Walter Post

Walter Post (1953) werkte 32 jaar als dagbladjournalist in het rivierengebied en volgt wel en wee van inwoners en politici nog steeds. Daar heeft hij overpeinzingen bij: de Kolommetjes. Tegenwoordig werkt hij in Ziekenhuis Rivierenland.

Schuldhulp Tiel hapert nog

TIEL De schuldhulpverlening in Tiel is nog steeds niet zo snel als wel zou moeten: 20 tot 25 procent verloopt goed, voor de rest overschrijdt het gemeentebestuur de gewenste 120-dagen grens. Dat blijkt uit een rapport van de NVVK, de vereniging van schuldhulpverleningsinstanties, die in juni dit jaar Tiel bezocht voor een zogeheten audit.

 
 

Betuwnaren en karakter

Het boekje van Karel Lantermans uit 1938 over het karakter van de Betuwnaren liet me weer eens zien hoe veel en hoe weinig ook de streek is veranderd. Hoe we algemene trekken delen, en wat er om onverklaarbare redenen soms zich alleen maar in een bepaalde streek ontwikkelt. En even snel weer weg is.

 
 

Mooie schermen voor parkeren

Binnenkort in dit theater: de Tielse gemeenteraad gaat eind augustus beslissen over de manier waarop aan de invalswegen wordt verwezen naar parkeerplaatsen in de stad. Wij voorspellen: er gebeurt niets, de bestaande borden worden eventueel vernieuwd. Een meerderheid van de raad is daar voor. Nu gebeurt dat verwijzen kennelijk nog niet echt goed, en dat was reden om er in de raadscommissie Ruimte van eind juni nog een keer aandacht aan te besteden. Op tafel lag een bespreeknota, op basis waarvan de raad op 26 augustus een besluit neemt.

 
 

Streekjournalisten

TIEL Streekjournalistiek wordt wel eens gezien als werken voor het sufferdje. Maar het vak heeft wel degelijk een 'hoger' doel: je brengt erkenning voor wat inwoners van het gebied doen voor hun omgeving. En dat bedoel ik zonder ironie of plechtig doen.

 
 

Logistieke Hotspot blijkt meer werk dan gedacht

TIEL Er wordt al jaren gewerkt aan de komst van nieuwe logistieke bedrijven naar het rivierengebied. Maar voordurend lijken er kinken in de kabel te komen, want waar blijven al die nieuwe bedrijven toch? Even geduld nog. Het komt goed, zeggen Peter Smaal en Jan Looman, projectleiders van de Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR).

 
 

Regio Rivierenland is dood en levend tegelijk

Het is opvallend stil in het kantoor van de Regio Rivierenland in Tiel. En dat heeft niet alleen met de vakantieperiode te maken. De afgelopen zes maanden is er fors bespaard op personeelskosten, er zijn veel mensen vertrokken. Logisch, want de Regio heeft qua uitvoering eigenlijk veel minder te doen dan een paar jaar geleden. Dat is goed en slecht tegelijk. Laat me dat eens wat nader bekijken.

 
 

Pagina's