Kort nieuws uit Tiel en de regio, editie 10 september 2020

De Vlindertuin komt er aan

Vlinders zullen we er dit jaar niet meer zien, maar de vlindertuin wel. Deze maand starten de voorbereidende werkzaamheden op het nu nog grote wat kale grasveld tussen Zinder en ijssalon Daisy’s. Maandag 14 september komen er bouwhekken rond het terrein en die dag of kort erna worden daar informatiedoeken over de tuin op aangebracht. Even later gaat Avri aan de slag om de grond plant-klaar te maken. Wie de moeite neemt om een kijkje te nemen op onderstaande website zal zien dat de tuin een prachtige aanwinst voor het cultuurcentrum en heel Tiel gaat worden.

De stichting TielcentrumXL nam het initiatief voor de tuin, bracht de benodigde gelden bijeen en coördineert de aanleg en het onderhoud. Voor de aanleg en het onderhoud zijn de initiatiefnemers op zoek naar geïnteresseerden die met hun liefst groene vingers een handje willen helpen. Voor meer info en algemene vragen kunt u bellen met de projectleider Gera van Leun 06 5101 8560.

Help de vlindertuin de lange hete zomer door’

De financiering van de aanleg is nagenoeg rond. Wat nog mist is geld voor een bewateringsinstallatie. Die is onmisbaar om de tuin in de zomermaanden een lust voor het oog te laten blijven. Onder het motto ‘help de vlindertuin de zomer door’ is daarom een crowdfundactie gestart. Ondanks dat er nog nauwelijks bekendheid aan gegeven is, is de eerste 1000 euro al binnen. De provincie heeft toegezegd de bijdragen te verdubbelen tot een maximum van 5000 euro. Meer informatie over de actie vindt u op: https://crowdfundingvoornatuur.nl/nl/initiatives/activities/details/funding/263/vriendenvandevlindertuin. Daar vindt u ook een link naar algemene informatie over de tuin.

Tiel op weg naar klimaatneutraal

In Europees verband is afgesproken dat in 2030 alle landen hun CO2 uitstoot met 49 % verminderd moeten hebben ten opzichte van de uitstoot van 1990. Dat is een enorme opgave. Nederland heeft verder de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Naast vele andere partijen zoals agrariërs, bouwbedrijven en automobielfabrikanten moeten ook de gemeenten daar een flink aandeel in leveren. De gemeente Tiel is druk bezig na te denken over de manier waarop ze die doelen gaan bereiken. Binnenkort kan de raad zijn oordeel geven over een plan op hoofdlijnen om Tiel aardgasvrij te maken. In 2021 moet dit uitmonden in een definitief plan en daarna leiden tot concrete acties Daarbij zal wijk na wijk aardgasvrij gemaakt worden. Ondertussen probeert de gemeente zelf al zoveel mogelijk te bouwen zonder een aardgasaansluiting.

Corona

Iedereen smacht naar vermindering en liefst opheffen van de huidige beperkingen. Maar dat lijkt er voor de korte termijn niet in te zitten. Het aantal geconstateerde besmettingen is de laatste dagen ook in de provincie Gelderland flink gestegen. We mogen hopen dat sommige vrijheden niet teruggedraaid worden.

De gemeente heeft tal van maatregelen genomen om de economische gevolgen en de maatschappelijke effecten van de eerder veel strengere beperkingen te verzachten. Nu daardoor het maatschappelijk leven minder beperkingen ondervindt, wil het college een aantal maatregelen niet verlengen. De supermarkten mogen echter tot 1 januari 2021 hun tijdelijk verruimde openingstijden blijven gebruiken. Die ruimere openingstijden helpen om de bezoekers meer gespreid inkopen te laten doen. Eerder besloot het college verenigingen uitstel van betaling te verlenen van de huur over de maanden maart tot en met mei 2020. Nu is besloten dat de huur over die periode kwijtgescholden wordt. Het gaat om een bedrag van ongeveer 90.000 euro. Dat bedrag hopen de gemeente en SportPlaza Tiel terug te krijgen van de rijksoverheid. Een mooi gebaar van de gemeente waar de sportclubs, die toch al extra kosten en veel maatregelen hebben moeten treffen, blij mee zullen zijn.

