Opinie

Avondparkeren in Tiel

Dinsdag 31 januari komt in de raadscommissie Ruimte het plan aan de orde om de parkeertarieven te verhogen en ook ‘s avonds parkeerbelasting te gaan heffen. Vooral dat laatste is bij veel Tielenaren verkeerd gevallen. De Tielse Binnenstads Vereniging roept de leden op dinsdagavond naar het stadhuis te gaan en ook op de sociale media wordt gesuggereerd dat 300 belanghebbende winkeliers gaan beluisteren “hoe in Tiel de democratie werkt”.
 
 

Voorstel ProTiel : Sluit Damstraat af

Als het aan ProTiel ligt wordt de Damstraat afgesloten. Daarmee krijgt de binnenstad het vooroorlogse stratenpatroon terug. De partij wil daarmee de gebruikers van de nieuwe grote parkeergarage dwingen op weg naar het winkelhart meer gebruik te gaan maken van de “aanloopstraten”. Het zal dan aantrekkelijker worden daaraan de winkels open te houden en b.v. ateliers te vestigen.
 
 

Verzet tegen parkeerlast in Tiel

De Tielse Binnenstad Vereniging is van start gegaan met een actie tegen het voornemen om volgend jaar – vanaf de opening van de ondergrondse parkeergarage - ook ’s-avonds in de gehele stad parkeergelden te gaan heffen. Dat gaat bewoners en bezoekers van de binnenstad jaarlijks duizenden euro’s kosten. Zij worden, aldus de TBV, onevenredig belast om de tekorten op de exploitatie van die garage op te vangen.
 
 

tekst inleiding burgemeester Hans Beenakker tijdens Capellen bijeenkomst in raadszaal Tiel op 4 november

Tijdens de bijeenkomst in de Tielse raadszaal op 4 november was Burgemeester Hans Beenakker een van de inleiders. Wij vonden de inhoud van zijn betoog zo belangwekkend dat we zijn bijdrage aan deze bijzondere middag, waarin het monument voor Joan Derk van der Capellen tot den Pol werd onthuld, zodanig belangwekkend, dat we deze hier in zijn geheel plaatsen.
 
 

Tekst lezing van dr. Iris Korthagen tijdens de van der Capellen bijeenkomst in de raadszaal van Tiel

Op 4 november 2016 hield Dr Iris Korthagen tijdens een feeestelijke bijeenkomst in de raadszaal ter gelegenheid van de plaatsing en onthulling van een monument voor Joan derk van der Capellen tot den Pol in Tiel een belangwekkende lezing over het effect van sociale media op politieke besluitvormingsprocessen. Wij vonden de lezing dermate belangwekkend dat we deze hierbij volledig plaatsen op ‘de Tielenaar’. Korthagen is als onderzoeker verbonden aan het Rathenau Instituut in Den Haag Zij publiceerde onder meer overwetensscap journalistiek en kansen en dilemma’s van digitale instrumenten ten behoeve van burgerbetrokkenheid bij democratische besluitvorming. Zij studeerde onder meer algemene cultuurwetenschappen en promoveerde op het onderwerp media en medialogica in
 
 

Kansen voor de binnenstad van Tiel

Geweldig dat we nu de raadsvergadering live kunnen volgen. Triest is dat daardoor in alle naaktheid blijkt hoezeer bij veel van onze volksvertegenwoordigers affiniteit met de binnenstad ver te zoeken is.
 
 

Pagina's