Nieuws van en over de gemeente Tiel: editie 28 november 2019

In deze editie informeren wij u over een voorstel van het Avri bestuur om volgend jaar de kosten voor de afvalverwijdering fors te verhogen, de introductie van een meldpunt voor vuurwerkoverlast en berichten we over de achtergronden van het advies dat de gemeenteraad moet geven over wie in Tiel de komende vijf jaar de lokale TV-uitzendingen mag verzorgen.

Vuurwerkmeldpunt

Wettelijk mag er alleen op 31 december vanaf 18.00 tot 2.00 uur in de nieuwjaarsnacht vuurwerk worden afgestoken. De praktijk leert dat zodra de verkoop van vuurwerk is gestart en vaak al veel eerder het geknal begint en er nauwelijks gehandhaafd wordt. Daar wil de gemeente nu iets aan doen via een zogenaamd vuurwerk meldpunt. Vanaf 1 december kunnen inwoners vuurwerkoverlast melden via vuurwerkoverlast@tiel.nl. Van 27 tot en met 31 december is het meldpunt ook telefonisch bereikbaar. Van 8:00 uur tot 23:00 uur kan er dan overlast gemeld worden. Het meldpunt blijft tot 31 december 17:00 uur in de lucht. Telefonische meldingen worden direct doorgesluisd naar de handhavers van Avri , die direct actie kunnen ondernemen. Het telefoonnummer van het meldpunt wordt later bekend gemaakt.

Doel is via de inzet van de handhavers van Avri het vroegtijdig afsteken van vuurwerk zoveel mogelijk te beperken. Door de meldingen te analyseren krijgt de gemeente inzicht in de mate van overlast en de plekken waar die het meest ervaren wordt. Dat kan voor de jaarwisseling 2020 -2021 leiden tot het aanwijzen van gebieden waar het afsteken van vuurwerk niet of met beperkingen toegestaan is.

Tarieven Avri 2020

Het dagelijks bestuur van Avri stelt de leden van het algemeen bestuur voor om voor 2020 de afvalstoffenheffing te verhogen.

Het basistarief stijgt in het voorstel van 169 naar 211 per huishouden. Dat is een stijging van bijna 25 %. De prijs voor een zakje restafval van 30 liter gaat in het voorstel met 20 % omhoog en wordt 1,20 euro. Door goed te scheiden kunnen de inwoners een klein beetje besparen door minder restafval aan te bieden. Zeker is dat wanneer het voorstel wordt aangenomen iedereen fors meer gaat betalen aan afvalverwijderingsbijdrage. Wanneer we de lasten voor afvalverwijdering vergelijken met wat gemeenten elders betalen dan is de bijdrage in de regio Rivierenland ook na de verhoging nog relatief laag. De tariefsverhoging is naast kostenstijgingen vooral het gevolg van heffingen en tarieven die Avri worden opgelegd en waar de organisatie en de gemeenten geen invloed op kunnen uitoefenen.

Spannende tijd voor lokale omroep

Iedere vijf jaar wijst het commissariaat voor de media aan één lokale omroepinstelling zendtijd toe om lokaal nieuws uit te zenden. Die omroep krijgt dan van het commissariaat de status van lokale publieke media-instelling. De gemeenteraad heeft bij de toewijzing een adviserende stem. Meestal wordt dit advies door de Raad voor de Media overgenomen. Binnenkort begint een nieuwe periode van vijf jaar en moet dus opnieuw een zendgemachtigde worden aangewezen.

In Tiel hebben zich twee gegadigden voor die ene uitzendvergunning gemeld. Dat zijn de Stichting Stadsomroep Tiel (RegioTV Tiel), die nu de uitzendingen verzorgt en de Stichting NOVA Media Producties (NOVA). De raad moet onderzoeken of beide omroepen voldoen aan de wettelijke eisen en aan welke organisatie zij de voorkeur geven en waarom. Daarbij moet ook onderzocht worden of beide omroepen kunnen en willen samenwerken. Dit onderzoek heeft al plaatsgevonden. Daarbij is gebleken dat NOVA dat wel wil, maar Stichting Stadsomroep Tiel niet.

Nova en Stadsomroep Tiel troffen elkaar eerder bij een aanvraag voor de gemeente Neder-Betuwe. Daar gaf de gemeenteraad uiteindelijk de voorkeur aan Stadsomroep Tiel. Stadsomroep Tiel dingt ook mee naar een zendmachtiging voor de gemeente Buren. Daardoor zou een grotere regionale omroep kunnen ontstaan.

Tegenwoordig werken lokale omroepen ook samen met provinciale omroepen zoals Omroep Gelderland. De aangewezen lokale omroep krijgt een subsidie van de gemeente, die betaald wordt uit een speciale doelsubsidie van de rijksoverheid. Vanaf 2019 bedraagt deze subsidie circa 25.000 euro. Per jaar.

De gemeente Tiel verwacht zijn advies in februari of maart 2020 klaar te hebben.

Comments
Loading...