Koninklijke Onderscheiding voor 16 Tielenaren

De jaarlijkse Lintjesregen was dit jaar anders dan anders. De uitreiking van de lintjes vlak voor Koningsdag kon door het coronavirus niet doorgaan. Wel bracht burgemeester Hans Beenakker op vrijdag 24 april 14 Tielenaren telefonisch het heugelijke nieuws dat zij waren benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking gebeurde op 2 en 3 juli. Niet tijdens één grote bijeenkomst, maar in vier bijeenkomsten in de grote zaal van Cultuurcentrum Zinder. Zo kon iedereen zich houden aan de zo belangrijke regel om 1,5 meter afstand te houden.

Naast deze 14 Tielenaren zijn nog 2 inwoners benoemd. Zij hebben vrijwilligerswerk gedaan in de gemeente Buren en hebben in die gemeente hun onderscheiding gekregen: mevrouw Jannie Hobé-van Dijk (75 jaar) en de heer Wim Hobé (76 jaar)

van links naar rechts: Mw. Van Groenestijn, Mw. Steigerwald, Burgemeester Beenakker, Dhr. Carron. foto: Herman Stöver

Riet van Groenestijn – Van het Hoofd (1944)
Verdiensten: Mevrouw Van Groenestijn is in de jaren 60 begonnen als vrijwilliger/corsobouwer bij Corsowagen Varik/Neerijnen. Daarna is zij mede-oprichter geweest van Stichting Corsowagen Tiel. En ook nu nog – 50 jaar later – is zij betrokken bij deze stichting en draagt zij als vrijwilliger haar steentje bij.

Joke Steigerwald – Den Besten (1952)
Verdiensten: Mevrouw Steigerwald is al ruim 20 jaar actief als vrijwilliger bij Stichting Voedselbank Rivierenland. Zij is daar onder andere verantwoordelijk voor de algehele aansturing en organisatie, screent nieuwe klanten, verwerft fondsen en houdt toezicht op het uitdelen van pakketten en de voedselhygiëne. Ook helpt mevrouw al bijna 20 jaar bij de begeleiding van de avond vierdaagse, die georganiseerd wordt voor Wijkvereniging Passewaaij.

Bartus Carron (1939)
Verdiensten: De heer Carron heeft zich vanaf 1975 tot heden ingezet voor Accordeon vereniging Accordeonette in Tiel. Hij zorgt onder andere voor de organisatie en het vastleggen van de boekingen en is actief als drummer en zanger. Ook is meneer altijd zeer betrokken bij het zoeken naar nieuwe leden en maakt hij  ieder jaar een boekwerk met liedteksten, zodat de mensen tijdens de optredens kunnen meezingen.

van links naar rechts: Dhr. Van Oort, Dhr. Oostendorp, Burgemeester Beenakker, Dhr. Dix, Dhr. Schadee. foto: Raphaël Drent

Andre van Oort (1960)
Verdiensten: Eind jaren 70 werd meneer Van Oort lid van Muziekvereniging  K.T.V.M. waar hij saxofoon speelde. Half jaren 80 werd hij leider van de Blaaskapel en dat is hij nu nog steeds. Hij organiseert de optredens en communiceert dit met de leden. Tevens is hij nauw betrokken bij de keuze van het muziekrepertoire en spendeert hij veel tijd aan het schrijven van de diverse muziekpartijen.

Piet Oostendorp (1950)
Verdiensten: Meneer Oostendorp is al ruim 15 jaar in diverse functies actief als vrijwilliger voor de Oranjevereniging en het 5 mei Comité Tiel. Verder verzorgt hij al 10 jaar bij Atletiek vereniging Astylos het onderhoud van de sportfaciliteiten. Ook is hij al ruim 40 jaar vrijwilliger bij stichting 4 Stromenland Tiel, waar meneer betrokken is bij de organisatie van het Fruitcorso.

Maarten Dix (1955)
Verdiensten: Meneer Dix is vanaf de jaren 90 tot heden dienstencoördinator bij de EHBO vereniging Tiel. Verder is hij al ruim 15 jaar betrokken bij het organiseren van de collectes van Stichting Jantje Beton en de Hersenstichting in Tiel. Ook is meneer vanaf half jaren 90 ruim 20 jaar – in diverse bestuursfuncties – actief geweest bij de Reddingsbrigade Tiel.

Bart Schadee (1963)
Verdiensten: De heer Schadee is over een periode van ruim 15 jaar bij veel verschillende instanties als vrijwilliger actief (geweest). Hij is betrokken – in verschillende functies en activiteiten – bij de NH Kerk Wadenoijen en de Protestante gemeente Regio Tiel. Ook is hij actief geweest bij Basisschool De Waaijer en bij Stichting OPO-R. Verder verricht hij diverse werkzaamheden bij Oranjevereniging Wadenoijen.

van links naar rechts: Dhr. Meeter, Burgemeester Beenakker, Mw. en Dhr. Nouwens. foto: Raphaël Drent

Hendrik Meeter (1947)
Verdiensten: De heer Meeter is al ruim 40 jaar – gedurende vele uren in de week – actief als vrijwilliger bij Rugby club De Scrumboks. Hij is niet alleen trainer/coach maar  fungeert ook als materiaalman en is actief bij het onderhoud van de velden. Ook het kantinebeheer (bar- en keukenwerkzaamheden en schoonmaak) valt onder zijn verantwoordelijkheid.

