Nieuws van en over de gemeente Tiel en de regio, editie 29 juni 2020

In deze editie schenken we aandacht aan enkele punten uit de raadsvergadering van 24 juni en een selectie van ander gemeentelijk en regionaal nieuws.

Punten uit de gemeenteraad vergadering van 24 juni 2020

Voortgangsrapportage

Tijdens deze vier uur durende vergadering besloot de raad de eerste voortgangsrapportage voor kennisgeving aan te nemen.

Regionaal investeringsfonds

Later in het jaar, bij de begrotingsbehandeling, zal de raad bezien of deelname aan het regionaal investeringsfonds in 2021 en volgende jaren mogelijk blijft gezien de financiële situatie van de gemeente Tiel. Sinds 2017 betaalt de gemeente 3 euro per inwoner per jaar aan dit fonds waaruit kansrijke initiatieven van ondernemers binnen de economische speerpunten financiële steun kunnen krijgen. Voor dit jaar kunnen tot 1 oktober nog aanvragen voor dit fonds worden ingediend. (meer info vindt u op www.fruitdelta.nl)

Motie ‘Stoppen met bezuinigen

De door de PvdB ingediende motie kwam niet in stemming. Met algemene stemmen steunde de raad het idee van burgemeester Beenakker daarentegen om in een uitgebreide brief voor de Tweede Kamer aandacht en meer steun te vragen voor de financiële positie van gemeenten en Tiel in het bijzonder. Op 2 juli debatteert de Tweede Kamer over de financiële verhouding met de gemeenten. Voor dit debat heeft de vereniging van Nederlandse Gemeenten de aard van de financiële problemen en de noodzaak om daar van rijkswege wat aan te doen uitvoerig geschetst. Door de gemeenten gemaakte kosten komen daarbij aan de orde. Burgemeester Beenakker en wethouder Kreuk hebben voor dit debat een videofilmpje gemaakt om aandacht te vragen voor de de Tielse problematiek.

Begroting Avri en stijging verwijderingsbijdragen

De begroting van Avri voor 2021 zorgde voor een uitvoerig debat in de gemeenteraad. De opbrengsten van enkele soorten herbruikbaar afval zijn enorm gedaald en doordat een aantal huishoudens de papiercontainer gebruiken om ook van het restafval af te komen, ontvangt Avri ook daar veel minder geld voor. Dit en andere kostenstijgingen zorgen er voor dat de inkomsten de uitgaven niet meer dekken. Enkele jaren geleden dwongen de deelnemende gemeenten Avri hun reserves af te bouwen met een verlaging van afvalstoffenheffing. Die zijn nu uitgeput en daarom is volgens het bestuur van Avri een verhoging van de afvalstoffenheffing met – schrik niet 44 euro per jaar voor 2021 noodzakelijk. Daarin zit een bedrag van 12 euro om het weerstandsvermogen een beetje op peil te brengen. Op initiatief van de PvdB besloot een meerderheid van de raad dat Tiel de opbouw van reserves moet zien te bekostigen uit bezuinigen binnen de eigen organisatie. Donderdag 9 juli vergadert het Algemeen Bestuur van Avri hierover en staat ook het door ons eerder besproken rapport van Twijnstra Gudde over de invoering van het omgekeerd inzamelen op de agenda.

Ondernemers helpen handje bij streekpromotie

Regio. Gelderland levert je mooie streken. Dat was vorig jaar en dit jaar voordat het Covis 19 virus de hele toeristenbranche lam legde de succesvolle slogan om toeristen naar Gelderland te lokken . Alle regio’s kwamen beurtelings aan bod. Het was een campagne die de provincie Gelderland financierde en die uiteraard gesteund werd door de regionale bureaus voor toerisme. Binnenkort zal de campagne, nu de Coronateugels flink gevierd worden, wel te horen en te zien zijn in de media. Ondertussen is het regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland gestart met een eigen campagne: “Je voelt je thuis in Rivierenland’. Toerisme is een belangrijke economisch peiler van de economie in Gelderland. De regio Rivierenland heeft het toerisme naast fruit en logistiek tot een van de drie speerpunten van het economisch beleid verklaard. Bijzonder is dat het ene speerpunt nu het andere promoot. FruitNL uit Ommeren rijdt sinds half juni met vrachtwagens, gesierd met wervende reclame voor de Betuwe door Nederland en Duitsland om het toerisme hier te promoten. Het initiatief werkt aanstekelijk. Ook voor de Bommelerwaard en het Land van Maas en Waal zijn initiatieven opgestart en het blijkt dat nog meer transportbedrijven interesse hebben om de aantrekkelijkheid van de streek meer bekendheid te geven.

Duurzaamheidleningen

Tiel. Vanaf begin 2016 kunnen woningeigenaren in Tiel een duurzaamheidslening via de gemeente afsluiten, tegen een geringe rente. De 800.000 euro die daarvoor beschikbaar is gesteld is benut. De regeling was dus een succes. Ruim 150 woningeigenaren en verenigingen van eigenaren hebben daardoor duurzaamheidmaatregelen voor hun woning kunnen treffen. Ondertussen hebben weer veel Tielenaren aanvragen gedaan. Daarom stelt het college de raad voor om het budget te verhogen naar € 1.100.000,-. Daardoor blijven duurzaamheidmaatregelen zoals zonnepanelen en isolatie betaalbaar voor woningeigenaren

Zwembad binnen budget

Ondanks mogelijke problemen met de tijdige levering van materialen uit het buitenland en efficiencyverlies door de maatregelen in verband met het Covid 19 virus, ziet het er naar uit dat het zwembad binnen het beschikbare budget uitgevoerd kan worden. Dat schrijft wethouder Kreuk in antwoord op vragen van een raadslid.

 

Wandelpromenade langs Waalkade op 30 september open

Een tegenvaller met het laatste stukje kademuur en een korte hoogwaterperiode hebben er voor gezorgd dat de promenade en de parkeergelegenheid bijna een half jaar later opgeleverd worden dan gepland. 30 september is de opening gepland en is Tiel weer een stukje attractiever voor inwoners en bezoekers. Laten we hopen op een mooie herfst om er dit jaar toch nog even van te kunnen genieten.

Gemeentedirecteur vertrekt

Algemeen directeur en gemeentesecretaris van Tiel, Igor van der Valk verruilt per 1 september Tiel voor Lingewaard. Daar gaat hij dezelfde positie vervullen als in Tiel. Van der Valk vervulde zijn laatste functie in Tiel pas vanaf 1 april 2018. Hij werkte sinds 2004 bij de gemeente en was voor zijn benoeming tot directeur / gemeentesecretaris al zes jaar lid van het managementteam van de gemeente.  

Zijn vertrek komt ongelegen nu er signalen zijn dat de ambtelijke organisatie piept en kraakt onder de werkdruk en de gemeente kampt met flinke tekorten.

De gemeente Lingewaard bestaat uit zeven kernen waarvan Huissen en Bemmel de grootste zijn. De gemeente is met ongeveer 46.500 inwoners wat groter dan Tiel. Bijkomend voordeel voor Igor, die in Nijmegen woont, is dat hij door de overstap zijn dagelijkse reistijd kan beperken. Hij kan met de fiets naar zijn werk. Uit de meer dan 100 reacties op zijn linkedinpagina blijkt dat Igor geliefd was in Tiel en collega’s en werkrelaties zijn vertrek betreuren. Maar met gunt hem de overstap ook van harte!

Comments
Loading...