Opinie

Gemeenteraad bespreekt financiële stand van zaken

De extra raadsvergadering van 29 juni was grotendeels gewijd aan de financiële situatie van de gemeente. Op de agenda stonden de jaarstukken 2015, de eerste financiële tussenrapportage en de perspectievennota. Of alle jaarcijfers kloppen weet de raad nog niet. De accountant zal pas in september met zijn controle rapport over 2015 komen. De raad is daar ontstemd over.
 
 

Veilig Thuis functioneert slecht

De gemeenteraad van Tiel vindt dat "Veilig Thuis" ver onder de maat functioneert en overwoog dus uit die organisatie te stappen. Maar zover is men niet gegaan. De organisatie heeft de kans gekregen snel een eind te maken aan de wachtlijsten en te voldoen aan de criteria van de inspectie voor de jeugdzorg.
 
 

Donker perspectief

De Tielse volksvertegenwoordiging gaat zich de komende weken beraden over de financiële positie van de gemeente. De dubieuze gewoonte getrouw zal er in strikte geheimhouding worden gepraat over de financiële risico’s van verschillende grote projecten. Maar uit de al wel openbare stukken kan worden opgemaakt dat de Tielse gemeenschap rekening moet houden met verhoging van lasten en vermindering van de dienstverlening op sociaal terrein.
 
 

Uitputtingsslag

In het geschil over de bebouwing van het Vijverterrein tussen BAM/gemeente Tiel enerzijds en Willem Reuvers anderzijds gaat het om grote belangen en forse bedragen. Pogingen om er in overleg uit te komen faalden tot nu toe en de zaak ligt dan ook bij de rechter. Nu die echter voor de negende maal het nemen van een beslissing heeft uitgesteld, lijkt het steeds meer een uitputtingsslag te worden. Met de rechter als toeschouwer.
 
 

Pagina's