Walter Post

Walter Post (1953) werkte 32 jaar als dagbladjournalist in het rivierengebied en volgt wel en wee van inwoners en politici nog steeds. Daar heeft hij overpeinzingen bij: de Kolommetjes. Tegenwoordig werkt hij in Ziekenhuis Rivierenland.

Kolommetje: IJskoud

Hij kwam begin jaren negentig naar Tiel, George van Rossenberg uit Utrecht. Volgens eigen zeggen had hij daar een ijszaak gedreven die hem even wat te veel was geworden. Personeel is geen zegen, begrijpt u? George was -en is- een bonkje energie, behept met een sensibele antenne voor goede dingen bedenken. En hij kan ze nog uitvoeren ook. Een leuke man, maar in zaken net als zijn ambacht ijskoud.

 
 

Kolommetje: Worst

Het was eigenlijk mooi nieuws, al deden ze er indertijd zelf niet veel aan. Omroep Gelderland kwam naar Tiel en gebruikte een deel van de Beurs, er zit nu een restaurant daar, om een studio in te richten. Spreekcel, bandrecorders, lijnverbindingen met Nijmegen. Mooi en deftig. De nu veel bekendere Erik van der Pol werkte er bijvoorbeeld, nadat hij bij ons (nou ja mijn vroegere ons) op de redactie van de krant had gewerkt en journalistieke ervaring opdeed.

 
 

Kolommetje: Friet

Ja, ik heb er wel eens friet gehaald, daar in het kot aan de Burense Poort. Maar dat was lang geleden, ik ben niet zo van de vette hap. En het publiek daar werd met de jaren steeds eigenaardiger, dus ik kwam er niet meer. Af en toe zei ik de uitbater nog wel gedag, ik kende hem immers van vroeger, toen hij nog jong genoeg was om met zijn toenmalige vriendin er lange nachten te maken, in de hoop op fortuin. Dat is maar deels waar geworden, vermoed ik, en de laatste jaren was hij er minder en minder te vinden. Henny Holle, de Tielse dakloze, veegde er regelmatig het terras.

 
 

Kolommetje: Vergankelijk

Er is altijd wel een patiënt met wie het klikt op een van de ziekenhuiskamers in je dienst. Dat vertelde me een verpleegkundige die vroeger op de longafdeling hier in Tiel werkte. Geen bijzonder makkelijk werk, mensen zijn daar vaak ernstig ziek. Sommigen overlijden.

 
 

Kolommetje: Dagen

We stonden in een lange rij, de winkel op Thedinghsweert was vol, laatste dag van het jaar en er waren oliebollen te koop. Achter me schoof de Tielse horlogemaker aan die lang bij Th. de Jongh op de Groenmarkt had gewerkt, maar alweer even met pensioen was. Een vriendelijke man, die me van alles weet te vertellen over horloges. En die kleine sieraden zijn een van mijn zwakheden, als ik geld heb tenminste.

 
 

Pagina's