemeente om een dementievriendelijke gemeente te worden. Door de beperkingen als gevolg van corona konden de opgerichte werkgroep dit jaar niet veel meer aan het thema doen dan plannen maken en activiteiten voor het komende jaar ontwikkelen.

Veel belangstelling voor appartementen op terrein beursgebouw

Er komen maar liefst 104 appartementen op het terrein van het beursgebouw op de hoek Heiligestraat – Nieuwe Tielseweg. Tijdens een informatiebijeenkomst bleek er een enorme belangstelling te bestaan om een van de luxe appartementen te kopen of te huren.

Lingecollege start bouwwerkzaamheden aan de Heiligestraat en wijzigt plannen voor de locatie Teisterbantlaan.

Terwijl er op de locatie Heiligestraat van het Lingecollege in hoog tempo gesloopt wordt, gaan de plannen om de locatie Teisterbantlaan te renoveren de prullenbak in. College en gemeenteraad zijn enthousiast over het nog prille idee van het Lingecollege om op het veilingterrein nabij het treinstation samen met het ROC Rivor een nieuw scholencomplex te bouwen. Daarbij zouden de VMBO-afdeling van het Lingecollege en de vestiging van het ROC in Tiel nauwer kunnen samenwerken. Later in het jaar maakt het ROC bekend geen mogelijkheden te zien om dit mooie plan uit te voeren. De onderwijsinstelling blijft voor als nog in Tiel gebruik maken van het complex aan de Bachstraat. Voor het gemeentebestuur bleek dit geen reden om een streep te halen door de nieuwbouwplannen voor de VMBO-afdeling van het Lingecollege. Of dat plan gerealiseerd kan worden hangt af van de resultaten van een in te stellen onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van het Veilingterrein. De gemeente wil de nu lelijke plek in het stadshart vullen met het nieuwe scholencomplex en aantrekkelijke woningen voor beter gesitueerden. Het is een complex project omdat er veel verschillende grondeigenaren zijn.

Ongewenst nachtelijk bezoek bij modezaak Blijdesteijn

In de nacht van 22 op 23 maart plegen dieven een ramkraak bij modezaak Blijdesteijn. Met een auto vernielen ze de ingang aan de Varkensmarkt. De buit bestaat uit een aantal dure jassen. De schade aan de pui is aanzienlijk.

Comments
Loading...