Politiek

Nieuws van en over de gemeente Tiel editie 16 oktober 2017

In deze editie van onze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de eerste concrete stappen om een nieuw zwembad te bouwen, de mogelijkheid voor mantelzorgers om een vergoeding van parkeerkosten te krijgen, het ongegrond verklaren van bezwaarschriften tegen de buitenplaatsen in de wijk Passewaaij, het voorstel om precariorechten te gaan heffen op waterleidingen, het abrupt beëindigen van de arbeidsre-integratie-overeenkomst met Job Lanceer en Mozaiek verzorgt voortaan de hulp bij huisadministratie.

 
 

Tiel Regenboogloper rijker

Wethouder Marcel Melissen en gemeenteraadslid Robert van Galen openen een regenboogloper in het parkje bij het nieuwe cultuurcentrum Zinder. De gemeente Tiel sluit zich daarbij aan in de rij van gemeenten die via een (zebra)pad duidelijk willen maken dat zij discriminatie op grond van seksuele geaardheid niet dulden en daar uiting aan geven.

 
 

Inge Joustra (ProTiel) sluit zich aan bij de fractie van de Partij van de Burgers in gemeenteraad Tiel

Inge Joustra (ProTiel) heeft besloten niet langer in haar eentje als Pro-Tiel raadslid in de gemeenteraad te blijven functioneren. Zij was een van de oprichters en steeds actief bij de partij betrokken. Door het vertrek van Mustafa Aliskan eerder dit jaar was zij het enig overgebleven raadslid. Omdat zij daarnaast slechts terug kon vallen op een steunfractie van 3 personen heeft zij zich aangesloten bij de Partij van de Burgers (PvdB).

 
 

Begroting gemeente Tiel naar raad

Tiel heeft zijn begroting voor 2018 en de daaropvolgende jaren klaar. Het was een hele puzzel om de begroting sluitend te maken. Dat lukte niet zonder nieuwe bezuinigingen en een extra verhoging van de onroerende zaakbelasting. Die belasting gaat in plaats van de eerder aangekondigde 7,5 % nu in totaal met ruim 10 % omhoog. Opvallend punt is dat voor Oost-Europeanen die in Tiel verblijven, toeristenbelasting betaald moet gaan worden. In dit artikel een samenvatting van een aantal belangrijke punten uit de begroting.

 
 

Nieuws van en over de gemeente Tiel editie 2 oktober 2017

In deze nieuwsbrief vindt u een selectie van zaken die in de gemeenteraadsvergadering van woensdag 27 september aan de orde kwamen. Verder leest u onder meer dat Tiel in verhouding tot andere gemeenten ietsje beter gepresteerd heeft dan het gemiddelde van de overige gemeenten en dat u mee kunt doen aan een enquête over de ervaren kwaliteit van het winkelbestand in de gemeente.

 
 

Installatie Kinderraad 2017 Tiel

Maandagmiddag 25 september is in de raadszaal voor de 7e maal de nieuwe kinderraad geinstaleerd. Burgemeester Hans Beenhakker heeft de 24 leerlingen beëdigd. 12 scholen leveren vanuit groep 7 en 8 een leerling die via een verkiezing op de scholen zijn geselecteerd.

De kinderraad is in 2010 ontstaan op initiatief van scholen, scholieren en enkele Tielse raadsleden. De kinderraad is in het leven geroepen om de kinderen uit groep 7 en 8 kennis te laten maken met democratie, politiek en de werking van de gemeente.

 
 

Pagina's