Hoogwater periode 1995: 2 februari, een beeldverslag

Vanaf donderdagmorgen 2 februari was er een verplichte evacuatie. De ME was ingeschakeld om huis aan huis te controleren of er iemand nog aanwezig was. Een gecontroleerde woning kreeg een sticker. Er werden bussen ingezet om mensen vanaf en wijkverzamelpunt naar het station te brengen. In Tiel Oost was wethouder Willem Gradisen aanwezig als leider van gemeentelijk crisisteam. Burgemeester van Tellingen gaf leiding aan het regionaal crisisteam vanuit de brandweerkazerne. Als je niet wilde evacueren werd je niet uit huis gehaald maar mocht je niet naar buiten, een beperkte groep mensen maakte daar gebruik van. Een enkeling maakte nog een rondje langs de Waal, zoals Huub van Heiningen met Truus. In de avond kwamen meer TV ploegen naar de Waalkade om verslag te doen. Gelderlander journalisten Rutger van der Zalm en Walter Post bleven op de redactie aan de Koornmarkt maar mochten niet op straat. Rutger moest toch naar huis en heb hem in de nacht in de kofferbak vervoerd.

Comments
Loading...