Politiek

Vijverterrein

Het is nog verre van duidelijk hoe en wanneer er een oplossing komt voor de problematiek van het Vijverterrein. De raadscommissie openbare ruimte heeft er dinsdagavond lang over gesproken maar een deel van de stukken daarover werd behandeld in beslotenheid.
 
 

Precaire Precario

Het is voor een gemeente even aantrekkelijk als bedenkelijk belasting (precario) te heffen op leidingen van de nutsbedrijven. De ene gemeente doet het en de ander niet. Het nutsbedrijf dat de precario moet betalen verhaalt die (met de perceptiekosten er bovenop) op zijn afnemers. Maar de afnemers in gemeenten die deze precario niet heffen, krijgen dezelfde rekening als die in de gemeente die ze wèl heft. Een belastingheffing over de gemeentegrenzen heen, die wringt en mogelijk door de regering verboden zal worden.

 
 

Samenwerken regio als strategische zet

TIEL De tien gemeenten in Regio Rivierenland werken aan drie ‘speerpunten van beleid’: toerisme, logistiek en agribusiness. Dat resulteert vooral in veel vergaderen, al worden komende week bedrijfsleven en onderwijssector geraadpleegd. Want behalve de aanstaande aanleg van glasvezel in de hele streek is er weinig concreets als gevolg van eerdere samenwerking meer te zien.
 
 

Geen vrij parkeren

 Na lange disputen is woensdagavond in de gemeenteraad van Tiel een voorstel van de VVD en het CDA verworpen om in december de bezoekers van Tiel gratis parkeerruimte aan te bieden. Alleen ProTiel steunde de motie. D66, PvdA en tot veler verrassing ook de PvdB voelden niets voor het experiment.

 
 

Mooie schermen voor parkeren

Binnenkort in dit theater: de Tielse gemeenteraad gaat eind augustus beslissen over de manier waarop aan de invalswegen wordt verwezen naar parkeerplaatsen in de stad. Wij voorspellen: er gebeurt niets, de bestaande borden worden eventueel vernieuwd. Een meerderheid van de raad is daar voor. Nu gebeurt dat verwijzen kennelijk nog niet echt goed, en dat was reden om er in de raadscommissie Ruimte van eind juni nog een keer aandacht aan te besteden. Op tafel lag een bespreeknota, op basis waarvan de raad op 26 augustus een besluit neemt.

 
 

Pagina's