Marokkaans Cultuurcentrum wordt aanwinst voor Tiel-West

Bewonderende blikken en positieve reacties van de bezoekers van de inloopavond waarin het ontwerp voor een nieuw cultuurcentrum voor de Marokkaanse gemeenschap en de inwoners van Tiel-West getoond en toegelicht werd.

Het ontwerp van het nieuwe cultuurcentrum ziet er verrassend mooi uit, Architectenbureau Theo Verburg Architecten heeft gekozen voor een in lichte steen opgetrokken eigentijds gebouw met twee vleugels. Het rechterdeel krijgt een religieuze gebedsfunctie en zal vooral gebruikt worden door de 450 leden van de Tielse Marokkaanse moskeevereniging. Daarin bevindt zich onder meer de grote gebedsruimte. Het linkerdeel is de cultuurvleugel met een sportzaal. En diverse ruimtes voor vergaderingen en groepsbijeenkomsten. Beide vleugels worden verbonden door een uitnodigend glazen koppelstuk. Een klein sierlijk torentje doet met enige fantasie aan een mini minaret denken. “Maar verwacht niet dat we daarvandaan gebedsoproepen gaan doen. Die gebedsoproepen hebben in Marokko trouwens ook de functie van het aangeven van de tijd. Dat is hier niet nodig, want iedereen heeft een horloge of mobieltje met een tijdsaanwijzing,” vertelt Mustapha Aoulad Hadj, lid van de vijfkoppige bouwcommissie. Het gebouw wordt 12,5 meter hoog , maar oogt vriendelijk en past wat hoogte betreft goed bij de omgeving met flatgebouwen met vier woonlagen en de hoogbouw van het Lingecollege aan de Teisterbantlaan. Sjoerd de Bogt van architecten bureau Theo Verburg : “De architect moest wel de hoogte in omdat er anders op het vroegere schoolterrein van de Rotondaschool te weinig plek overbleef om auto’s te parkeren. Dat moet zoveel mogelijk op eigen terrein gebeuren. Daar komen een groot aantal parkeerplaatsen.”

Afbeeldingen van THEO VERBURG ARCHITECTEN:

Gebouw voor Marokkaanse gemeenschap én de buurt

Het is donderdag avond 28 november gezellig druk in de entree en een lokaal van de leegstaande Rotondaschool aan de Maurikstraat. De ontvangst met koffie en heerlijke Marokkaanse zoete en hartige koeken is heel gastvrij. Naast leden van de bouwcommissie zijn ook vertegenwoordigers van het architectenbureau en ambtenaren van de gemeente, die betrokken zijn bij voorlichting. Ook wijkwethouder Ben Brink neemt een kijkje. Het architecten bureau heeft een mooie dia en filmpresentatie gemaakt van het gebouw die naast beelden van de informatieavond bij dit artikel op de Tielenaar te zien zijn. De bezoekers tonen veel belangstelling en stellen vele vragen.

Mustapha Aoulad Hadj is lid van de bouwcommissie en vertelt : “De Marokkaanse gemeenschap heeft nu alleen een gebedsgebouw, de El Hassani moskee, aan de Tielerwaardlaan. Dat gebouw is als gebedsruimte te klein en er zijn slechts twee kleine ruimtes die we gebruiken als vergaderruimte en kantoor en een piepkleine entree. Het is daar van alle kanten behelpen en er is vrijwel geen gelegenheid voor grotere groepsactiviteiten. Met dit nieuwe gebouw krijgen we veel meer mogelijkheden. Denk daarbij aan sport beoefening, educatie, culturele activiteiten en sociaal-maatschappelijke activiteiten zoals bijvoorbeeld een eetcafé. Het nieuwe Marokkaans cultureel centrum staat straks niet alleen open voor onze eigen gemeenschap maar ook voor de buurt.”

Een vertegenwoordiger van het wijkcomité Tiel-West hoopt dat het gebouw er snel staat. “Dan kunnen we ook activiteiten voor ouderen en jongeren uit de buurt in dit gebouw organiseren. Hadj: “Iedereen is hier straks welkom. Het gebouw biedt veel mogelijkheden .”

Start bouw duurt nog wel even

Het ontwerp voor het Marokkaans Cultureel Centrum is prachtig maar het staat er voorlopig nog niet. Op de eerste plaats moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. “Dat duurt wel even” zegt Geert Jan Leemreize van de gemeente, die daar het werk voor moet doen. Je moet tegenwoordig allerlei onderzoeken (laten) doen zoals naar de parkeerbehoefte en daarvoor beschikbare ruimte op eigen terrein en bodem onderzoek gericht op vervuiling maar ook archeologie. Ook de gevolgen van de bouw voor de ecologie moet in kaart gebracht worden. Dat kost flink wat tijd.”

Daarna komt de bouwvergunning aan de orde. Al met al ben je dan al gauw meer dan een jaar verder. En dan moeten er geen bezwaren en beroep worden aangetekend. In dat geval wordt de periode tot de bouw flink verlengd. Hadj hoopt en verwacht dat bezwaren zullen uitblijven. Wij hebben veel aandacht besteed aan het informeren van de buurt en er is veel steun voor onze plannen. Enkele bewoners in de directe omgeving hebben wel aangegeven zich zorgen te maken over mogelijke parkeeroverlast en vinden het gebouw aan de hoge kant. Maar dat kan moeilijk anders. ”

Financiën nog niet rond

Het moskeebestuur is druk bezig om geld in te zamelen voor het gebouw dat meerdere miljoenen zal gaan kosten. Iedere week wordt er in de eigen moskee gecollecteerd en de Tielse Marokkanen krijgen ook financiële steun van moskeegangers van andere moskeeën in Nederland.

Wanneer het gebouw gerealiseerd is, krijgt Tiel er een mooi spraakmakend gebouw bij. Het maakt de westelijke entree weer wat mooier en geeft een extra invulling aan het veelzijdige karakter van de stad met een pluriforme bevolkingssamenstelling.

Video van THEO VERBURG ARCHITECTEN:

 

Comments
Loading...