Nieuws van en over de gemeente Tiel, editie 8 mei 2020

Cadeautje voor horeca-ondernemers met terras

Iedereen die gemeentegrond gebruikt om er iets op te zetten, iets boven te hangen of er overheen te rijden moet daarvoor precariobelasting betalen. Voor terrassen op gemeentegrond kan daarbij de te betalen belasting flink oplopen. Omdat horeca-ondernemers het sowieso moeilijk hebben en hun terras dit jaar maar een deel van het seizoen kunnen gebruiken heeft de gemeente besloten dit jaar de zogenaamde precariorechten voor terrassen niet te innen. Een mooie geste!

 

Verruiming venstertijden bevoorrading, parkeervergunningen en ontheffingen winkelstraten teruggedraaid

Het college heeft onlangs in verband met de corona-epedemie een aantal beperkende regels voor het winkelgebied verruimd. Vanaf 7 mei worden deze weer teruggedraaid en is het oude regiem weer van toepassing. Het college doet dit omdat (vracht)auto’s, steigers en containers de doorstroom bemoeilijken en het voor bezoekers van de winkelstraten moeilijker maakt om de 1,5 meter regeling in acht te houden. In lijn met deze regeling is het eerder gedane verzoek aan de winkeliers om in het smalle deel van de Waterstraat geen reclameborden of koopwaar op de weg te plaatsen.

Torens voor de Vrede

Dit jaar hebben we op 5 mei herdacht dat we in Nederland 75 jaar vrij zijn. Vanwege het coronavirus zijn vrijwel alle feestelijke activiteiten geannuleerd. Zo ook het bijzondere project van kunstenaars Guusje Kaayk, Ans van den Hurk en Hans Vernooij om langs de Waal ‘Torens voor de Vrede’ te bouwen. Een kunstproject geïnspireerd door de geschiedenis van uitkijkposten en torens die als een lint langs de Waal werden gebouwd voor de verdediging van en communicatie binnen het gebied in de Middeleeuwen.

In plaats daarvan hebben een aantal kunstenaars in samenwerking met Creatief Platform het initiatief genomen voor het project Torens voor de Vrede. De gemeente is blij met het initiatief om werk met dit thema te exposeren in winkeletalages in de winkelstraten van het centrum.

Deelnemende kunstenaars krijgen van het college een tegemoetkoming in de kosten ter grootte van 100 euro. Dit bedrag is beschikbaar voor 20 kunstenaars. De expositie is de hele maand mei te zien.

Zie ook: https://detielenaar.nl/nieuws/2020/05/torens-voor-de-vrede-in-etalages-in-stadshart-van-tiel/

Verlenging overeenkomst tussen gemeente Tiel en Avri voor beheer openbare ruimte

De gemeente heeft de overeenkomst voor het onderhoud van de buitenruimte met Avri verlengd en geactualiseerd. Daarin nauwkeuriger omschreven dan voorheen wat partijen van elkaar verwachten, welke diensten geleverd moeten worden en welke vergoeding daar tegen over staat. Avri kan door het continueren van de overeenkomst werk blijven bieden aan een grote groep mensen met een beperking.

Even geen bezoek van burgemeester bij 60-jarig huwelijk

Echtparen die de komende weken 60 jaar getrouwd zijn, moeten het stellen zonder een bezoekje van de burgemeester. Jammer, want de burgemeester neemt de tijd voor deze bezoeken, hij is een gezellige prater en toont veel belangstelling voor de ervaringen van het jubilerende echtpaar. De coronabeperkingen maken dit soort bezoeken tijdelijk niet mogelijk. Maar de burgemeester laat wel op andere wijze van zich horen.

Tielenaren kunnen naam zwembad kiezen

Wanneer alles volgens plan verloopt, is het nieuwe zwembad dat naast het bestaande bad gebouwd wordt eind dit jaar klaar. Het zwembadterrein zal dan van bouwplaats veranderen in sloopplaats. . Want het oude zwembad valt onder de slopershamer. De plaats waar het op staat wordt parkeerterrein.

Tijd dus om een nieuwe naam te kiezen voor het zwembad. De gemeente heeft er voor gekozen om buurtbewoners en gebruikers van het zwembad uit een groot aantal suggesties drie namen telaten kiezen. Uit deze drie mogen alle inwoners nu een keuze maken via een stemprocedure. De drie namen waaruit gekozen kan worden hebben allemaal met de Waal te maken. Het zijn: Zwembad Waalslag, Zwembad De Waal en Zwembad Waalkriek. U kunt digitaal stemmen op de website: www.tiel.nl/nieuwbouw-zwembad. Dat moet wel voor 14 mei gebeuren, dan sluit de digitale stembus. Tielenaren die geen internetverbinding hebben kunnen ook een brief of kaartje met de door hen gekozen naam naar de gemeente sturen. Adres: Gemeente Tiel, antwoordnummer 304, 4000 VB Tiel. Een postzegel is niet nodig.

Comments
Loading...