Politiek

Geen vrij parkeren

 Na lange disputen is woensdagavond in de gemeenteraad van Tiel een voorstel van de VVD en het CDA verworpen om in december de bezoekers van Tiel gratis parkeerruimte aan te bieden. Alleen ProTiel steunde de motie. D66, PvdA en tot veler verrassing ook de PvdB voelden niets voor het experiment.

 
 

Mooie schermen voor parkeren

Binnenkort in dit theater: de Tielse gemeenteraad gaat eind augustus beslissen over de manier waarop aan de invalswegen wordt verwezen naar parkeerplaatsen in de stad. Wij voorspellen: er gebeurt niets, de bestaande borden worden eventueel vernieuwd. Een meerderheid van de raad is daar voor. Nu gebeurt dat verwijzen kennelijk nog niet echt goed, en dat was reden om er in de raadscommissie Ruimte van eind juni nog een keer aandacht aan te besteden. Op tafel lag een bespreeknota, op basis waarvan de raad op 26 augustus een besluit neemt.

 
 

Jaarthema van de Raad

Elk jaar kiest de Gemeenteraad van Tiel een jaarthema. Dat thema wordt een jaar lang "in het zonnetje gezet" door een werkgroep vanuit de Raad. In die werkgroep heeft van iedere partij één persoon zitting. Daarnaast levert één partij tevens een voorzitter. Dit jaar is het jaarthema Wijk en Buurt. 

 
 

Regio Rivierenland is dood en levend tegelijk

Het is opvallend stil in het kantoor van de Regio Rivierenland in Tiel. En dat heeft niet alleen met de vakantieperiode te maken. De afgelopen zes maanden is er fors bespaard op personeelskosten, er zijn veel mensen vertrokken. Logisch, want de Regio heeft qua uitvoering eigenlijk veel minder te doen dan een paar jaar geleden. Dat is goed en slecht tegelijk. Laat me dat eens wat nader bekijken.

 
 

Pagina's