Politiek

Politici

Het zal menigeen verbazen van mij te horen dat ik van alle politici de VVD-ers doorgaans het aardigst vind. Een aantal ervan rekende ik decennia geleden al tot mijn beste vrienden – ook al was ik het met hun politieke opvattingen vaak hartgrondig oneens.

 
 

Melkkoe Passewaay

Een kwart van alle Tielenaren woont in Passewaaij. Als deze Tielenaren daarvoor in de stemming zouden zijn, kunnen ze dit jaar een zilveren jubileum vieren. Want in het najaar van 1989 kwam Passewaaij van de tekentafel . Ontwerper ervan was de jeugdige ambitieuze Rick Snoep, die geen TV in huis wilde hebben en geen auto reed, maar het ‘mooiste moderne tuindorp van de streek’ probeerde te ontwerpen. Passewaaij moest een autoluwe wijk worden met een kwalitatief hoog woonniveau.
 
 

Slechte cijfers

Het gemeentebestuur van Tiel heeft geen hoge dunk van zichzelf. Dat blijkt uit de Tielse respons op een enquête, verricht door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Gemiddeld draait het om een zesje terwijl 8,2 gewenst is. Het slechtst scoort het gemeentebestuur nog op het onderdeel “oriëntatie op de samenleving”. Opvallend is ook, dat het college van B&W vindt dat er in de raad meer debat moet komen en ruimte om elkaar te overtuigen, in plaats van dat standpunten van tevoren al vastliggen.
 
 

Burgemeester

Tiel heeft nu haar achtste naoorlogse burgemeester. Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog was dat Klaas Cambier van Nooten, die in april 1957 afscheid nam. Na hem kwamen in 1957 Andries Stolk, in 1968 Gielus Borrie, in 1973 Klaas Broekens, in 1981 Jaap Pop, in 1989 Ed van Tellingen, in 2003 Steven de Vreeze en in 2012 Hans Beenakker.
 
 

Nieuw hoofdstuk

De wijze waarop het gemeentebestuur en Menno van Herwijnen met elkaar omgaan lijkt op een guerilla, waarbij weliswaar geen bloed vloeit, maar partijen pogen elkaar zonder oorlogsverklaring zoveel mogelijk dwars zitten. Officieel begon de strijd precies 15 jaar geleden, op 19 mei 1999 toen Van Herwijnen tegen de zin van enkele bestuurders in eigenaar werd van Bellevue. Er waren hieraan overigens al heel wat schermutselingen vooraf gegaan.
 
 

Pagina's