Nieuws van en over de gemeente Tiel, editie 6 juni 2020

Corona

Ondernemers, die getroffen worden door de gevolgen van de coronacrisis kunnen op verschillende manieren informatie en / of steun krijgen. Op de site van de gemeente Tiel staat een overzicht van de mogelijkheden die de gemeente biedt als aanvulling op het landelijke hulppakket en verwijsknoppen naar overige hulp en informatiemogelijkheden.

Ook voor zorgaanbieders in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en voor de jeugd zijn er mogelijkheden voor compensatie. In de jongste nieuwsbrief van de raad, die u vindt op de website van de gemeente staat hierover meer informatie. De gemeente kan de kosten hiervan bij het rijk declareren.

Burgemeester Beenakker is tevreden over de wijze waarop bezoekers van de binnenstad en de ondernemers omgaan met de nieuwe verruimde maatregelen. Het was Tweede Pinksterdag gezellig maar zeker niet erg druk in de binnenstad. Het slechte weer in het weekend van 6 en 7 juni wordt volgens hem wel lastiger. De binnenruimten van de horecabedrijven in Tiel zijn vaak klein.

Einde aan gratis parkeren op Vahstalterrein in zicht; er komen woningen

Uitvoering van de al lang bestaande woningbouwplannen op het huidige gratis parkeerterrein tussen de Nieuwe Tielseweg, Brugstraat en Mr. Spieringstraat is in zicht. Zodra hiermee begonnen wordt komt er een einde aan het gratis lang parkeren (maximaal vier uur) op dit terrein. Het terrein werd tijdelijk geschikt gemaakt voor parkeren in verband met het vervallen van parkeergelegenheid op het Bleekveld door de bouw van de parkeergarage en het cultuurgebouw.

Op het parkeerterrein komen 23 grondgebonden koopwoningen in de duurdere prijsklasse. De stijl sluit aan bij de stijl van de woningen op het naastgelegen voormalige Rio-terrein. Met de realisatie van dit plan en de geplande woningbouw op het terrein van het beursgebouw op de hoek Heiligestraat – Nieuwe Tielseweg zal het aanzien van dit stukje Tiel grondig veranderen en verbeteren. Als alles volgens planning verloopt kan de bouw in de loop van 2021 starten. Van Wanrooij B.V. gaat in overleg met de gemeente de woningen ontwikkelen en bouwen. Omwonenden zullen hierbij uiteraard geïnformeerd en betrokken worden.

Geluidsanering Lokstraat en omgeving

Het verkeerslawaai in de Lokstraat en omgeving is te groot. Vorig jaar heeft het college daarom een geluidsaneringsprogramma voor de Lokstraat e.o. ingediend bij het ministerie. Het programma omvat het inrichten van een 30 km-zone bij (een deel van) de Westroijensestraat en de Grotebrugse Grintweg en het onderzoeken van de geluidwering van de gevels van de woningen langs de Lokstraat, de Westroijensestraat en één woning langs de Bulkweg.

Uit het gevelonderzoek blijkt dat bij 26 woningen langs de Westroijensestraat de geluidwering onvoldoende is. Hier zijn extra maatregelen nodig. Het college doet woningbouwvereniging Thius een aanbod voor (geluids)isolatie. Bij een aantal woningen is de geluidwering voldoende. Zij komen dus niet in aanmerking voor aanvullende maatregelen. De bewoners van deze woningen krijgen een brief.

Jaarverslag GGD 2019

In het jaarverslag van veilig Thuis over 2019 vonden wij interessante informatie over de gemeente Tiel :

Op 1 januari 2019 telde Tiel 41978 inwoners. Hiervan waren er 1597 jonger dan 4 jaar, 7.315 tussen de vier en achttien jaar en 33.066 inwoners achttien jaar of ouder.

7 procent van de kinderen van 0-4 jaar rookt mee omdat huisgenoten in huis roken.

Van de jeugd van 4 -18 jaar rookt 10 %

Van de volwassenen rookt 22 %

5 procent van de kinderen heeft psychosociale problemen, bij de jeugd is dit 7 % en van de volwassenen tobt hier 8 % mee.

Moeite om de financiële eindjes aan elkaar te knopen hebben 14 % van de kinderen (volgens hun ouders), 9 % van de jeugd en 18 % van de volwassenen.

Veilig Thuis is een onderdeel van de GGD. Dit bureau ontving in 2019 vanuit Tiel 263 meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling. De meeste meldingen komen van de politie, maar ook omwonenden, (huis)artsen, scholen en wijkteams zorgen voor meldingen. Bijna de helft van de meldingen heeft betrekking op kindermishandeling, maar ook mishandeling van ouderen en (ex) partners komt vaak voor. Veilig Tuis heeft een vestiging in Tiel aan de Kersenboogerd 2 in Tiel. Tel 088 1447300.

Tijdens de laatste vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD vroeg raadslid Layla Mulay-Bouyakhirichan naar de aanpak van Het Covid19 virus door de GGD, waaronder de testprocedure. Zij vertelde in de commissie bestuur onder de indruk te zijn van de professionele aanpak, organisatie en de wijze van samenwerking van onze GGD.

Westlede

Het laatste stuk van de Teisterbantlaan en het parkeerterrein van het nieuwe winkelcentrum Westlede wordt hard gewerkt. Het werk wordt door dezelfde aannemer uitgevoerd. Ook dat wordt een fraai geheel, met zelfs een nieuwe watergang. Het winkelcentrum wordt met 6700 m2 winkelruimte een stuk groter dan het huidige Kwadrant waarvoor het in de plaats komt. Daarboven zijn 28 appartementen gebouwd en er komen op het terrein 340 openbare parkeerplaatsen. Het winkelcentrum opent op 1 juli 2020 zijn deuren. 

 

Dichten gat in beveiliging bij de Waterpoort

In de beveiliging van het winkelcentrum bleek de Waterpoort door het ontbreken van beweegbare blokkering een zwakke plek voor ongewenst nachtelijk bezoek met grote voertuigen. Op verzoek van en in overleg met Hart van Tiel heeft de gemeente daar nu een verplaatsbare stalen bloemenbak geplaatst. Een mooie oplossing.

Comments
Loading...