Tiel luidt de financiële noodklok en jaarrekening 2019 sluit miniem positief

Wanneer we niet fors meer geld krijgen van het rijk komen we voor een duivels dilemma te staan. We moeten dan kiezen uit opnieuw een forse lastenverzwaring voor de inwoners, sluiting van bijvoorbeeld de Agnietenhof, de bibliotheek of het verwaarlozen van de openbare ruimte. Dat schrijft de gemeenteraad in de brief die gestuurd is naar de ministers van Binnenlandse zaken en financiën, Kajsa Olongren en Wopke Hoekstra, die wij in onze editie van ‘Nieuws van en over de gemeente Tiel en de Regio’ van 29 juni aankondigden. De brief geeft op een heldere en toegankelijke manier inzicht in de benarde financiële situatie van de gemeente. Daarom sluiten we deze bijdrage af met een onverkorte weergave van deze brief. Verder treft u in deze bijdrage informatie aan over de jaarrekening 2019 van de gemeente.

Dinsdagmiddag presenteerde wethouder Marcel Melissen de jaarrekening over 2019, die keurig binnen de tijdslimiet van de provincie en met een goedkeurend stempel van de accountant, is gereed. Tot zijn opluchting kon de wethouder melden dat het eindresultaat op een begrotingstotaal van dik 130 miljoen euro een klein voordelig saldo van 120.000 euro laat zien. Of dat in 2020 ook het geval zal zijn, is zeer de vraag. Het rijtje met tegenvallers bleek na vier maanden al erg groot en het gaat daarbij om forse bedragen. Daarnaast is nu al bekend dat bijvoorbeeld de verbouwing en tijdelijke verhuizing van het Lingecollege flink meer geld gaat kosten. Daar komt bij dat de gemeente vanaf 2022 geen precariorechten meer mag heffen op leidingen in de grond. Daarmee vervalt een belangrijke inkomstenbron. Melissen: “Zonder een flinke verhoging van de rijksbijdrage van het gemeentefonds wordt het een bijna onmogelijke klus om een sluitende meerjaren begroting samen te stellen. Belastingverhoging en nog meer maar nu echt forse en pijnlijke ingrepen in het voorzieningen pakket, die iedereen zal merken, zijn dan onontkoombaar. Het zal dan ook heel lastig worden voor de raad – zo er al enige ruimte is – om te kiezen uit een aantal grote en urgente projecten die al jaren op het wensenlijstje van de gemeente staan.” Naast het autoluw en aantrekkelijker maken van de binnenstad zijn dit de derde ontsluitingsweg van Passewaaij, het afmaken van de rondweg in deze wijk en het uitvoeren van de tweede fase van de Waalkade. Daarnaast is een uitbreiding en kwaliteitsverbetering van de ambtelijke ondersteuning dringend nodig. Melissen: “Ik kan over dat laatste punt nu nog geen cijfers noemen. Zeker is dat een fors bedrag erg nodig is.”

Helemaal gerust op het krijgen van voldoende extra geld is de wethouder niet: “We zien al een tijdje dat er naar verhouding steeds meer geld uit het gemeentefonds naar de grootste steden in Nederland gaat. Daarom hoop ik dat onze brief en vergelijkbare acties van andere middelgrote en kleine gemeenten tot een voor ons betere verdeling zal leiden. Dat is echt nodig”.

Video oproep aan Den Haag: https://youtu.be/nHMQ6cF49cM

Binnenkort zullen we wat uitgebreider informeren over inkomsten en uitgaven van de gemeente in 2019 en wat daarmee bereikt is.

De brief naar Den Haag (klik op vergroting):

 

Comments
Loading...