Supersnel internet in bebouwd Tiel en het regionale buitengebied

Kapel Avezaath, aanleg glasvezel van start

In de hele gemeente Tiel en het buitengebied van de regio wordt glasvezel aangelegd. Dat is best ingrijpend want er moet in de stad veel graafwerk plaatsvinden om de glasvezelkabels de grond in te krijgen. Het resultaat is wel een veel snellere internetverbinding. Veel bewoners en vooral bedrijven hebben daar nu al dringend behoefte aan. Met de verwachte groei van het dataverkeer en het toenemend aantal toepassingen in de toekomst zal de noodzaak alleen maar toenemen.

Glasvezel, wat is het? Wat kan het?

Een glasvezel is net zo dun als een haar. Het bestaat uit twee soorten glas die aan elkaar zijn gesmolten. In een kabel zitten meerdere van die glasvezels. Je kunt er mee bellen, internetten en tv-kijken. Glasvezel is ontwikkeld om grote hoeveelheden data supersnel en met minder storingen over grote afstanden te transporteren. Het verzenden (uploaden) en ontvangen (downloaden) van data door een glasvezel gaat via laserlicht met de snelheid waarmee licht zich verplaatst. Een glasvezelnetwerk is betrouwbaarder en geeft minder storingen dan een traditioneel netwerk.

In Tiel

In Tiel krijgt de hele bebouwde kom een aansluiting op een nieuw aan te leggen glasvezelnetwerk. Het gaat daarbij om ongeveer 17.000 aansluitingen. De buurten 6 en 7 van de wijk Passewaaij en de industrieterreinen Medel en Kellen beschikken er al over. Over twee jaar moet heel bebouwd Tiel er van kunnen profiteren. KPN NetwerkNL, een werkmaatschappij van KPN gaat het aanleggen. Zonder tegenvallers wordt er al in 2020 mee begonnen. Het netwerk wordt tot in het huis of bedrijf aangelegd. Behalve in alle straten moet er dus ook in privétuinen en -bestrating gegraven worden. KPN werkt zowel in de openbare ruimte als bij de aanleg op privégrond in verband met het coronavirus volgens strikte regels. Daarover zult u wanneer het werk in uw buurt begint schriftelijk geïnformeerd worden. Normaal organiseert het bedrijf ook informatieavonden, maar dat kan nu even niet. KPN is op dit moment op ruim 70 plaatsen in Nederland bezig met het aanleggen van glasvezel.

Open netwerk en geen aansluitingskosten

In Tiel komt een open netwerk. Dat betekent dat wanneer u dat wilt uw huidige provider en dus ook emailadres kunt behouden en ook altijd naar een andere provider kunt overstappen. Tielenaren hoeven voor de aanleg van het netwerk en de aansluiting van hun huis of bedrijf niets te betalen. Het netwerk blijft eigendom van KPN andere providers betalen wanneer ze in Tiel hun diensten aanbieden voor het gebruik van het netwerk een vergoeding. Dat gebeurt nu ook al door de kleinere providers en door Vodaphone-Ziggo in gebieden waar dit laatste bedrijf niet over een eigen netwerk beschikt. De overheid ziet er op toe dat netwerkeigenaren geen misbruik maken van hun machtpositie.

 

 

 

Glasvezel in de regio

Wanneer je in het Rivierengebied in het buitengebied woonde, was je op internetgebied tot nu toe meestal slecht af. Internet gaat daar nog veelal via een vaste telefoonlijn of een ouderwetse tv-kabel en is daardoor traag. Vooral voor de vele bedrijven in het buitengebied is dat een crime. Maar ook een film uploaden, een tv-programma terugkijken op je pc of computerspellen spelen heeft voor de inwoners zijn beperkingen. Dat kon zo niet langer.

De gemeenten waar glasvezel in het buitengebied aangelegd wordt met uitzondering van Buren. (bron; website Regio Rivierenland).

Daarom hebben de regiogemeenten met uitzondering van Buren besloten om er samen voor te zorgen dat inwoners buiten de steden en dorpskernen een glasvezelaansluiting kunnen krijgen. Dat wordt aangelegd door ‘De digitale stad’, KPN gaat de dienstverlening verzorgen. KPN heeft met de Digitale Stad een samenwerkingsvorm ontwikkelt om alle ‘buitengebieden’ van Nederland van snel internet te voorzien. Evenals in bebouwd Tiel wordt het een open netwerk waar alle providers tegen het betalen van een vergoeding gebruik van kunnen maken. Het netwerk zelf blijft eigendom van de regio gemeenten. De aanleg wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Europese Unie. De aanleg wordt uitgevoerd door Selecta Infratechniek. Het gaat in totaal om ongeveer 9000 huishoudens. Begin dit jaar is gestart in Altforst in het Land van Maas en Waal. Daar werd toen een eerste hoofdverdeelstation geplaatst. Ondertussen wordt er in bijna alle gemeenten aan de aanleg gewerkt. Op 27 juli was het buitengebied van Tiel aan de beurt. Wethouder Ben Brink gaf het startsein in Wadenoijen, maar de werkzaamheden zijn gestart in Kapel Avezaath. Het netwerk blijft eigendom van de deelnemende gemeenten, die hiervoor een aparte organisatie, UBRivierenland (Uitvoeringsorganisatie Breedband Rivierenland) hebben opgericht. Voor iedereen die nu gebruik wil gaan maken van het netwerk zijn er geen kosten aan verbonden. De aanleg gaat door de aanleg in de onverharde bermen snel. Volgens de planning moet het in buitengebied van de gemeente Tiel de aanleg van het hoofdnetwerk in zes weken geklaard kunnen zijn. Daarna volgt dan nog de aanleg naar de individuele gebruikers en het aansluiten binnen de woningen en bedrijven. Dat zal meer tijd vergen.

Comments
Loading...