Nieuwjaarsverrassing voor vrienden van het Regionaal Archief

Overhandiging cheque aan voorzitter Klaas Tammes van Vrienden van het RAR door Emile Smit, OKT, dochter Bernadette en zoon Ad van Huub van Heiningen.

Voor de vrienden van het regionaal archief begon het nieuwe jaar goed. De familie van de in 2018 overleden Huub van Heiningen schonk een groot aantal exemplaren van Huub’s laatste meesterwerk over de gilden van Tiel aan de Oudheidkamer om deze met een forse korting te verkopen onder de leden. De opbrengst, maar liefst achthonderd euro werd tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Oudheidkamer geschonken aan de stichting Vrienden van het Regionaal Archief.

De stichting Vrienden van het Regionaal Archief steunen de niet-wettelijke activiteiten van het archief met onder meer het verwerven en beheren van kaarten, prenten, fotografische materialen, boeken en dergelijke. Voorzitter van de stichting Klaas Tammes: “Ik ben erg blij met deze schenking. Wij zullen het bedrag besteden in de geest van Van Heiningen.”

Emile Smit, de secretaris van de Oudheidkamer, memoreerde tijdens de bijeenkomst de ontstaansgeschiedenis van het boek ‘De gilden van de stad Tiel’. “Een hoogleraar van de Universiteit Utrecht sprak naar Van Heiningen zijn verwondering uit over het ontbreken van een publicatie over de gilden in Tiel. dat was een blinde vlek in de in de rijke geschiedenis van de stad. Bijna in alle steden met een vergelijkbare rijke historie was uitgebreid onderzoek gedaan naar de gilden die in de middeleeuwen zo’n grote invloed hadden op de lokale samenleving . Voor Huub was dat het sein om op 85 jarige leeftijd aan de slag te gaan om deze blinde vlek in de Tielse geschiedenis in te kleuren. Terwijl hij steeds breekbaarder en minder mobiel werd, werkte hij gedurende zes jaar aan het standaardwerk dat in juli 2017 verscheen. Een jaar later op 5 juli 2018 overleed hij, terwijl hij al weer een nieuw plan had voor het verder ontsluiten van een aspect van de vaderlandse geschiedenis.

De Oudheidkamer schenkt na overleg met en goed vinden van de familie de nu nog resterende boeken aan het archief. Het archief geeft deze boeken op haar beurt door aan haar ‘Vrienden’. Ieder nieuw lid krijgt het boek als welkomstgeschenk. Vriend wordt je al vanaf 15 euro per jaar.

Het leidt geen twijfel dat van Heiningen dit allemaal geweldig gevonden zou hebben. Zelf was hij niet alleen een grote vriend van het archief maar bracht er heel veel tijd door om aan de bron informatie te zoeken voor zijn talrijke diepgravende maar toch toegankelijke geschreven publicaties. In het oude archief was in de studiezaal een tafel speciaal voor hem gereserveerd. Ook wijdde hij archiefmedewerkers in in de geheimen van het Oud-Nederlands.

De nieuwjaarsreceptie

De traditionele nieuwjaarsreceptie van de Oudheidkamer was ook dit jaar weer drukbezocht en gezellig. Voorzitten Martin van der Mark keek terug op een geslaagd 2019. Hij memoreerde de geslaagde uitgebreide lezingencyclus, mooie excursies met veel deelnemers, de open monumentendag, en de actie om de beiaardier voor Tiel met resultaat te behouden voor de stad. Van de Mark: “Sinds de Oudheidkamer in 2018 de open monumentendag nieuw leven in blies is het een evenement van formaat. Het is mooi dat verschillende verenigingen en stichtingen in 2019 de dag mede organiseerden. De van de Capellen lezing was met Paul Scheffer als spreker wederom van hoge kwaliteit. Leden van de historische werkgroep begonnen aan het schrijven van lemma’s voor het zevende deel van het Biografisch Woordenboek van Tiel en gaan in 2020 aan de slag om bij de viering van het 22e lustrum alle leden weer te kunnen verrassen met een nieuw lustrumboek. De archeologische werkgroep heeft zijn nieuwe depot aan de Bulkwerk na de omvangrijke verhuizing op orde en werkt hard aan het beschrijven en restaureren van de vele duizenden objecten die in de loop der jaren tijdens diverse opgravingen verzameld zijn.“

Trots was de voorzitter ook op De Nieuwe Kroniek: “De Nieuwe Kroniek heeft zich ontwikkeld tot een toonaangevend regionaal historisch tijdschrift en verscheen in 2019 driemaal”.

Van der Mark over het nieuwe verenigingsjaar: “Voor 2020 ligt er weer een aantrekkelijk programma aan lezingen en excursies klaar. De Van der Capellenlezing zal dan verzorgd worden door de Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant en oud-voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, professor Wim van de Donk. In 2020 zal er op zaterdag 8 februari in de drie zussen (Bellevue) opnieuw een erfgoedsymposium plaatsvinden. En natuurlijk komt er weer een open monumentendag.“

Op  https://detielenaar.nl/kunst-cultuur/2017/07/warm-welkom-voor-boek-de-gilden-van-de-stad-tiel-van-huub-van-heiningen/    vindt u een en verslag van de presentatie van het boek ‘de gilden van de stad ‘Tiel’.

Onder de knop historie en auteur van deze website vindt u wanneer u wat verder terug scrolt in de tijd nog verschillende bijdragen die Huub van heiningen voor deze website schreef.

site van de Oudheidkamer Tiel:  https://www.oudheidkamer-tiel.nl/

Comments
Loading...