Marian Nouwens – Rommelaars (1950)
Verdiensten: Mevrouw Nouwens – Rommelaars is 20 jaar actief geweest als Secretaris en Penningmeester van stichting Dierenpark Tiel. In diezelfde periode was zij ook actief als dierenverzorgster. Vanaf 2012 tot heden is zij betrokken bij de Alzheimer Stichting Nederland. Hier treedt zij op als coördinator, organisator en wijkhoofd. In alle straten waar zo snel geen andere collectant voor te vinden is, gaat zij zelf met de collectebus rond.

Louis Nouwens (1946)
Verdiensten: Net als zijn echtgenote is meneer Nouwens betrokken bij Stichting Dierenpark Tiel. Hij is een kleine 20 jaar voorzitter geweest van deze Stichting. Ook heeft hij – samen met zijn vrouw – altijd de dieren verzorgd. Op dit moment fungeert hij als adviseur voor het nieuwe bestuur, dat dankbaar gebruik maakt van zijn kennis en ervaring.

van links naar rechts op de foto: Dhr. Van Rhee, Mw. Schimmel, Dhr. De Rooij, Burgemeester Beenakker, Mw. Roozenboom. foto: Raphaël Drent

Will van Rhee (1950)
Verdiensten: De heer Van Rhee is al bijna 20 jaar actief als bestuurslid en vrijwilliger van de Stichting Vrienden van Suriname. Verder is de heer Van Rhee al ruim 20 jaar scheidsrechter voor jeugdwedstrijden bij voetbalvereniging Theole en organiseert hij bij deze vereniging ook jeugdtoernooien. Vanaf 2012 is meneer als Regent en secretaris betrokken bij Stichting Burgerweeshuis Tiel.

Corry Schimmel – Mazurel (1947)
Verdiensten: Mevrouw Schimmel heeft samen met haar echtgenoot over een periode van ruim 30 jaar meer dan 10 pleegkinderen opgevoed. Een groot deel van deze pleegkinderen is minder- tot zwakbegaafd. Verder is mevrouw al bijna 25 jaar vrijwilliger – bij diverse activiteiten zoals kooklessen en koffieochtenden  – op basisschool De Cambier. Ook heeft zij geruime periode zitting gehad in de Ouderraad van deze school.

Bert de Rooij (1962)
Verdiensten: De heer De Rooij is al 25 jaar voorzitter van Korfbalvereniging Tiel ’72. Hij is hier niet alleen voorzitter maar treedt ook – al ruim 30 jaar – op als scheidsrechter en beoordelaar bij wedstrijden. Ook is meneer al ruim 20 jarig actief als voorzitter Federatie Tielse Sportverenigingen.

Coby Roozenboom – Ketelaar (1954)
Verdiensten: Mevrouw Roozenboom – Ketelaar is eind jaren 80 actief geweest als vrijwilliger bij KTSM. Ook is zij tot op heden actief bij Verpleegtehuis Walstede. Zij bezoekt en begeleidt een dame zonder familie en is vrijwilliger op de gesloten afdeling voor dementerende ouderen. Ook is zij actief geweest bij het Dagactiviteitencentrum Passewaaij, het wijkcentrum Westroijen en bij de Vereniging voor Fibromyalgiepatiënten.

Buren

Het echtpaar Wim Hobé en mevrouw Jannie Hobé- van Dijk uit Tiel

Omdat de activiteiten waarvoor het echtpaar de heer en mevrouw Hobé zijn onderscheiden, in de gemeente Buren plaatsvinden, was op verzoek de uitreiking door de burgemeester van Buren.

Wim Hobé (76 jaar)

Verdiensten: 1979 – 2020. Vrijwilliger bij de Stichting Corsowagen Kerk-Avezaath. Hij droeg bij aan de bouw van de wagen voor de jaarlijkse deelname aan het Fruitcorso te Tiel. Daarnaast zette hij zich in voor de sponsorwerving, verzorgde de horeca en stond bezoekers te woord tijdens de tentoonstelling. Na de bouw van de laatste corsowagen in 2019 is besloten niet meer deel te nemen aan het Fruitcorso als gevolg van het gebrek aan nieuwe vrijwilligers (vergrijzing).   – 1994 – 2007. Vrijwilliger bij de Voetbalvereniging Teisterbanders te Kerk-Avezaath. Hij fungeerde als scheidsrechter en trainer. – 1997 – heden. Vrijwilliger bij het jaarlijkse Lentefeest te Avezaath. Betrokkene zet zich in voor de horeca (barman) Groot vrijwilligershart, samen met zijn echtgenote J. Hobé-van Dijk (zie gedecoreerde hieronder)

Jannie Hobé-van Dijk (75 jaar)

Verdiensten: – 1979 – 2020. Vrijwilliger bij en bestuurslid van (gedurende tien jaar) van de Stichting Corsowagen Kerk-Avezaath. Ze droeg bij aan de bouw van de wagen voor de jaarlijkse deelname aan het Fruitcorso te Tiel. Zij hielp mee aan het ontwerp en plakte de bonen, zaden en verse producten. Daarnaast organiseerde zij mede het eindfeest. En ze informeert bezoekers bij de tentoonstelling. Na de bouw van de laatste corsowagen in 2019 is besloten niet meer deel te nemen aan het Fruitcorso als gevolg van het gebrek aan nieuwe vrijwilligers (vergrijzing) – Jarenlang. Daarnaast verrichtte zij jarenlang hand-en-spandiensten bij de voetbalvereniging De Teisterbanders in Kerk-Avezaath. – Jarenlang Vrijwilliger bij het jaarlijkse Lentefeest te Kerk-Avezaath Groot vrijwilligershart, samen met haar echtgenoot W.J. (Wim) Hobé (zie gedecoreerde hierboven)

 

Comments
Loading...