Hoogwater periode 1995: 31 januari, een beeldverslag

De Rijn bij Lobith stijgt naar een hoogte van 16.50 +nap. Commissaris van de Koningin Jan Terlouw, minister Annemarie Jorritsma, burgemeester Ed van Tellingen en anderen geven een persconferentie in Hotel van der Valk. Bezorgde gezichten en de vrijwillige evacuatie van Tieler- en Culemborgerwaard komt op gang. Het regionale crisiscentrum in de brandweerkazerne aan de Blomboogerd wordt verder uitgebreid. Winkels worden ontruimd en meubels op schragen gezet. Ziekenhuis Rivierenland gaat evacueren. De PR is goed geregeld: patiënten die geen bezwaar hebben om in beeld te komen gaan via de hal, de anderen via de ‘achterdeur’. In de nacht is er grote zorg in Opijnen, de Waalbandijk wordt met spoed versterkt want het water slaat door de harde wind over de dijk.

Persconferentie bij van der Valk

Inrichten crisiscentrum

Goederen in veiligheid brengen

Evacuatie ziekenhuis Rivierenland

Enige paniek op de Waalbandijk Opijnen. Burgemeester Ton Jansen ook aanwezig

 

 

Comments
Loading...