Mantelzorg compliment.

De gemeenteraad moet het nog goedkeuren, maar het is vrijwel zeker dat mantelzorgers ook dit jaar weer een cadeau van de gemeente krijgen voor de zorg die zij hun naasten bieden. Het voorstel behelst een bedrag van 75 euro dat via de Flippas bij de deelnemende winkeliers besteed kan worden. Daarmee beoogt de gemeente om ook de winkeliers die meedoen met de Flippas te steunen. Een vergelijkbaar systeem wordt in meer gemeenten gehanteerd. Zo werkt de gemeente West-Betuwe met vouchers die bij de eigen winkeliers verzilverd kunnen worden. De laatste jaren is vrijwel iedereen er van overtuigd dat het werk van de vele mantelzorgers niet alleen erg belangrijk is voor de degene die hulp ontvangt maar dat zij ook de gemeente en de hele gemeenschap veel geld besparen doordat minder dure professionele hulp nodig is.

Hertogenwijk kan voorlopig blijven tuinieren.

Binnenkort loopt de gebruiksovereenkomst van een stuk grond achter de appartementen in de Hertog Karellaan voor het wijkmoestuin project af. De moestuiniers hoeven zich daar geen zorgen over te maken. Vooralsnog kunnen zij doordat de gemeente de gebruiksovereenkomst verlengd, nog vijf jaar doorgaan met hun hobby.

19 Juni 2014
Opening Buurtmoestuin Hertogenwijk

 

 

Wijkcentrum Passewaaij naar Kindcentrum

Begin januari 2021 is het integraal kindcentrum in Passewaaij klaar. Het wijkcentrum dat nu ruimte heeft in een schoolgebouw aan het Koerierspad krijgt daarin ook een plaats. Het nieuwe kindscentrum ligt centraal in Passewaaij. Het is een voorziening waarin onderwijs (basisschool De Bataaf), kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en welzijns- en zorgactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Een gymzaal en de ruimten voor de wijkvereniging maken het ook een beetje een wijkcentrum voor volwassenen. De wijkvereniging moet wel een huur ter grootte van minimaal 3400 per jaar betalen voor het gebruik van de ruimte.

Boa’s van Staatsbosbeheer handhaven regels in Wetlands Passewaaij

Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) van Staatsbosbeheer worden aangewezen als toezichthouders van de Algemene politieverordening in de Wetlands bij Passewaaij. Toezicht en handhaving blijkt daar helaas nodig. Regelmatig ontvangt de gemeente klachten over bezoekers die daar overlast bezorgen. Omdat het terrein van Staatsbosbeheer is, kunnen de boa’s van Avri daar niet optreden.

Vragen aan college over buitenterrein en bereikbaarheid winkelcentrum Westlede

Initiatiefnemer D66 heeft samen met CDA en Christen-Unie een reeks van zogenaamde artikel 44 vragen gesteld over onder meer de bereikbaarheid, de veiligheid, het gebrek aan afvalbakken, het overvloedig aanwezige zwerfvuil op het parkeerterrein en het vervallen van bushaltes. In de brief wordt ook melding gemaakt dat de kaasboer en de beide visboeren toch minder gelukkig zijn met de hun toegewezen standplaatsen en dat er tegen het toewijzen van de standplaatsen bezwaar is aangetekend. Eerder besteedde de Tielenaar al uitgebreid aandacht aan de verkeerssituatie en het verdwijnen van bushaltes. De hele situatie wekt de indruk dat het belang van een goede bereikbaarheid en een veilige, mooi aangeklede en goed onderhouden buitenruimte door betrokken partijen onderschat is.

Zie ook: https://detielenaar.nl/nieuws/2020/09/smalle-straat-winkelcentrum-westlede-in-tiel-niet-per-bus-te-bereiken/

Comments
Loading...